Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3


 BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI

a Ministerului Afacerilor Interne
anunță absolvenții liceelor despre admiterea la
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

 La facultățile:

 • Drept;
 • Securitate Civilă și Ordine Publică.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Fără antecedente penale;
 • Să aibă susținut Bacalaureatul.

Documentele necesare pentru înmatriculare la studii la Academia „Ștefan cel Mare” a MAI:

 • Diploma de Bacalaureat (originalul și copia legalizată de notar) – după absolvire;
 • Caracteristica de la ultimul loc de studii, de la primărie;
 • Buletin de identitate (3 copii);
 • Copiile buletinelor de identitate ale rudelor apropiate: mama, tata, frați, surori ale candidatului (câte un exemplar);
 • Adeverința de naștere (copia);
 • Foto 9×12 – 1 buc;
 • Foto 3×4 – 4 buc;
 • Certificat despre componența familiei.

     Pentru a fi înscriși la concursul de admitere, candidații se vor prezenta cu buletinul de identitate.

Candidaților le vor fi eliberate îndreptări către Comisia Medico-Militară a MAI, pentru aprecierea aptitudinii fiecărui candidat.

Pentru informații suplimentare contactați:

Serviciul resurse umane al Brigăzii nr. 2 mobil-operative a Trupelor de Carabinieri.
Adresa: municipiul Chișinău, strada Tighina, 34.
Telefon: 022 27 21 42.