Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În scopul monitorizării activității asistenților sociali comunitari și lucrătorilor sociali, îmbunătățirii calității serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, precum și evaluarea noilor beneficiari luați în servicii sociale, la 29 iunie curent în incinta Consiliului raional a fost petrecută şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.

   Pe ordinea de zi au fost examinate următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la prelungirea plasamentului beneficiarilor la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi”;
  2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților Serviciului social „Respiro”;
  3. Cu privire la examinarea a 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna iulie la cantina de ajutor social in sat. Bocani și Izvoare;
  4. Cu privire la examinarea dosarului solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu atât gratuit, cât și contra cost.

  De asemenea, a fost examinat raportul de reintegrare în comunitate a beneficiarului serviciului de plasament temporar a CSS „Pentru Voi”.
  Totodată, a fost examinat raportul de revizuire a plasamentului în Serviciul social „Casa Comunitară” a unui beneficiar din Sarata Veche.
  În urma parerilor exprimate de participanți membrii comisiei au luat decizii corecte în interesul persoanei beneficiare.