Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 14 ianuarie creştinii ortodocşi marchează sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, consemnând Anul Nou de rit vechi.

  Istoricul menționează că, Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare este unul dintre cei mai importanţi părinţi ai bisericii ortodoxe şi unul dintre cei mai mari teologi creştini.

  Cărțile bisericești spun că cei care poartă numele Vasile sunt oameni buni la inimă și deschiși cu sufletul către oameni.

  Potrivit tradiției populare copiii merg cu Semănatul sau Sorcova, aruncând cu boabe de grâu, grăunțe de păpușoi, ovăz și binecuvântează familia. Semințele care cad în ogradă sau locuință simbolizează credința într-un an mai prosper și o roadă bogată.

  Se spune că dacă stăpânul casei primeşte urători, anul care vine va fi unul cu spor, iar casa îi va fi păzită de cele rele.  

  Cu acest prilej doresc ca această sărbătoare să vă poarte de grijă, să vă aducă lumină și căldură, să vă îndrume doar la fapte bune.sfv 2

  În casele Dumneavoastră să domine mereu pacea, voia bună şi belşugul.
Sacritatea sărbătorii să Vă facă mai buni, mai iertători şi mai atenţi cu cei din preajmă, iar Sfîntul Vasile cel Mare să ne vegheze neamul, satele şi familiile şi să ne binecuvânteze în activităţile de zi cu zi.

La mulți an cu sănătate, dragi creștini!

  Cu profund respect,
  Sergiu FÎNTÎNA Președintele raionului

Stimaţi lucrători din domeniul culturii

Ziua Națională a Culturii este marcată în Republica Moldova pe data de 15 ianuarie, în semn de omagiu zilei de naștere a marelui poet, Mihai Eminescu, personalitate care definește valorile esențiale ale culturii naționale.

ziua culturii nationale 2        

Inițiativa privind instituirea, la 15 ianuarie, în Republica Moldova, a Zilei Naționale a Culturii a fost Hotărârea Parlamentului în aprilie 2012, un act de recunoaştere a rolului primordial al culturii în edificarea unei societăţi pe principii civilizatorii. 

 Cu ocazia sărbătorii profesionale - Ziua lucrătorului culturii, Vă adresez călduroase felicitări şi omagii, însoţite de profundă recunoştinţă şi înaltă apreciere a prestigioasei Dumneavoastră activităţi desfăşurate în scopul promovării şi păstrării valorilor etnico-culturale ale neamului nostru.

Datorită abnegaţiei şi perseverenţei, prin care Vă manifestaţi în munca cotidiană, aduceţi un amplu aport la sporirea bogăției noastre spirituale, transmiterea din generaţie în generaţie a tezaurului folcloric, muzical - artistic, glorioaselor pagini istorice, la formarea unui vast potenţial spiritual al societăţii, unei ambianţe sociale sănătoase - chezăşie a înţelegerii şi succesului, bunăstării şi prosperităţii.

Vă dorim multă sănătate, energie creatoare, optimism şi  permanentă satisfacţie sufletească de la realizările obţinute pe plan profesional şi personal.

Vă doresc ca rodul muncii Dumneavoastră să Vă fie şi mai bogat.                         

                    

Cu profund respect,

     Sergiu FÎNTÎNA, Preşedintele raionului Făleşti 

Tradițional, la 19 octombrie, comunitatea juriștilor din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională, Ziua Juristului

statul este haina juridică a poporuluiacest adagio  reflectă pe deplin importanţa meseriei de jurist,  anume juriştii sunt cei ce urmează să dea substanţă noţiunilor de Stat de Drept şi Supremaţie a Legii. 

De modul cum înţeleg cei care profesează dreptul să-şi exercite meseria, depinde şi încrederea societăţii în instituţiile statului. De aceea, este de datoria  juriştilor să continue să cizeleze „haina juridică a poporului” în fiecare zi.

Dumneavoastră lucrători ai justiției, sunteți cei care aveţi misiunea de a susţine şi promova valorile democratice, de a asigura şi garanta supremaţia legii, necesară pentru edificarea statului de drept, de a reforma sectorul justiţiei și la crearea unei imagini pozitive a ţării noastre.

Doar într-un stat de drept şi democratic drepturile şi libertăţile omului sunt temelia tuturor lucrurilor măreţe, contribuind la definirea unei societăţi cu virtuţi şi ambiţii, perspective şi oportunităţi. Societatea are nevoie de implicarea Dumneavoastră profesională plenară în vederea realizării scopurilor propuse, indiferent de domeniu, întrucât justiţia este imperativă oriunde şi oricând.

Această profesie aduce adesea, prin dumneavoastră, mai multă luciditate și mai multă sensibilitate în societatea noastră.

Ea contribuie la fortificarea conștiințelor, urmărește realizarea dreptății și ne impune fidelitatea față de o valoare esențială a noastră, a tuturor: demnitatea umană.

În această zi specială pentru Dumneavoastră, stimaţi jurişti, Vă urez sănătate, prosperitate, şi succese în plan profesional. Să aveţi parte de aprecierea cuvenită din partea cetățenilor pe care îi ajutaţi şi călăuziţi întru triumful dreptăţii şi adevărului.

Să primiți permanent satisfacţia  îndeplinirii misiunii încredinţate, să fiţi mereu apreciaţi prin demonstrarea înaltei competenţe şi responsabilităţi a profesiei de jurist, celor care Vă dedicați activitatea servirii devotate a Adevărului, în scopul consolidării legalităţii şi creşterii autorităţii Legii. 

Cu înaltă considerație,

Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

Stimați locuitori ai  satelor

Obreja Veche, Măgura Nouă, Pompa, Cuzmenii Vechi, Drujneni,

Sarata Veche, Pocrovca, Catranîc, Pietrosu Nou, Hîncești și Izvoare!

Astăzi, 14 octombrie creștinii ortodocși sărbătoresc Acoperământul Maicii Domnului și este hramul bisericii în localitățile Dumneavoastră. 

Hramul satului din moşi strămoşi este o sărbătoare tradiţională deosebită. Este ziua, când în casa moldoveanului primenită şi pregătită cu acest prilej se adună prietenii, rudele şi toţi cei dragi pentru a se bucura împreună de cele realizate, de sănătate şi bunăstare.

Cu ocazia sărbătoririi Hramului Localității ’’Acoperământul Maicii Domnului’’,Vă adresez  sincere urări de sănătate și prosperitate.

Fie ca această sărbătoare să Vă aducă lumină  în suflet, pace, belșug și bunăstare în familiile dumneavoastră, izbândă în toate începuturile, putere de a depăși toate încercările vieții și înțelepciune de a  fi mai buni, mai iertători, mai receptivi și mai responsabili față de comunitatea în care trăiți.

Să păstrați cu sfințenie tot ceea ce aveţi mai frumos şi mai sfânt – dragostea de neam și  tradiţiile locale.

Fie ca îngerul păzitor al satului Dumneavoastră să vă poarte de grijă, să vă aducă lumină şi căldură, perseverenţă şi contribuţie cît mai activă întru prosperarea satului Dumneavoastră, a raionului şi a pământului drag. 

Să aveţi mulţi oaspeţi cu gânduri şi urări bune creştine, dragoste sufletească precum ne învaţă credinţa noastră ortodoxă şi în casele Dumneavoastră să domnească mereu pacea, voia bună şi belşugul.

Cu deosebită considerație pentru Dumneavoastră, 

Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului