Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Luni, 5 martie current, în sala de ședințe a Consiliului raional au  avut loc consultările publice la proiectul de decizie privind executarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Făleşti 2013-2020 în anul 2017.

 Șefii de secții și direcții ale Consiliului raional, conducătorii instituțiilor medicale au adus la cunoștința publicului principalele activități realizate pe parcursul anului 2017, unele statistici, domeniile în care s-au înregistrat performanțe și  asupra cărora e nevoie de lucrat. Publicul prezent în sală a fost cointeresat de informația prezentată de către raportori. În cadrul dezbaterilor au fost aduse unele propuneri, care urmează a fi înregistrate într-un proces verbal.

Galerie foto