Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Domnul Sergiu FÎNTÎNA , Președintele raionului , președintele comisiei situații excepționale  a convocat într-o ședință membrii comisiei situații  excepționale la data de 12 august curent în scopul examinării celor mai urgente probleme cu care se confruntă cetățenii din raion.

cse 4 

             Ordinea de zi a ședinței a inclus 6 chestiuni :

 1. Cu privire la măsurile de diminuare a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID – 19 pe teritoriul raionului Fălești
  Raportor –Bobu Iurie, Șef al IMSP „Centrul de Sănătate publică”
  Coraportori – șefii IMSP„Centrul de Sănătate Fălești”, IMSP„Centrul de Sănătate Bocșa”, IMSP„Centrul de Sănătate Chetriș”, IMSP„Centrul de Sănătate Ciolacu Nou”, IMSP„Centrul de Sănătate Ișcălău”, IMSP„Centrul de Sănătate Glinjeni”, IMSP„Centru de Sănătate Mărăndeni”
 1. Cu privire la aprobarea actelor de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamitățile naturale
  Raportor – Chirica Valentin, specialist principal, Direcția Agricultură și Alimentație
 1. Cu privire la executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1076 din 16.11.2010 „Cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale”.
  Raportori – Rudîc Fiodor, specialist, Secția Administrație publică
   Jîmbea Veaceslav, șef al Secției Situații Excepționale
 1. Cu privire la pregătirea formațiunilor medicale pentru aplicațiile tactice raionale la Protecția civilă
  Raportor – Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Secției Situații Excepționale pentru dotarea unității de salvatori cu echipament de serviciu.
  Raportor - Jîmbea Veaceslav, șef al Secției Situații Excepționale
 1. Cu privire la reparația acoperișului gimnaziului din satul Taxobeni.
  Raportor – Parascan Mariana, directorul gimnaziului s.Taxobeni

Galerie foto