Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În data de 27 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării chestiunii privind:

 • primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei în raionul Fălești.

Membrii comisiei situații excepționale au fost informați despre situația creată pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv raionul Fălești în  urma declanșării conflictului armat  pe teritoriul Ucrainei. În legătură cu situația creată populația Ucrainei se refugiază masiv în Republica Moldova. În acest context,  refugiații sunt repartizați în toate raioanele din țară, inclusiv și în raionul Fălești. 

În cadrul comisiei Situații Excepționale s-a decis, pe lîngă comisia situații excepționale a raionului Fălești  s-a creat comisia pentru primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei pe teritoriul raionului Fălești în următoarea componența: 

 • Tambur Veaceslav, Vicepreședintele raionului, Președintele comisiei;
 • Mărgineanu Oxana, secretar al Consiliului raional, secretar al comisiei;
 • Popovici Vitalie, șef a Inspectoratului de Poliție Fălești, membru al comisiei;
 • Ciobanu Emilia, șef a Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și         
 • Copilului, membru al comisiei;
 • Osadța Mariana, șef a Direcției Generale Educație și Cultură, membru al comisiei;
 • Bobu Iurii, medic coordonatot, Centrul de Sănătate Publică Bălți, subdiviziunea Fălești, membru al comisiei;
 • Galiț Oleg, Președintele Cooperativelor de Consum Fălești, membru al comisiei;
 • Cojocari Janna, șef a Direcției Generale Finanțe și Economie, membru al comisiei.
 • Buzinschi Ion, șef adjunct, Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.
 • Cuschevici Constantin, Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri