Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 14 august  Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședință membrii comisiei situații excepționale. În cadrul ședinței s-a examinat chestiunea privind măsurile de prevenire în caz de înec.

  După ședința comisiei situației excepționale  în localitățile din zona râului Prut se vor organiza și desfășura   antrenamente la protecția civilă între membrii comisiei situații excepționale raionale și membrii comisiei situații excepționale din cadrul primăriilor Chetriș, Călinești, Hîncești, Pruteni și Taxobeni privind măsurile de prevenire în caz de înec.

  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, în temeiul Legii nr. 93/2007 și Legii 271/1994 cu privire la protecția civilă, înregistrează o creștere a cazurilor de înec a minorilor în bazinele acvatice/iazuri și râuri.

   De la începutul perioadei estivale și până pe data de 10 august 2020, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate nouă cazuri de înec a persoanelor cu vârstele de până la 18 ani, cauzate de scăldatul în locuri neamenajate.

  În acest sens, în urma unei analize a ultimilor 10 ani, s-a stabilit că în perioada estivală, în medie, pe teritoriul Republicii Moldova se îneacă cca. 13 copii pe an, ceea ce reprezintă cca. 20,63% din numărul total de persoane decedate la scăldat.

  Reieșind din cele expuse și în scopul reducerii cazurilor de înec a minorilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, intervine cu solicitarea de a întreprinde măsuri suplimentare de prevenire cu implicarea societății civile (organizațiilor neguvernamentale, voluntarilor, gărzii populare, mass-media locală, asistenților sociali), precum și responsabilizarea deținătorilor de bazine acvatice/iazuri privind sporirea măsurilor de interzicere a scăldatului în locuri neamenajate.

Galerie foto