Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Cancelaria de Stat prin intermediul  Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului (CNPDC) în colaborare cu Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a organizat,  la 8 aprilie curent, o vizită de studiu în raionul Fălești  în baza Acordului de parteneriat, încheiat în vederea facilitării schimbului de experienţe şi bune practici privind dezvoltarea și consolidarea serviciilor sociale pentru copii și tineri între unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova.

Întrunirea a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional, la care au participat reprezentanții raionului gazdă și oaspeții din raioanele Ungheni, Rîșcani, Glodeni și Bălți.

 

Vizita a avut drept scop  schimbul de bune practici în dezvoltarea și asigurarea durabilității financiare a serviciilor sociale pentru copii în raionul Fălești.

 În acest context,  Dl Valeriu Muduc, vicepreședintele raionului, a menționat despre importanța dezvoltării sistemului de asistență socială și îmbunătățirea vieții locuitorilor raionului ,care nu au posibilitatea, prin mijloace şi eforturi proprii, de a duce un mod de viață normal şi decent.

În cadrul evenimentului Dna Emilia Ciobanu, șef al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a informat publicul despre activitatea serviciilor sociale din raion, axîndu-se mai mult pe domeniul protecției copilului.

Specialiștii direcției au menționat despre rolul serviciilor  sociale, referindu-se îndeosebi la activitatea asistentului  social comunitar, la funcționarea și organizarea echipelor multidisciplinare și a Centrelor de Asistență Socială.

De asemenea a fost efectuată o vizită de studiu la Centrul de Asistență Socială” Nufărul Alb” din s. Glinjeni, unde au fost prezentate tipuri de activități și metode de lucru ale centrului, cît și aspectele de management ale acestuia.

Mai multe fotografii aici