Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 27 aprilie curent în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani, în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:
 1. Cu privire la prelungirea plasamentului beneficiarilor la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi”;
 2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților Serviciului social „Respiro”;
 3. Cu privire la examinarea a 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna mai la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;
 4. Cu privire la examinarea dosarului solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu atât gratuit, cât și contra cost.
 Totodată, au fost prezentate rapoartele de revizuire anuală a plasamentului beneficiarilor din cadrul Serviciilor sociale „Locuința protejată” și „Casa comunitară”.
 Membrii comisiei au oferit un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor din raion: monitorizarea situaţiei fiecărei persoane vârstnice și cu dizabilități în parte de către primari și șefii de serviciu și referirea beneficiarului către alte servicii, în corespundere cu necesităţile acestuia;