Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Vizita a fost organizată în cadrul  proiectului ”Împreună pentru bună guvernare și bugetare participativă”, proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de People in Need Moldova și Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL”, în parteneriat cu Consiliul Raional Fălești, primăriile orașului Fălești, comunei Albinețul Vechi și Taxobeni, din Republica Moldova în cadrul Proiectului EU4Accountability - Societatea civilă împuternicită pentru o mai mare responsabilitate socială în Moldova .

  Scopul proiectului este contribuirea la dezvoltarea instituțională și consolidarea capacităților organizațiilor societății civile și administrației publice locale, prin intermediul unor activități și mecanisme de responsabilizare socială privind bugetarea participativă.

  Participanții la întâlnire, domnii Sorin Cornilă - Prefect al județului Botoșani, Dorin Birta -vicepreședinte al Consiliului Judetean Botosani si domnul director executiv Cristian Delibaș -Direcția Agricolă Botoșani au salutat și dorit bun venit în județul Botoşani oaspeților din Republica Moldova, menționând deschiderea spre o cooperare durabilă și reciproc avantajoasă atât cu Consiliul raional Fălești, cat și cu administrațiile publice locale și reprezentanții societății civile din Republica Moldova.

  Domnul Dorin Birta,  vicepreședinte al Consiliului Judeţean Botoşani a menționat interesul deosebit al administrației județene pentru oportunitatea oferită de proiectele care cuprind activități de cooperare, bazate pe nevoile comunităților de la graniță între cele două state. Noul Program România - Republica Moldova 2021-2027 oferă posibilitatea de a continua dezvoltarea relațiilor de colaborare transfrontalieră pentru perioada următoare, dat fiind faptul că acestea vor ajuta comunitățile să dezvolte servicii comune, din diverse domenii ale activitate”.

  Din partea delegației din Fălești cu un cuvânt de salut s-a adresat domnul Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești. Directorul executiv al AO „CUTEZATORUL”, domnul Victor Cimpoies, a prezentat proiectul „Împreună pentru buna guvernare și bugetare participativă” și cei prezenți la vizita, menționând istoria bunelor relații si practici pozitive în diferite domenii ale raionului Fălești și județului Botoşani, iar domnul Alexandr Severin, primarul or. Fălești, a vorbit despre dezvoltarea social economica a orașului și proiectele implementate în ultimii ani.

  Dorința noastră, a menționat președintele raionului Fălești, domnul Sergiu Fîntîna, este de a impulsiona și în continuare dezvoltarea acestor tradiții de colaborare și prietenie, prin ajustarea vechiului sau semnarea unui nou acord de colaborare. În a doua zi oaspeții din Moldova au vizitat primăriile Curteşti şi Mihai Eminescu din judetul Botoşani, unde au aut loc schimb de experiența preponderent in domeniile bunei guvernări, bugetarii participative, implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor, au vizitat unele monumente de istorie și cultura.

 • 1
 • 2
 • 3

  În perioada 25-26 iulie curent, vice președintele raionului Fălești, Veaceslav Fusu şi șeful Serviciului Cooperare Transfrontalieră și Atragere a Investițiilor, Victor Cimpoieş au efectuat o vizită de lucru la primăria orașului Darabani, Scopul vizitei a fost identificarea problemelor și necesitaților comune privind adaptarea la schimbările climatice si prevenirea riscurilor de dezastre pe ambele maluri ale râului Prut.

  În prima zi a vizitei, oaspeții din Moldova au avut o discuție cu primarul orașului, domnul  Gîrbaci Mihai Alin, au participat la ședința comună cu specialiștii în domeniul stării excepționale și protecției civile, convocată de domnul primar. Discuțiile au fost purtate de ambele părți, reieșind din obiectivul participării Consiliului raional Fălești și primăriei Darabani la concursul de granturi în cadrul Programului INTERREG VI-A NEXT ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA. În urma discuțiilor asupra problemelor comune și unor prevederi ale Ghidului  solicitantului, părțile au convenit să participe în parteneriat la elaborarea și depunerea unui proiect transfrontalier în cadrul programului recent lansat, Prioritatea 1 Comunităţi verzi, obiectivul specific „Promovarea adaptării la schimbările climatice și a prevenirii riscurilor de dezastre și a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice.

  În ziua a doua, s-a lucrat asupra obiectivelor și activităților, ce vor trebui stabilite în cadrul proiectului pe ambele maluri ale Prutului. La discuți a participat si consultantul in domeniu, domnul Iulian Puric, care a venit cu unele recomandări și precizări la elaborarea cererii de finansare și perfectarea documentelor necesare pentru depunerea proiectului.

  La sfârșitul vizitei a fost semnat Acordul de colaborare între Consiliul raional Fălești, Republica Moldova și orașul Darabani, Romania, în domeniile administrației publice locale, economic, cultural- sportiv, situațiilor de urgentă, educației, sănătății şi protecției mediului, pe o perioada de 5 ani.

