Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 24 februarie curent, în incinta Palatului raional de cultură „Mihai Volontir” din orașul Fălești, s-a desfășurat Șezătoarea consacrată sărbătorii Dragobete.

  Frumosul eveniment a fost onorat de prezența Domnului Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului și a Doamnei Mariana OSADȚA, șef al Direcției Generale Educație și Cultură.

 • 1
 • 16
 • 18

 În cadrul șezătorii au evoluat Formația folclorică „Sărăteanca”, Formația folclorică „Scumpianca”, Formația folclorică „Doruleț”, Formația folclorică „Baștina” și Ansamblul de dans popular „Făleșteanca”.

  Moldovenii de când se știu sunt înfrățiți cu cântecul și dansul, pe care le mânuiesc cu multă dibăcie și înțelegere. Omul de la țară vede în șezători un bun prilej de a mai pune câte ceva la cale, de a mai face un lucru, dar și de a se odihni și de a mai schimba o vorbă cu oamenii.

  Mai multe fotografii

  La 26 iunie curent în incinta Școlii Sportive din orașul Fălești a fost deschis Centrul de educație non formală ,,Prietenie”, proiect implementat de JCI, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești în parteneriat cu Consiliul raional Fălești.

  La activitate de inaugurare a centrului au fost prezenți Domnul Tambur Veaceslav, vicepreședintele raionului, Doamna Osadța Mariana, șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, Domnul Oleg Anghel, președintele JCI Moldova, reprezentanții JCI din Chișinău, Ungheni și Rezina.

  Conform proiectului, pe parcursul a ultimilor două luni, în incinta Școlii Sportive au fost reparate 5 încăperi destinate activității Centrului: 1 sală de training, a sală de joc, 1 sală de calculatoare, 1 sală ,  atelier de creație și holul centrului.

  Scopul proiectului este de a integra cu succes copiii refugiaților din Ucraina prin crearea spațiului necesar pentru învățare și comunicare cu copiii din orașul Fălești. Astfel în incinta centrului se vor desfășura activități de educație non-formală conform unui program coordonat cu Direcția Generală Educație și Cultură Fălești.

  Implementarea proiectului dat a fost posibilă datorită donărilor realizate de către organizațiile internaționale: The BEARR Trust, AAR Japan[難民を助ける会], Wirtschaftsjunioren Braunschweig e.V., Wirtschaftsjunioren Hanseraum, Lifting Hands International, Growing Home și NGO Interaction.

  Mai multe fotografii

  La data de 17 iunie curent, reprezentanții Federației Moldovenești de Fotbal în parteneriat cu UNICEF  a fost organizată o nouă acțiune social-sportivă pe stadionul raional ,,Spicul”, renovat cu sprijinul financiar al Federației Moldovenești de Fotbal și al Consiliului raional Fălești.  La eveniment au participat circa 150 de copii.

 • fpc_1
 • fpc_2
 • fpc_3

  La eveniment au participat  Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului, Doamna Mariana OSADȚA, șef al Direcției Generale Educație și Cultură, directorul Școlii sportive raionale, iar forul național a fost reprezentat de către managerii proiectelor Grassroots FMF, Diana Bulgaru și Cristina Braga.

  Acțiune organizată în cadrul proiectului comun "Fotbal pentru toți", care are ca scop consolidarea eforturilor de integrare prin fotbal a copiilor refugiați din Ucraina.

  Toți copiii au avut parte de multă distracție și voie bună, participând la diverse jocuri mobile și ștafete sportive cu elemente de fotbal.

  La final, pentru  150 copii  din raion participanți la eveniment au fost donate 20 mingi de fotbal, echipament sportiv și inventar sportiv.

  Fotbalul nostru este pentru PACE!

   Mai multe fotografii

  La 8 iunie curent,  Specialiștii din cadrul Direcției  Generale Educație și Cultură a desfășurat în incinta Palatului raional de Cultură ,,Mihai Volontir”  sărbătoarea de totalizare ,,File de succes ale anului de studii 2021-2022”.

  Cu un mesaj de felicitare pentru elevii ce au înregistrat succese în perioada anului de studiu a venit Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului, care a menționat despre scopul evenimentului, și anume  premierea elevilor pentru munca şi rezultatele acumulate, succesele anului de studiu 2021-2022. Oaspeți de onoare ai evenimentului au fost Domnul Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat și domnul Mihai PRODAN, Vicepreședintele raionului, consilieri raionali, pedagogi și elevi.

 • IMG_6484
 • IMG_6506
 • IMG_6535

  Pentru implicare activă și profesionalism la nivel înalt, au fost decernate diplome de apreciere a instituțiilor de educație timpurie, gimnaziilor, liceelor și  instituțiilor de învățământ extrașcolar.

  Un alt scop al evenimentului a fost premierea elevilor pentru munca şi rezultatele acumulate în cadrul concursurilor republicane ,,Elevul anului”, ,,La izvoarele înțelepciunii”, ,,Limba noastră-i o comoară”, ,,Живая классика”,  la olimpiadele republicane, care au urcat pe scenă însoțiți de profesorii care i-au format și ghidat.

  Mesajele însoțite de profunda recunoștință au fost exprimate față de întreaga comunitate educațională din raion pentru devotament profesional, colaborare și susținere.

  Profesorilor și elevilor au fost transmise urări de sănătate, realizări frumoase și noi succese în viitor.

  Mai multe fotografii

 

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 04.05.2022 – 02.06.2022 , ora 17.00.
  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;
  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

 • deține cetățenie RM;
 • are studii superioare universitare;
 • are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
 • la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
 • cunoaște limba română;
 • este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale;
 • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.