Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 28 octombrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării celor mai stringente probleme apărute în domeniul educație, sănătate, social și energetic.

 
 
Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:
1. Cu privire la consumul economic al resurselor energetice în raion.
Raportor – Sergiu Fîntîna, președintele raionului
Coraportori – Alexandr Severin, primarul orașului Fălești
Alexandr Arhipov, șeful oficiului raional Fălești al S.A „Red Nord”
Ion Rotaru, directorul Î.M. DPGCL,
Mihail Nanii, directorul filiala Fălești, S.A. „Balți Gaz”, ,
Mariana Osadța, șef al Direcția Generală Educație și Cultură

2. Cu privire la pregătirea către sezonul rece 2021 – 2022 a serviciilor și obiectelor de menire socială.
Raportori: Carolina Babii, directorul SRL „Energia”,
Oleg Paciurca, director al S.A„Drumuri – Bălți”, district Fălești,
Ion Rotari, director al Î.M DPGCL,
Mariana Osadța, șeful Direcției Generale Educație și Cultură

3. Cu privire la situația epidemiologică în raion și măsurile de prevenire și diminuare a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID – 19.
Raportor – Iurie Bobu, șef al IMSP „Centru de Sănătate Publică”

4. Cu privire la acordarea ajutorului material
Raportor – Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă

5. Cu privire la interzicerea scurgerii bazinelor acvatice.
Raportor – Vasile Grosu, șef al Inspectoratului Ecologic Fălești,
Valeriu Motelica , șef al Direcției Agricultură și Alimentație