Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimaţi  făleșteni, dragi veterani!

9 mai ziua victoriei web Ziua de 9 mai , când tradiţional marcăm grandiosul eveniment  - Marea Victorie, ziua când  ne trezește tuturor puternice sentimente de mândrie pentru fapta eroică a celor, care cu  prețul propriei vieți, cu tinerețea lor plină de viitor au opus o dârză și titanică stăvilire a tentativei de înrobire a omenirii dornice de libertate.

  De la depărtarea celor 77 ani postbelici această Victorie a libertăţii devine încă mai importantă şi mai valoroasă. Ea este trecută nu doar ca un eveniment istoric epocal, dar şi ca o principală premisă a întregii noastre vieţi de astăzi, o convingătoare motivare  a concepţiei că bunăstarea şi prosperarea nu se pot realiza într-o lume sfâșiată de războaie.

  S-au cicatrizat rănile războiului, dar nicidecum  nu vom putea recupera imensele victime umane cauzate de sângerosul măcel. Memoria paginilor dramatice se regăsește nu doar în manualele de istorie, dar și în soarta multor familii, în amintirile buneilor și străbuneilor noștri. Majoritatea dintre ei au participat la oprirea flagelului războinic, dând dovadă de bărbăție și abnegație. Merită să nu întârziem să le mulțumim mereu, să coborâm la adâncimea înțelepciunii lor prețioase și durute, căci timpul nepărtinitor îi smulge dintre noi pe ultimii eroi, veteranii și martorii oculari ai războiului.

  Avem ferma convingere, că generaţiile de azi şi cele de mâine vor veni în fiecare primăvară să depună flori la Altarul Memoriei, în semn de omagiere şi sacră pomenire a celor căzuţi în lupte, de fiecare dată vor aprinde în sufletele lor candela Recunoştinţei.

  Recunoștință și respect tuturor veteranilor celui mai crunt război,  văduvelor și mamelor care au plătit pentru ziua de azi un preț mult prea scump: viața feciorilor și a soților.

  Fie ca inimile să vă fie împlinite de sentimentul  datoriei împlinite, al vieții trăite cu demnitate.

   PACE, SĂNĂTATE, PROSPERITATE în sufletele şi casele Dumneavoastră!

 

  Cu profundă considerație,
  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului Fălești

  Astăzi, 27 aprilie, consemnăm o sărbătoare deosebită pentru poporul nostru ,,Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova”, simbol al suveranității, unității și independenței țării noastre.

27 aprilie

  Drapelul de Stat simbolizează trecutul, prezentul și viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democratice, tradiția istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia și solidaritatea tuturor cetățenilor republicii.

  Această sărbătoare este un prilej de bucurie şi mândrie pentru fiecare dintre noi.

  Este ziua în care onorăm Republica Moldova, valorile sale, trăirile ce consemnează istoria neamului de-a lungul timpului.

  Cu prilejul Zilei Drapelului, Vă adresez sincere felicitări și urări de bine, sănătate și bunăstare, dorindu-vă tuturor putere de muncă pentru prosperitatea și progresul Republicii Moldova, sub flamura sfântă a Drapelului de Stat.

buc gc  Ziua lucrătorului din Gospodăria de Locuințe și Deservire Comunală,  marcată anual, în a patra duminică a lunii aprilie, este un plăcut prilej de a adresa cuvinte de mulțumire persoanelor a căror activitate este atât de necesară cetățenilor în viața cotidiană.

  Stimați angajați în sfera gospodăriei de locuințe și deservire comunală!

  Vă exprim marele respect pentru munca pe care o depuneți. Deși activați în condiții dificile, dumneavoastră vă îndepliniți cu onoare obligațiile. Prin munca asiduă faceți localitățile noastre mai amenajate, mai curate și frumoase, asigurați buna funcționalitate a întregului sistem gospodăresc.

  Serviciile comunale au devenit demult obișnuite pentru mii de locuitori , mulți dintre care, cu părere de rău, nici nu bănuiesc ce costuri și volume de muncă se depun pentru asigurarea activității mecanismului complicat al complexului locativ-comunal.

  Vă dorim sănătate, perseverență, energie și optimism în realizarea sarcinilor cu care vă confruntați zilnic.

  Să aveți bucurie, satisfacție profesională și  mari  succese în munca voastră nobilă!!!  

  Cu respect,  Sergiu Fîntîna
  Președintele raionului Fălești

bookroses  În acest frumos mijloc de primăvară, vin cu cele mai frumoase urări de sănătate, prosperitate, bucurii şi realizări frumoase pentru toţi acei ce au ales să fie promotori  ai culturii şi ai frumosului, ai inteligenţei şi ai  adevărului, căci, cine dacă nu bibliotecarii deschid uşa spre  labirintul cunoaşterii, aprind lumina în întunericul ignoranţei.

  Stimați bibliotecari! Sărbătoarea Dumneavoastră profesională, marcată pe 23 aprilie, este o oportunitate pentru societate de a aprecia la justa valoare importanța lecturii, artei, culturii şi a bibliotecii în societate, cît și a rolului cărții ca temelie a educației, comunicării și vieții sociale.

  Apreciem în mod deosebit contribuţia excepţională pe care Dumneavoastră o aduceți la creşterea şi educaţia noilor generaţii în spiritul valorilor noastre autentice, al adevărului şi al libertăţii.

  Prin intermediul D-stra putem explora lumea cartilor. Dumneavoastră reprezentați ghidul care ne faciliteaza pașii spre drumul nenumaratelor și incontestabililor opere nemuritoare.

  La multi ani, dragi ocrotitori ai cărții, cei care ne îndrumă spre lumea cunoștințelor!

  Cu stimă,
  Sergiu Fîntîna
  Președintele raionului Fălești

Sfintelor Sărbători Pascale Felicitare