Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La Ipotești e sfîntă iarba

Și orice frunză, orice creangă,

Și orice lespede-n cărare.

La Ipotești sunt pline toate,

De sfînta lor semnificare:

De-aici, cu tot ce-I românescu,

Pornit-a-n lume Eminescu…

De valoarea versurilor poetului Iurie Babian a fost pătrunsă întreaga gamă de acțiuni de comemorare a poetului Mihai Eminescu în ziua trecerii lui în eternitate - 15 iunie, la care și-au dat concursul, în special,  instituțiile de cultură și de învățămînt din raion. Evenimentul a adunat de această dată mai mulți admiratori ai operei eminesciene care își manifestă atașamentul constant față de valorile promovate de poet – elevi, profesori, oameni de cultură, funcționari publici, dar și alt public mai simplu pentru care Eminescu este trecutul, prezentul și viitorul poporului nostru, deoarece astăzi simțim cu toții o nevoie deosebită față de valorificarea mai profundă a operei poetului - NEPERECHE. Manifestările de omagiere a Luceafărului poeziei noastre adună din an în an tot mai mulți şi mai mulți spectatori, căci astăzi orizonturile artei eminesciene s-au deschis  publicului foarte mult, datorită tipăririi și traducerii tot mai ample a creaţiei sale. Pe Eminescu l-am citit, îl citim şi îl vom citi din generaţie în generaţie.

Eminescu merită acum, ca oricînd, să fie citit şi trebuie să fie promovată toată opera sa, fiindcă a avut ce spune şi a spus adevărul vieţii, în limbajul cel mai expresiv, în care fiecare cuvânt, încărcat de înţelesuri, vorbeşte adânc minţii şi inimii omeneşti.

În acest sens celebrul compozitor Eugen Doga, autorul baletului Luceafărul, care a scris muzica la peste 50 de cântece pe versurile lui Mihai Eminescuși Veronica Micle mărturisește, că„ …Ele (versurile) mă trag de mână, mă trag la pian și nici nu știu pe care să le aleg, pentru că în oricare poezie, oricare vers, oricare cuvânt din aceste versuri, este muzică. El era marele muzician. Chiar dacă nu a scris această muzică pe note, a implantat-o în cuvintele, versurile, în poeziile sale.

Eminescu a fost tradus, practic, în toate limbile de circulație ale lumii și numai în străinătate au fost tipărite mii de pagini închinate lui, toate enciclopediile de pe glob, din toate țările, fără excepție, 
incluzîndu-l. Ar putea oare vre-un roman să nu se mîndrească cu așa ceva și să nu vibreze la atîtea impunătoare ecouri?

Acesta a fost și mesajul organizatorilor orei comemorative„Universal, Poetul nostru" , desfășurat în ziua de 15 iunie curent pe platoul monumentului Mihai Eminescu, pe postamentul căruia, pe un prosop cu doi colaci așezați pe flori de tei, ardeau două lumînări. În jurul monumentului s-au adunat toți cei îndrăgostiți de versul lui Eminescu, din cerul înnourat cernea o ușoară ploiță, de parcă și natura, pe care a cîntat-o cu atîta gingășie în operele sale, îl deplînge ape Marele Poet, fapt déjà cunoscut, că în fiecare an, în această zi la Ipotești, locul nașterii lui Eminescu, plouă.

În cadrul activității au răsunat versuri și  fragmente referitoare la relațiile de prietenie a lui Eminescu cu marele povestitor din Humulești Ion Creangă, precum și din scrisorile de dragoste a poetului și a iubitei sale Veronica Micle, s-au interpretat melodii pe versurile eminesciene. Cei prezenți s-au informat și cu aprecierile renumiţilor eminescologi a operei geniului nostru-George Călinescu, Tudor Vianu, Lucian Blaga, dar și din întreaga lume precum indianca Amita Bhose, o mare savantă, care  a învăţat româneşte numai să-l poată traduce pe Eminescu.


Vibrantă a fost și îndemnarea către public de a-l descoperi și redescoperi pe Eminescu prin lectură, să revenim la opera Măriei Sale de fiecare dată, cînd ne simțim sufletul răvășit și pustiit și să mulțumim Domnului că ne-a dăruit anume nouă, poporului nostru Poetul- nepereche MIHAI EMINESCU.
A trezit interes publicului spectator și faptul cum Eminescu iubea foarte mult cărțile, le ținea în mînă, cum a-I ține în brațe un copil, netezindu-le coperta precum o mamă își netezește copilul pe creștet, ore întregi se perdea, cu uitare de sine printre rafturile bibliotecii, sorbind cu nesaț din înțelepciunea cărților, putea să dea ultimul ban pentru a procura o carte.


Pe final de eveniment Elena Negoiță, șef serviciu în cadrul Bibliotecii publice raionale „Mihai Eminescu”, a invitat doritorii la acțiunile organizate în instituție pe parcursul zilei, le-a mulțumit realizatorilor pentru prezentarea activității,  după care conducerea raionului și publicul prezent au depus flori la monumentul poetului.

La desfășurarea manifestării și-au dat concursul studentul Ghilețchi Constantin, elevii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești Carp Doina, Bulhac Victoria, Rotaru Vlad,  Sandu Damian, Dvorschi Cătălina, Pascaru Oxana, precum și formația folclorică a Palatului raional de cultură „Baștina”, conducător artistic Valeriu Negri, solista Orchetrei de muzică populară „Păunaș” Ludmila Gaugaș.

Omagiu adus poetului la Făleşti încă o dată ne vorbeşte că lumina cărţii eminesciene mereu va arde în licărele ochilor oamenilor, ca lumina stelei ce a apus, Mihai Eminescu ne luminează chiar şi după  127 ani de la dispariţia lui tragică şi atât de prematură, căci  Eminescu este veşnic, cum veşnic este timpul...

Mai multe fotografii