Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimaţi concetăţeni!

    Proclamarea la 27 august 1991 a Independenței Republicii  Moldova  marchează prin sine  realizarea  multrîvnitei speranțe  a poporului nostru  de a fi stăpîn pe soarta  sa, de ași hotărî destinul potrivit propriilor principii și oportunități, conform tradițiilor și obiceiurilor acestui scump și drag meleag, lăsate prin moștenire  de înaintașii lui.

     În virtutea celebrării acestui glorios eveniment  se profilează și mai pronunțat codul nostru  genetic, civismul, demnitatea și patriotismul – sentimente înălțătoare de mîndrie  și căldură sufletească. Căci, fără careva îndoieli, conștientizăm astăzi, că șansa istorică, oferită prin  readucerea  Moldovei pe harta politică  a lumii, de a ne încerca pe noi înșine dacă suntem capabili să edificăm o Țară suverană  și o societate liberă, n-a fost ratată, dar  folosită cu perseverență , încredere și izbîndă.

     Grație acțiunilor coerente  ale autorităților publice, mobilizării constructive  a potențialului uman  s-a produs crearea unui  model propriu de dezvoltare economică și socială orientat  spre prosperare și creșterea bunăstării cetățenilor, consolidarea  încrederii lor în propria țară, obțiunea ei democratică.

 

    Moldova noastră și-a extins  relațiile externe , și-a făcut prieteni adevărați și sinceri  în întreaga lume. Însăși logica integrării europene îi oferă un larg spectru de cele mai bune, cointeresate și avantajoase perspective.

     Mai bine de două decenii pe pămîntul moldav  domnește Pacea- rezultat direct al înțelepciunii  poporului nostru multinațional, capacităților  sale  de a căuta și identifica  soluții adecvate  pentru cele mai complexe  și acute probleme, exclusiv  prin mijloace  politice  și general umane.

     S-au înregistrat și alte rezonabile realizări,  dar, totodată, recunoaștem, că este încă mult de făcut  întru  atingerea  tuturor obiectivelor  și  dezideratelor preconizate , pentru ca Patria  noastră  să se situieze la înălțimea opțiunii sale istorice , să devină cu adevărat o Țară a prosperității, păcii, unității și bunăstării.

         O incontestabilă valență istorică prezintă  și evenimentul de proclamare la 31 august 1989 a limbii materne ca limbă de stat , prin care s-a consfințit importanța și valoarea ei etnică,  definiția că noțiunile Patrie și Popor, pe de o parte, și limbă , pe de alta, sînt suprapuse și inseparabile. Căci,  după cum afirma la timpul său și  marele  înaintaș al neamului Vasile Alecsandri, “ Limba este tezaurul cel mai prețios, pe care-l moștenesc copiii de la părinți, depozitul cel mai sacru lăsat  de generațiile trecute și care merită de a fi păstrat cu sfințenie de generațiile, care-l primesc ”.

       Să ne mîndrim că avem o Limbă atît de frumoasă, melodioasă și dulce și să luăm  mereu aminte , că prin ea  se clădesc toate  bogățiile  noastre  materiale și spirituale.

        Din partea  Consiliului raional și conducerii raionului  Vă adresez , dragi concetățeni,  cele mai călduroase felicitări cu ocazia  acestor sărbători de suflet, dorindu-vă  tuturor multă sănătate, prosperare, optimism și seninătate, încredere în forțe și înțelepciune, speranțe și doruri  împlinite, noi izbînzi în activitatea  de dezvoltare și consolidare a statalității Țării noastre, afirmare a nestematelor valori naționale.

      Republica Moldova este o țară mică dar prin conjugarea eforturilor  comune vom reuși să-i făurim  un viitor mare!

Președintele raionului Fălești

Iraida Bînzari