Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Condiţiile de participare la concurs:

La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  • cunoașterea limbii române;
  • deținerea studiilor superioare sau echivalente lor;
  • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
  • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
  • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Abilităţi: de organizare, monitorizare şi coordonare a activităţilor, lucrul cu informaţia medicală, cu baze de date, sinteză, analiză, abilități de instruire şi control, de comunicare eficientă (verbal şi scris), de lucru la PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător deontologiei lucrătorului medical.

Direcția Generală Educație și Cultură  Fălești anunță concursul la funcția vacantă de director în:

  - IP Gimnaziul ,,M.Corlăteanu” din s.Glinjeni
  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare – 18.07.22 - 16.08.22, ora 17.00
  Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;
  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

  -  deține cetățenie Republicii Moldova
  -  are studii superioare universitare
  -  are o vechime în activitatea didactică de cel puțin 3 ani
  -  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
  -  cunoaște limba română
  -  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
  -  nu are antecedente penale
  -  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 06.06.2022 – 05.07.2022 , ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

  Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:


  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții
:

-  deține cetățenie RM;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;  -  cunoaște limba română;
-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.

  Termenul limită de depunere a dosarelor de participare 14.04.2022 – 13.05.2022 , ora 17.00.

Persoana responsabilă de primirea actelor: Rodica Dreglea, specialist principal SMRU, Tel. 025923285;

 Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățământ secundar generale  aprobat prin ordinul Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015, cu modificările ulterioare:

  La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

-  deține cetățenie RM;
-  are studii superioare universitare;
-  are o vechime de activitate didactică de cel puțin trei ani;
-  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 de ani;
-  cunoaște limba română;
-  este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
-  nu are antecedente penale;
-  nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m), și n) din Codul muncii.