Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Cu prilejul sărbătorii profesionale - Ziua Statisticianului adresez tuturor lucrătorilor din domeniul statisticii, cele mai călduroase felicitări, însoţite de sincere urări de bine, expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă pentru activitatea consecventă, înalt profesională, plină de abnegaţie şi dăruire, prin care zi de zi contribuiţi cu siguranţă la colectarea, generalizarea şi diseminarea de date statistice. Informaţia statistică de calitate, elaborată în rezultatul cercetărilor minuțioase, reprezintă o temeinică bază călăuzitoare în procesul de asigurare a creşterii şi dezvoltării multilaterale a ţării noastre.

 Vă doresc fiecărui dintre Dumneavoastră să aveţi parte de împlinirea tuturor speranţelor, stima, respectul şi aprecierile să Vă călăuzească fără sfîrşit, sănătatea, prosperitatea, dragostea de viaţă, liniştea şi satisfacţia sufletească să Vă însoţească mereu pentru a Vă da noi impulsuri spre o muncă şi mai rodnică.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

 Tradițional, la 19 octombrie, comunitatea juriștilor din Republica Moldova celebrează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului. Cu această ocazie adresez sincere felicitări tuturor celor care își dedică activitatea servirii devotate a Adevărului, în scopul consolidării legalităţii şi creşterii autorităţii Legii.

 Dumneavoastră lucrători ai justiției, sunteți cei care aveţi misiunea de a susţine şi promova valorile democratice, de a asigura şi garanta supremaţia legii, necesară pentru edificarea statului de drept, de a reforma sectorul justiţiei, aliniindu-l la standardele europene, iar astfel – de a contribui la integrare europeană şi la crearea unei imagini pozitive a ţării noastre.

 Doar într-un stat de drept şi democratic drepturile şi libertăţile omului sunt temelia tuturor lucrurilor măreţe, contribuind la definirea unei societăţi cu virtuţi şi ambiţii, perspective şi oportunităţi. Astfel, profesia pe care aţi ales-o v-a conturat personalitatea, impunându-vă obiective care constituie o prioritate pentru fiecare dintre noi: să fim mai buni, oneşti şi integri.