Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi,  21 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării problemelor apărute la moment privind gestionarea crizei refugiaților din Ucraina  și măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație uscată.

 21 03 2022 2

  Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni

  1. Cu privire la examinarea procesului verbal nr.2 din 17.03.2022 al ședinței Comisiei Situații Excepționale a primăriei satului Pîrlița.

Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești.

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparația drumului de acces spre tabăra pentru refugiații din Ucraina, pe teritoriul administrativ al satului Pîrlița.

Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

  1. Cu privire la aprobarea regulamentului de activitate și a statelor de personal în cadrul Centrului de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina, din orașul Fălești.

Raportor: Lilia Malachi, șef – adjunct al Direcției Generale Asistență Socială, 

Protecție a Familiei și Copilului.

  1. Cu privire la aprobarea graficului de activitate pentru conducătorii auto din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, în zilele nelucrătoare.

Raportor: Lilia Malachi, șef – adjunct al Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

  1. Cu privire la diminuarea cazurilor de incendiu a vegetației uscate pe teritoriul raionului Fălești.

Raportor: Lilia Antoci, șef al Secției Situații Excepționale Fălești, Direcția Situații Excepționale , municipiul Bălți.

  1. Cu privire la identificarea locațiilor pasibile pentru amplasarea pe teritoriul raionului Fălești a taberelor pentru refugiații din Ucraina.

RaportorRaportor: Valentin Moșac, șef al unității Salvatori și Pompieri a Secției Situații Excepționale Fălești, Direcția Situații Excepționale , municipiul Bălți.