Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Consiliul raional Fălești anunță pentru data de 14.04.2022, ora 10:00, desfășurarea licitației “cu strigare” de acordare a dreptului de încheiere a contractului de arendă a terenului cu destinație agricolă, nr. cadastral 4301102.247, suprafața de 5.8463 ha, bonitatea 62 grade, situat în extravilanul or. Fălești, pe un termen de 25 de ani,  preț inițial de expunere – 30 000 lei; prețul anual de arendă – 20 485,1 lei. Licitația va avea loc în încinta Consiliului raional Fălești, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 50. Condiții de participare la licitație - participanții vor depune dovada achitării taxei de participare la licitație: persoane fizice – 600 lei; persoane juridice – 1200 lei; acontul – 10% din prețul inițial a lotului. Rechizitele bancare: pentru taxa de participare Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, c.f.1008601000097, TREZMD2X,– cod IBAN: MD54TRPDAL142310B04038AA, pentru acont: Consiliul raional Fălești, c.f. 1007601009347 cod IBAN: MD14TRGDAL14152143010000; 

 Documentele de participare la licitație se vor depune pînă la data de 13.04.2022, ora 16:00, la adresa: orașul Fălești, str. Ștefan cel Mare, nr.50. Informații la tel. 0(259) 22390.

  Demers Monitorul Oficial