Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

    La data de 19 iulie curent în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă „Casa Speranţei” din or. Fălești a avut loc masa rotundă cu tema “Drepturile persoanelor cu dizabilități. Provocări și soluții.”, organizată de Dna Marina Meșter, Dna Olga Cenușă și Dl Vitalie Meșter, reprezentanții Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi din or. Chișinău.
    La acest eveniment au participat specialiștii din cadrul DASPFC, managerii serviciilor sociale, asistenți sociali comunitari, reprezentanți ai primăriei Fălești, instituțiilor de învățământ, Agenției Ocupării Forței de Muncă, Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, persoane cu dizabilități și reprezentanții ONG-urilor din localitate.
    Scopul evenimentului este de a informa membrii comunității despre activitatea promotorilor locali ai CAJPD din raionul Fălești, Dna Diana Matachi, Dna Veronica Rotaru și Dl Valeriu Bobu, privind acordarea asistenței juridice primare și gratuite pentru persoane cu dizabilități, precum și de a stabili un dialog constructiv dintre persoanele cu dizabilități din localitate și autoritățile publice locale în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

 

    În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte ce țin de drepturile persoanelor cu dizabilități în vederea incluziunii sociale a acestora, și anume: dreptul la servicii sociale și prestații sociale, la asistență juridică primară și gratuită, la muncă și angajarea în câmpul muncii, la educație, la un trai independent, la accesibilitate.
    Promotorii locali au făcut o prezentare cu privire la situația persoanelor cu dizabilitați din raionul Fălești și au enumerate cele mai stringente problemele cu care se confruntă. Aceștia vor realiza campanii de advocacy cu implicarea autorităților  publice locale din raion cu scopul eliminării problemelor existente și a barierelor în exercitarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
    Dna Emilia Ciobanu, șef DASPFC, a vorbit despre crearea, implementarea și dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi în raionul Fălești şi despre impactul pozitiv a acestora asupra beneficiarilor.
    La fel, s-a precizat faptul că obiectele de menire socială trebuie să fie amenajate într-un mod care să le facă accesibile pentru persoanele cu dizabilităţi: dotate cu căi de acces şi instalate cu respectarea actelor normative în vigoare vizând domeniul respectiv. În cazul în care acestea, din motive tehnice, nu pot fi amenajate astfel încât să fie accesibile persoanelor cu dizabilităţi cu respectarea normativelor în vigoare, autorităţile administraţiei publice locale, asociaţiile obşteşti şi persoanele juridice de drept public sau de drept privat trebuie să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru adaptarea rezonabilă a obiectelor în cauză la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi.
    Activitatea a avut loc în cadrul proiectului ”Sprijinirea asistenței juridice primare accesibile pentru persoane cu dizabilități din regiunile Moldovei”, realizat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități. Acest proiect este finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii.

Galerie foto