Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0259/ 2-49-52

Dosarul va conţine:
- cerere de participare;
- diploma de studii;
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personal;
- CV (curriculum vitae);
- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept.

Bibliografia concursului:
- Codul familiei;
- Codul civil;
- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;
- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
- Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor –11 ianuarie 2016