 Mai multe fotografii

  În perioada 17-18 iulie curent la Consiliul raional și primăria orașului Fălești a fost desfășurată o vizită de monitorizare privind rezultatele implementării proiectului ”Călător pe merediane culturale” și raportului intermediar prezentat de Consiliul raional Fălești. La actiivitatea respectivă au participat și membrii echipei aplicantului Consilului Județean Iasi.

  Oaspeții din România au avut întalniri de lucru cu conducerea raionului, primăriei orașului Fălesti și membrii echipelor de implementare a proiectului Consiliului raional Fălești și primariei urbei.

  În cadrul vizitei, ofițerii de monitorizare ai Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră au trecut în revistă executarea calendarului de desfășurare a activităților planificate și lucrărilor de construcție în cadrul proiectului. Au fost verificate dosarele de achiziție a lucrărilor și serviciilor,  rapoartele narative și financiare, corectitudinea cheltuielilor proiectului și  conformitatea corespunderii documentelor justificative (financiare și tehnice) încărcate pe portalul programului precum și respectarea regulilor aplicabile programului de finanțare.

  Reprezentanții BRCT Iași, împreună cu echipele de proiect, au efectuat și o vizită la șantierul de renovare a străzii Ștefan cel Mare, unde se efectuează lucrări de reparație capitală și Muzeul de Istorie și Etnografie Lazăr Dubinovschi.

  Proiectul „Călător pe meridiane culturale” este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operțional Comun România - Republica Moldova și implementat în parteneriat de Consiliul Judetean Iasi, Consiliul raional Falesti și Primăria orașului Fălești.

 • 1
 • 2
 • 3

  Recent la Consiliul raional Fălești, compania de audit S.C. TEAMPRO STRATEGY CONSULTING S.R.L. – lider, Civitta Strategy & Consulting SA – asociat și Group Expert Consulting 2000 SRL” a desfășurat o vizită de verificare a cheltuielilor executate în cadrul proiectului ”Călător pe Meridiane Culturale”.

  Scopul vizitei a fost de a analiza cheltuielile proiectului conform raportului financiar din perspectiva eligibilității acestora, precum și respectarea regulilor aplicabile programului de finanțare și a legislației naționale a Republicii Moldova, conformitatea procedurilor de achiziție cu cadrul legal aplicabil conform contractului de grant, verificarea executării lucrările de reparație indicate în cererea de finanțare.

  Totodată reprezentantul companiei de audit a efectuat și o vizita la Muzeul de Istorie și Etnografie "Lazăr Dubinovschi din orașul Fălești, unde s-a informat despre lucrările care au fost executate din sursele financiare a proiectului "Calator pe meridiane culturale".

  Proiectul "Calator pe meridiane culturale" este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova și implementat în parteneriat cu Consiliul Județean Iasi, Consiliul raional Falesti și Primaria orasului Fălești.

 • 1_2
 • 2_1
 • 3_2

  Pentru asigurarea continuității procesului inițiat de Guvernul Republicii Moldova de sprijinire a inițiativelor autorităților publice locale de dezvoltare a comunităților, a fost lansat un nou concurs în cadrul apelului competitiv de granturi mici pentru proiectele de dezvoltare locală, cu genericul Programul Național „Satul European Expres”. Proiectele vor fi finanțate din mijloacele Fondul național pentru dezvoltare regională și locală, cu încadrare în anul bugetar 2023.

  Astfel, la 11.05.2023, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești, a avut loc sesiunea de instruire privind participarea la Programul de granturi mici „ Satul European Expres, ediția 2023”.

 • sat-european_1
 • sat-european_2
 • sat-european_3

  Obiectivele programului sunt dezvoltarea durabilă a localităților, asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate, creșterea accesului populației la infrastructura socială, consolidarea capacității autorităților publice locale de a gestiona resursele financiare, alocate și cele proprii, conform reglementărilor cadrului normativ, perfecționarea mecanismului decizional de finanțare din bugetul de stat a inițiativelor autorităților publice locale, precum și de monitorizare a implementării proiectelor lansate și asigurării durabilității de către beneficiarii proiectelor implementate.

  Evenimentul, la care au participat primarii și reprezentanții autorităților publice local din raion, a fost organizat de Serviciul pentru Cooperare Transfrontalieră si Atragere a Investițiilor al Consiliului raional Fălești.

  În cadrul sesiunii de instruire a fost prezentată informația privind  lansarea Concursului de granturi mici „Sat European Expres, ediția 2023”, pregătirea și prezentarea notelor conceptuale, domeniile de intervenție, obiectivele, activitățile si rezultatele preconizate, asigurarea durabilității s.a.

  Cu informații și sugestii pentru pregătirea și elaborarea documentației necesare pentru participarea la Programul de granturi, eligibilitatea aplicanților și costurile din cadrul proiectului, cerințele față de aplicanţi și parteneri a venit  Victor Cimpoieş, care a răspuns la întrebările participanților.

  Totodată Vă  informam ,ca eligibile pentru participare la programul respectiv sunt numai autoritățile publice locale de nivelul I, iar costul proiectelor constituie 450 mii lei. Termenul de depunere a notelor conceptuale este 16 mai 2023, ora 17.00.