Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 22 ianuarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești a avut loc conferința finala a proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu”. La eveniment au participat peste 30 de reprezentanți ai organelor administrației publice locale de nivelul I si II, Inspecției ecologice, Direcției de Producție a Gospodariei Comunale si de Locuințe și reprezentanți ai mass-media.

Cu un mesaj de salut către cei prezenți a venit Dna Iraida Bînzari, președintele raionului, care a menționat importanţa implementări acestui proiect în informarea și conștientizarea ecologica a populației raionului, implicarea organelor Administrației publice locale în măsuri de protecție și reabilitare a mediului înconjurător.

Rezultatele proiectului au fost prezentate de managerul proiectului, Victor Cimpoieș care  a efectuat o trecere în revista a celor obținute in cadrul proiectului si anume: elaborarea Planului Local de Acțiuni de Mediu 2014 - 2019 al raionul Fălești. Pentru sporirea nivelului de informare si constientizare ecologica al cetățenilor, in raion au fost organizate: 5 întîlniri cu cetățenii pe probleme de mediu, 5 seminare informative în primăriile Călineşti, Pînzăreni, Hînceşti, Horești și Fălești, o masa rotunda cu primarii din raion, atelier de instruire cu liderii ONG-urilor de mediu. La aceste instruiri participanții au beneficiat de pliante informative și broşura „Ariile naturale protejate de stat din raionul Fălești’.

Un rezultat durabil a fost crearea postului local de radio şi a Centrului de Informare şi Educație Ecologica a Populației, paginii web ecologice „ecofalesti.md” si bazei de date privind starea reala a situației de mediu din raionul Fălești.   

La finalul Conferinței participanții au vizitat postul de radio si Centrul de Informare Ecologică create în cadrul acestui proiect. Redactorul postului de radio Emil Coliban a comunicat participanților despre funcționarea online a postului de radio pe pagina web a Consiliului raional. www.cr-falesti.md

Proiectul „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” a fost implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).