Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 18 ianuarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc ședința de dare de seamă anuală la Protecția Civilă pentru anul 2023. Ședința a fost convocată de către Domnul Vadim ROȘCA, președintele comisiei situații excepționale, unde au fost invitați membrii comisiei situații excepționale și primarii orașului, satelor și comunelor din raion.

  Agenda întrunirii a cuprins două tematici privind:

   Darea de seamă anuală la Protecția Civilă pentru anul 2023 și stabilirea obiectivelor de activitate pentru anul 2024. Informația a  fost raportată de către Domnul Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele Protecției Civile din cadrul secției Administrație Publică, Ghenadii SPATARI, Șef adjunct,  Direcția Situații Excepționale Bălți și Alexandru ANTONCIUC, reprezentant al secției Situații Excepționale a raionului Fălești.

  Cu privire la Ordinul Președintelui Comisiei Situații Excepționale nr. 28 din 20.12.2023 cu privire la stimularea personalului de conducere a Protecției Civile a raionului Fălești. Informația a  fost raportată de către Domnul Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele Protecției Civile din cadrul secției Administrație Publică.

  Pentru merite în procesul de organizare și pregătire la protecția civila a primăriei pentru anul 2023, de către  Domnul Vadim ROȘCA, președintele comisiei situații excepționale a înmânat  diplome de merit pentru activitatea în domeniul protecție civilă pentru anul 2023 președinților comisiilor situații excepționale din cadrul  APL de nivelul I, specialiștilor responsabili de domeniul protecției civile din cadrul primăriilor și conducătorilor obiectelor la protecția civilă.

  Mai multe fotografii