Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs repetat pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social comunitar în primăria  Ilenuţa,

  Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,

biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

  Dosarul va conţine:
 - cerere de participare,
 - diploma de studii,
 - copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
 - CV (curriculum vitae),
 - certificat medical care confirm starea sănătăţii,
 - copia carnetului de muncă .

 Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

 Bibliografia concursului:
 -Codul familiei
 -Codul civil
-Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
-Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

 Data limită de depunere a documentelor– 7 august 2017