Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Consiliul raional Fălești, exprimă condoleanțe familiei, rudelor și colegilor în legătură cu trecerea în eternitate a domnului Mihail POPOVICI.

  O personalitate care va rămâne un exemplu al dedicației profesionale, fiind remarcat pentru caracterul integru și profesionalismul de care a dat dovadă.

  Pe parcursul vieții, regretatul Mihail Popovici, a activat în posturi de conducere, în instituții publice centrale și locale, fiind desemnat cu distincții de stat: ,,Cavaler al Ordinului Republicii Moldova”, deputat în primul Parlament al RM, cetățean de onoare al raionului Fălești, consilier raional și local.

popovici

Suntem alături în aceste zile triste, durute, încercate de durere și necaz și transmitem familiei îndoliate întreaga noastră compasiune și susținere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

  Autoritatea Națională de Integritate reamintește că termenul - limită de declarare a averii și a intereselor personale este de 31 martie inclusiv. După încheierea perioadei de declarare a averii, subiecții mai au la dispoziție 30 de zile pentru a depune o declarație rectificată, în cazul în care au omis anumite informații.
  După finalizarea acestui proces, inspectorii de integritate vor verifica declarațiile de avere depuse de categoriile de subiecți ai declarării identificate ca fiind ”zone de risc”. Potrivit noilor modificări legislative, stabilirea categoriilor de subiecți, care vor fi verificați din oficiu de Inspectoratul de Integritate, a fost pusă în sarcina Consiliului de Integritate.
  Dacă declarațiile de avere și interese personale nu vor fi depuse sau depuse tardiv, subiecții riscă sancțiuni în mărime de la 1500 la 4500 de lei.   Totodată, pentru neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către membrii familiei și/sau concubinul/concubinei, pot fi aplicate sancțiuni în sumă de la 3000 la 4500 de lei.
  Pentru consultații despre procedura de completare și depunere a declarațiilor, apelați la următoarele numere de telefon, funcționale și în zilele de odihnă - 0 22 820 607, 0 22 820 616, 0 22 820 619, 0 22 820 622.

  Consiliul raional Fălești anunță audieri publice la data de 03.03.2022 pentru cetățenii din comuna Ciolacu Nou , la orele 11.30 în incinta Primăriei comunei Ciolacu Nou în sala de ședințe, la orele 14.00 în incinta Primăriei comunei Sarata Veche, în sala de ședințe și la orele 16.00 în incinta IMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”, unde se v-a examina chestiunea privind reformarea Instituției Medico-Sanitare Publice ,,Centrul de Sănătate Ciolacu Nou”.

PROGNOZA  HIDROLOGICĂ

  Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu prognoza meteorologică, în perioada 14 -25 februarie,

  Centrul hidrologic prognozează, continuarea distrugerii formațiunilor de gheață în bazinele acvatice din țară.

  Gheaţa va fi fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea va prezenta pericol sporit.

  Atenționăm pescarii amatori să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii.

  Data: 14 februarie, 2022               

Centrul Operativ de Dispecerat Republican

pg  Consiliul raional Fălești exprimă sincere condoleanțe familiei, rudelor, colegilor și întregii comunități în legătură cu trecerea în neființă a domnului primar Piotr GAFINCIUC.

   A plecat la cele veșnice și a lăsat în urmă un gol…. tristețe și durere.

  A fost o personalitate puternică pentru comunitatea satului Glinjeni, pe parcursul a 22 de ani a activat în funcția de primar a satului Glinjeni, și-a dedicat viața cu dedicație în domeniul administrație publică.
 … A fost pentru oameni, mereu receptiv la problemele cetățenilor, a fost un luptător pentru binele localității…
    Sincere condoleanțe familiei și întregii comunități…

                                                                                       Dumnezeu să Vă odihnească în pace…

  Drum lin către ceruri și îngerii să Vă fie alături.. 

  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a Ministerului Afacerilor Interne, ca organ al administrației publice în domeniul apărării împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art.1, 3 și 22 ale Legii nr. 267 din 09.11.1994, solicită întreprinderea măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor de vegetație uscată:
  1. Interzicerea utilizării focului deschis pentru arderea vegetației uscate și a altor resturi vegetale.
  2. Respectarea modului sănătos de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale de orice proveniență.
  3. Realizarea acțiunilor privind lichidarea gunoiștilor neautorizate, colectarea frunzelor și resturilor vegetale, cu transportarea acestora în locuri special destinate întru evitarea aprinderii de la diferite surse de foc.
  4. Delimitarea prin fâșii de protecție (arate) a localitățiilor, ocoalelor silvice, obiectivelor și drumurilor față de cîmpurile de vegetație uscată ce prezintă pericol de incendiu.
  În conformitate cu prevederile art.10, lit. c) al Legii nr.267 din 09.11.1994, autoritățile Administrației Publice Locale sunt obligate să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine.
  În conformitate cu prevederile art.79 al Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991, întreținerea terenurilor și modul lor de protecție este ca obligațiune pentru deținătorii de teren, nominalizații sunt obligați să protejeze terenurile prin înlăturarea resturilor vegetale de pe suprafețele gestionate respectînd modul stabilit de colectare.
  Neexecutarea prezentelor obligațiuni se sancționează conform art. 117, pct.3, precum și încălcarea regulilor de gestionare a deșeurior se sanționează conform art.154 al Codului Contravențional.

  Secţia Situații Excepționale Făleşti, Vă informează că, în legătură cu apariţia stării de alertă pe piaţa gazelor naturale din Republica Moldova,  începînd cu data de 23.10.2021, ora 08:00, şi pînă la data de 30.11.2021, la indicaţia şefului Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă,  pe teritoriul Republicii Moldova cît şi în raioanele ţării a fost activat Centrul de Dirijare în Situaţii Excepţionale cît şi  Punctul Teritorial de Dirijare în Situaţii Excepţionale.

  În acest context, conducerea Secţiei Situații Excepționale Făleşti, Vă informează că Punctul de Dirijirare a Situații Excepționale îşi desfăşoară activitatea în cadrul Unităţii de Salvatori şi Pompieri şi solicităm tuturor şefilor de instituţii, intreprinderi, conducători a obiectivelor economiei naţionale, monitorizarea permanentă a activităţii şi nivelului de pregătire şi funcţionare în condiţiile  situaţiei excepţionale  la capitolul gaze naturale şi energie electrică.

   Despre apariţia situaţiilor de urgenţă în  acest domeniu, informati la nr. de telefon 0259-2-22-01 sau la apelul unic de urgenţă 112.