Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

Nr. birou

Funcţia

Numele Prenumele

Telefon serviciu

Şef direcţie

Ciobanu Emilia

2-43-82

Şef adjunct direcție

-

2-25-48

Specialist principal

Anii Eugenia

2-21-51

Specialist principal

Ceban Dina

2-25-85

Specialist principal

Marcu Maria

2-49-52

Specialist principal

Baxan Diana

2-49-52

Specialist

Vîrtosu Cornelia

2-49-52

9-30-93

Șef serviciu asistență social comunitară

Rusnac Natalia

2-42-66

Specialist resurse umane

Scripniciuc Inna

2-49-52

Specialist relații cu publicul

Cobzari Nadejda

2-42-66

Asistent social

Morari Cristina

2-42-66

Contabil - şef

Vatavu Ghenadie

2-34-25

Contabil

Pleşca Galina

2-34-25

Contabil

Antonciuc Tatiana

2-34-25

Secţia  de deservire la domiciliu

Şef secţie

Tomaș Viorica

2-21-51

Şef secţie

Coman Nina

2-21-51

Şef secţie

Muntean Vladimir

2-21-51

Ortoped - protezist

Fisciuc Tatiana

2-32-13

Centrul pentru Protecția Copilului și Familiei

Director

Railean Rodica

2-42-66

Asistent social

Mutelica Irina

2-42-66

Asistent social

Ghervas Doina

2-42-66

Asistent social

Lipsiuc Ana

2-42-66

Asistent social

Morari Cristina

2-42-66

Asistent social

Procopciuc Elena

2-42-66

Jurist

Gavdiuc Vadim

2-42-66

Conducător auto

Antoci Oleg

-

Serviciul social "Echipa mobilă"

Şef serviciu

Prodan Constantin

2-41-77

Asistent social

Sîrbu Doina

2-41-77

Psiholog

Andrieș Andriana

Kinetoterapeut

Gruşca Serghei

2-41-77

Conducător auto

Țuțuianu Gheorghe

2-41-77

Centre Comunitare

Serviciul Social "Casa Comunitară",

Manager

Rusnac Oleg

 8-44-80

Serviciul Social "Locuinţa Protejată" or.Făleşti

Manager

Rotaru Veronica

 8-46-80

Serviciul Social "Respiro" or.Făleşti

Șef serviciu

Pascal Ana

2-58-47

Centrul de Asistenţă Socială "Pentru Voi" or.Făleşti

Director

Barbaroș Galina

2-58-47

Centrul de Asistenţă Socială "Nufărul Alb" s.Glinjeni

Director

Vacarciuc Maria

71-0-59

Centrul de Asistenţă Socială de zi şi Plasament pentru copii şi Tineri în Situaţii de Risc "Casa Speranţei" or.Făleşti

Director

Olari Irina

2-58-86

Centrul Comunitar de Asistenţă Socială "Împreună" s.Ciolacu Nou

Director

Veronica Andrieș

9-20-20

Centrul de Asistenţă Socială şi Plasament temporar "ProSperare" s.Bocşa

Director

Malachi Lilia

59-5-36