Nr. birou Funcţia Numele Prenumele Telefon serviciu
Şef direcţie Ciobanu Emilia 2-43-82
Şef adjunct direcție Ciupercă Violeta 2-25-48
Specialist principal Anii Eugenia 2-21-51
Specialist principal Ceban Dina 2-25-85
Specialist principal Marcu Maria 2-49-52
Specialist principal Frățescu Diana 2-49-52
Specialist Vîrtosu Cornelia

2-49-52

9-30-93

Șef serviciu asistență social comunitară Rusnac Natalia 2-42-66
Specialist resurse umane Scripniciuc Inna 2-49-52
Specialist relații cu publicul Cobzari Nadejda 2-42-66
Asistent social Antonciuc Tatiana 2-42-66
Contabil - şef Vatavu Ghenadie 2-34-25
Contabil Pleşca Galina 2-34-25
Secţia  de deservire la domiciliu
Şef secţie Tomaș Viorica 2-21-51
Şef secţie Coman Nina 2-21-51
Şef secţie Muntean Vladimir 2-21-51
Felcer ortoped - protezist Fisciuc Tatiana 2-32-13
Centrul pentru Protecția Copilului și Familiei
Director Railean Rodica 2-42-66
Asistent social Mutelica Irina 2-42-66
Asistent social Ghervas Doina 2-42-66
Asistent social Lipsiuc Ana 2-42-66
Asistent social Morari Cristina 2-42-66
Asistent social Procopciuc Elena 2-42-66
Asistent social Vrabii Angela 2-42-66
Jurist Gavdiuc Vadim 2-42-66
Conducător auto Antoci Oleg -
Serviciul social "Echipa mobilă"
Şef serviciu Bujor Tatiana 2-41-77
Asistent social Sîrbu Doina 2-41-77
Psiholog Vacant
Kinetoterapeut Gruşca Serghei 2-41-77
Centre Comunitare
Centrul de Asistenţă Socială de zi şi plasament pentru copii şi Familii în Situaţii de Risc "Vivatis" s.Călineşti
Director Pantea Tatiana 61-6-82
Serviciul Social "Casa Comunitară",
Manager Rusnac Oleg
Serviciul Social "Locuinţa Protejată" or.Făleşti
Manager Rotaru Veronica
Serviciul Social "Respiro" or.Făleşti
Șef serviciu Zaiț Constanța 2-58-47
Centrul de Asistenţă Socială "Pentru Voi" or.Făleşti
Director Barbaroș Galina 2-58-47
Centrul de Asistenţă Socială "Nufărul Alb" s.Glinjeni
Director Vacarciuc Maria 71-0-59
Centrul de Asistenţă Socială de zi şi Plasament pentru copii şi Tineri în Situaţii de Risc "Casa Speranţei" or.Făleşti
Director Olari Irina 2-58-86
Centrul Comunitar se Asistenţă Socială "Împreună" s.Ciolacu Nou
Director Veronica Andrieș 9-20-20
Centrul de Asistenţă Socială şi Plasament temporar "ProSperare" s.Bocşa
Director Malachi Lilia 59-5-36
   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC