Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Un geniu fermecător… Astfel a apreciat Vasile Alecsandri opera renumitului scriitor folclorist Petre Ispirescu, căruia i-a fost dedicată ediția a XXVII-a din acest an a Concursului literar republican „La izvoarele înțelepciunii”. Precum se cunoaște, că literatura a devenit pentru mulți elevi o pasiune, care se manifestă și prin participarea la diverse concursuri literare, unul dintre acestea este „La izvoarele înțelepciunii”, care întrunește la etapa raională cei mai buni elevi din instituțiile de învățământ din raion, învinvători în etapa locală, iar câștigătorii merg la finala republicană.
  Cei 53 de elevi ai claselor V-VII din 27 instituții (32 localități) s-au înscris la etapa raională a concursului, care s-a desfășurat la 02 mai în incinta Bibliotecii publice raionale „Mihai Eminescu„ prin intermediul bibliotecilor publice și școlare, îndrumați de profesorii de literatură română cum să se pregătescă mai bine, fiindu-le oferite și surse bibliografice. Elevii au susținut două probe în scris și oral, testele fiind pregătite de un grup de specialiști ai Bibliotecii publice raionale „Mihai Eminescu”, Secției Cultură și Turism și Direcției Generale Educație, membrii Juriului.
  Conform punctajului acumulat participanții s-au clasat pe următoarele locuri:
 Locul I:
 • Railean Dumitrița , Gimnaziu „Grigore Vieru”, com. Sarata Veche
 Locul II:
 • Rusu Andreia, Gimnaziu „Deomid Gherman”, com. Risipeni
 • Toacă Andreia, , Gimnaziu „Mihai Corlăteanu”, s. Glinjeni
 Locul III:
 • Țurcan Vasile, Gimnaziu, s. Bocani
 • Gorbulea Ilinca, Gimnaziu „Nicolae Dabija”, com. Pînzăreni

 

 Premianților locurilor I, II și III li s-au oferit premii bănești și diplome, celorlalți participanți diplome și suvenire.
 Le mulțumim tuturor participanților, bibliotecarilor ce activează în bibliotecile publice și cele școlare, profesorilor pentru implicare și receptivitate.
 Câștigătorii Railean Dumitrița, Gimnaziu „Grigore Vieru”, com. Sarata Veche, Rusu Andreia, Gimnaziu „Deomid Gherman”, com. Risipeni și Toacă Andreia, Gimnaziu „Mihai Corlăteanu”, s. Glinjeni, care au acumulat punctajul cel mai mare vor reprezenta raionul la 20 mai la etapa republicană a concursului.
 Le urăm mult succes!
 

Galerie foto