Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Astăzi,  07 iulie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării a 6 chestiuni, cele mai stringente la moment:

 

Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:

  1. Cu privire la întreprinderea măsurilor de către autorități în urma localizării focarului de pestă porcină din satul Pompa.

Raportori:
  Roman Goreacioc, primarul comunei Pompa.
  Serghei Cenușa, șef a subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor Fălești (cu raza de acoperire a raionului Glodeni).

  1. Cu privire la crearea comisiei de evaluare a stării culturilor agricole afectate de seceta înregistrată pe teritoriul raionului Fălești.

Raportori:
  Grigore Lîsîi, director al SRL ,, Scumprod Agro”
  Valeriu Motelica, șef al Direcției Agricultură și Alimentație

  1. Cu privire la transmiterea bucătăriilor de campanie și a butoaielor mobile pentru apă potabilă din gestiunea Uniunii Cooperativelor de Consum Fălești către Consiliul raional Fălești.

Raportor: Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă, secția administrație publică

  1. Cu privire la închiderea Centrului  de plasament temporar pentru refugiați din incinta căminului de elevi din orașul Fălești

Raportor: Liliana Malachi, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

  1. Cu privire la examinarea demersului nr. 242 din 05.07. 2022 a primărului satului Hîncești.

 Raportor: Oxana Bararu, primarul satului Hîncești.

  1. Cu privire la acordarea ajutorului material

Raportor: Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă, secția administrație publică