Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Fălești organizează audieri publice la proiectul de decizie       

”Cu privire la aprobarea bugetului raional Fălești pe anul 2024”

   Raportor: Dna Janna Cojocari, șef Direcție Generală Finanțe și Economie Fălești.

   Audierile publice vor avea loc la data de 06 decembrie 2023, ora 1000, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

  Părți interesate: consilieri raionali, primarii orașului, satelor și comunelor din raion, angajații subdiviziunilor Consiliului raional, managerii instituțiilor de învățământ, mass-media și cetățenii ce nu sunt indiferenți față de problemele raionului.

         Oxana Mărgineanu,  Secretarul Consiliului raional