Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

    La 02 august curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate. La ședință au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, managerii de caz/asistenții sociali comunitari, membrii familiei biologice/extinse, copiii, părinți – educatori, asistenți parentali profesioniști şi tutori.

    În cadrul ședinței au fost examinate 20 chestiuni ce țin de protecția familiei și copilului aflat în situație de risc privind: acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului: plasament în serviciul de tip rezidențial; examinarea cazului de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial: reintegrarea copilului în familia biologică; examinarea cazului de plasament planificat: instituirea tutelei cu plata indemnizației, dezinstituționalizarea copilului din Centrul de Asistenţă Socială și plasament planificat în serviciul de asistenţă parental profesionistă; încetarea plasamentului în serviciul de asistență parentală profesionistă și plasament planificat în serviciul de tutelă.

     Managerii de caz au prezentat datele de identitate ale copiilor și a persoanelor prezente la ședință, a fost descrisă succint situația curentă a acestora și s-a trecut în revistă rapoartele de revizuire anuală a competențelor profesionale ale părinților – educatori din Casele de copii de tip familial și asistenților parentali profesioniști.

    S-a audiat părerea copiilor, a membrilor familiei biologice/extinse și a părinților – educatori. Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

Galerie foto