Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Joi, 19 mai 2022, Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Domnul Viorel GHERCIU va avea o vizită de lucru în raionul Fălești.

  Direcția Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Fălești invită pe data de 19 mai , la orele 1100 în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești conducătorii și specialiștii din complexul agroindustrial, reprezentanţi ai gospodăriilor ţărăneşti, autoritățile publice locale (primarii/specialiștii pentru reglementarea regimului funciar), serviciile desconcentrate, asociații de profil și membrii acestora, potențiali beneficiari ai plăților directe per cap de animal și alte persoane interesate pentru abordarea problemelor cu identificarea soluțiilor ce țin de dezvoltarea sectorului agrar.

  Consiliul raional Fălești, exprimă condoleanțe familiei, rudelor și colegilor în legătură cu trecerea în eternitate a domnului Mihail POPOVICI.

  O personalitate care va rămâne un exemplu al dedicației profesionale, fiind remarcat pentru caracterul integru și profesionalismul de care a dat dovadă.

  Pe parcursul vieții, regretatul Mihail Popovici, a activat în posturi de conducere, în instituții publice centrale și locale, fiind desemnat cu distincții de stat: ,,Cavaler al Ordinului Republicii Moldova”, deputat în primul Parlament al RM, cetățean de onoare al raionului Fălești, consilier raional și local.

popovici

Suntem alături în aceste zile triste, durute, încercate de durere și necaz și transmitem familiei îndoliate întreaga noastră compasiune și susținere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

  Autoritatea Națională de Integritate reamintește că termenul - limită de declarare a averii și a intereselor personale este de 31 martie inclusiv. După încheierea perioadei de declarare a averii, subiecții mai au la dispoziție 30 de zile pentru a depune o declarație rectificată, în cazul în care au omis anumite informații.
  După finalizarea acestui proces, inspectorii de integritate vor verifica declarațiile de avere depuse de categoriile de subiecți ai declarării identificate ca fiind ”zone de risc”. Potrivit noilor modificări legislative, stabilirea categoriilor de subiecți, care vor fi verificați din oficiu de Inspectoratul de Integritate, a fost pusă în sarcina Consiliului de Integritate.
  Dacă declarațiile de avere și interese personale nu vor fi depuse sau depuse tardiv, subiecții riscă sancțiuni în mărime de la 1500 la 4500 de lei.   Totodată, pentru neprezentarea sau refuzul prezentării informației privind averea și veniturile de către membrii familiei și/sau concubinul/concubinei, pot fi aplicate sancțiuni în sumă de la 3000 la 4500 de lei.
  Pentru consultații despre procedura de completare și depunere a declarațiilor, apelați la următoarele numere de telefon, funcționale și în zilele de odihnă - 0 22 820 607, 0 22 820 616, 0 22 820 619, 0 22 820 622.

  Consiliul raional Fălești anunță audieri publice la data de 03.03.2022 pentru cetățenii din comuna Ciolacu Nou , la orele 11.30 în incinta Primăriei comunei Ciolacu Nou în sala de ședințe, la orele 14.00 în incinta Primăriei comunei Sarata Veche, în sala de ședințe și la orele 16.00 în incinta IMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”, unde se v-a examina chestiunea privind reformarea Instituției Medico-Sanitare Publice ,,Centrul de Sănătate Ciolacu Nou”.

PROGNOZA  HIDROLOGICĂ

  Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu prognoza meteorologică, în perioada 14 -25 februarie,

  Centrul hidrologic prognozează, continuarea distrugerii formațiunilor de gheață în bazinele acvatice din țară.

  Gheaţa va fi fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea va prezenta pericol sporit.

  Atenționăm pescarii amatori să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii.

  Data: 14 februarie, 2022               

Centrul Operativ de Dispecerat Republican