Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   La 07 aprilie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat atelierul de lucru cu genericul ”Cooperarea intersectorială privind protecția copilului victimă: bune practici și provocări”, cu participarea specialiștilor din raioanele Fălești, Ungheni și Glodeni. Atelierul a fost condus de către doi reprezentanți ai Fundației „Terre des hommes”, doamnele Cristina Triboi și Liliana Astrahan.

   Cu un mesaj de salut către cei prezenți a venit Dna Iraida Bînzari, președintele raionului, care a specificat importanţa implementării mecanismului intersectorial de cooperare și necesitatea unui schimb reciproc de informaţii şi de idei în domeniul protecției copilului.

   Evenimentul a avut drept scop monitorizarea implementării Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului (Hotărârea Guvernului nr.270 din 08.04.2014) și consolidarea competențelor specialiştilor care activează în domeniul asistenței sociale, educației, ocrotirii sănătății și a organelor de drept.

 

   Atelierul regional s-a  axat pe identificarea bunelor practici, a provocărilor și a propunerilor de îmbunătățire a cooperării intersectoriale în  raioanele respective.

   În cadrul evenimentului participanții au formulat mai multe recomandări în vederea eficientizării implementării mecanismului intersectorial de cooperare, au pus în discuție practicile de succes şi instrumentele utilizate în procesul de implementare și monitorizare a mecanismului intersectorial.

   Activitatea dată a fost organizată  de Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova în parteneriat cu Fundația „Terre des hommes”,

Asociaţia Obştească “Parteneriate pentru fiecare Copil" în cadrul proiectului “Familie puternică pentru fiecare copil” finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

Mai multe fotografii aici