Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimați salvatori!

   BUCET ZIUA SALVATORULUIAnual, la 5 aprilie marcăm  în Republica Moldova sărbătoarea profesională “Ziua Salvatorului”.

  Cu prilejul sărbătorii profesionale „Ziua Salvatorului”, aduc sincere felicitări tuturor angajaților secției situații excepționale Fălești, dorindu-vă multă sănătate, să aveți putere și rezistență în toate intervențiile realizate, inspirație și abnegație în acțiunile de prevenire a situațiilor de risc și multă încredere în forțele voastre.

  Ca și în fiecare an sărbătoarea profesională, Vă găsește în misiuni de salvare, în acțiuni de prevenire a situațiilor excepționale și în intervenții pentru ajutorarea persoanelor care au nevoie de noi.

  În momentele dificile, salvatorii și pompierii au fost în prima linie implicați pentru a lichida consecințele situațiilor excepționale, ați trecut clipe dificile și toți împreună le-am depășit și continuați să luptați pentru a reda speranța oamenilor la viață, chiar și atunci când aceasta pare cu nu mai există.

  Greutățile și provocările V-au unit mai mult, V-au  făcut mai puternici și V-au mobilizat în realizarea misiunilor dificile, în scopul asigurării securității vieții cetățenilor.

  Dragi salvatori și pompieri! Sunt profund recunoscător fiecăruia dintre Dumneavoastră care faceți parte din echipa secției situații excepționale Fălești,  întrucât voi sunteți garantul siguranței oricărei misiuni de salvare în raionul nostru.

  Curajul, devotamentul și sacrificiul sunt cuvintele care definesc personalitatea angajatului din  domeniul protecției civile, și care destoinic se potrivesc cu profilurile voastre.

  Voi ați fost și rămâneți speranța oamenilor în cele mai dificile clipe ale vieții!

  Sergiu FÎNTÎNA
  Președintele raionului Fălești

Stimați contabili din raion!

zc 2022  Anual,  pe 4 aprilie cinstim venerabila profesie de contabil.  Având în vedere specificul activității entităților din domeniul bugetar și rolul important al contabililor în buna desfășurare a activității, cu înalt respect apreciem rolul pe care o are această profesie și oamenii care își exercită demn și obiectiv această funcție.

  Cu acest prilej, am deosebita plăcere să Vă adresez cele mai sincere urări de sănătate durabilă, multe succese în realizarea activităților profesionale și împliniri mărețe.

  Importanța și rolul profesiei de contabil sunt incontestabile pentru contribuția la dezvoltarea economiei naționale și respectiv la dezvoltarea și prosperarea raionului. Apreciez la justa valoare munca asiduă a specialiștilor care activează în domeniul contabilității și sunt ferm convins că Dumneavoastră și în viitor veți depune toate eforturile pentru dezvoltarea sectoarelor în care activați, contribuind la dezvoltarea întreprinderilor, instituțiilor și altor organizații la sporirea bunăstării populației.

  Fie ca realizările aspirate să Vă inspire spre stabilirea unor noi scopuri, să Vă conducă spre noi orizonturi și performanțe majore.

  Cu înaltă considerație,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

mesaj 8 martie 2022

Stimați primari, consilieri și lucrători din administrația publică locală!

ms zal 2022  La 1 februarie 2022, deja al 10 - lea  an consecutiv, marcăm Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, instituită la inițiativa reprezentanților autorităților publice locale întru recunoașterea importanței și valorii activității autorităților administrației publice locale, în asigurarea autonomiei locale în procesul edificării unui stat democrat și aprecierea rolului deosebit al reprezentanților autorităților publice în soluționarea problemelor cetățenilor și evoluția social-economică și culturală a comunităților.

  Ziua în care sărbătorim autonomia locală și, în special, pe lucrătorii din administrația publică locală îmi oferă plăcutul prilej pentru a Vă adresa cele mai sincere felicitări și a Vă exprima profundă recunoștință pentru contribuția Dumneavoastră la bunăstarea oamenilor și la prosperarea comunităților.

  Problemele cu care Vă confruntați zilnic, provocările cărora trebuie să le faceți față sunt multiple și vizează toate domeniile vieții, dar datorită profesionalismului, perseverenței și dedicației față de problemele cetățenilor, aveți deplina capacitate de a depăși greutățile, prin dragostea pe care o purtați pământului, tradițiilor și oamenilor locului.
  Sunt ferm convins, că aceste înalte calităţi profesionale, care vă caracterizează, atitu­dinea receptivă şi grijulie faţă de oameni vă vor domina activitatea şi în continuare.

  Vă exprim cele mai sincere cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru susţinere şi conlucrare întru binele locui­torilor raionului, dorindu-vă tuturor multă sănătate, prosperitate, încredere în forţele proprii, împliniri personale pe potriva aspiraţiilor, avantajoase realizări în activitatea de consolidare a autonomiei locale.

  Vă dorim putere de muncă, idei inovatoare și multe proiecte realizate, iar  pacea, fericirea și belșugul să domnească în fiecare  familie.

Cu deosebită considerație,

Sergiu FÎNTÎNA
Președintele raionului Fălești

Stimați procurori , colaboratori ai procuraturii raionului !

  Este un prilej deosebit de a Vă exprima cele mai respectuoase, călduroase felicitări şi sincere urări de bine cu ocazia sărbătorii Dumneavoastre profesionale, pe care tradiţional o consemnăm la data de  29 ianuarie.

  Îmi exprim tot respectul și gratitudinea pentru profesionalismul, abnegația și principialitatea de care dați dovadă în munca nobilă pe care o desfășurați, ca garanți ai supremației legii și protecției drepturilor și libertăților oamenilor.

  De eficiența activității dumneavoastră depinde atât siguranța societății cât și încrederea poporului, pentru că felul în care vă îndepliniți datoria echivalează cu garanția unei vieți liniștite, dar și cu imaginea destoinică atât a profesiei cât și a Republicii Moldova ca Stat de Drept.

  Dumneavoastră sunteți promotorii  dreptății, așa cum dreptatea este cel mai de preț lucru al unei societăți fără de care aceasta nu poate exista.

  Suntem cu speranța că și în continuare veți da dovadă de integritate și calități profesionale deosebite, și ve-ți face față tuturor provocărilor, sporind credibilitatea și respectul societății.

  Fie ca aprecierile pentru contribuția Dumneavoastră întru triumful dreptății  să Vă aducă multă satisfacție, perseverență  în exercitarea nobilei profesii!

  Vă dorim sănătate și realizări frumoase pe plan personal și profesional!