Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Astăzi 25 noiembrie curent,  Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintel  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil( de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satifacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului curent.

 

  În conformitate cu  dispoziția nr.31 din 21.07.2020 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007, primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.08.2020-30.09.2020.

  Perioada de la 01.10.2020-01.12.2020 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.

 Astăzi  au fost examinate 16 cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral și familiar care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în toamna anului curent.

Galerie foto

  Astăzi 29 mai curent,  Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele  raionului, președintele comisiei raionale de recrutare-încorporare în  serviciul militar în termen și în Serviciul Civil( de alternativă) a convocat membrii comisiei în ședință pentru examinarea cererilor tinerilor care au solicitat scutirea de serviciul  militar în termen și satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

  În conformitate cu  dispoziția nr.08 din 20.01.2020 emisă de către Centrul Serviciului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea Serviciului Civil (de alternativă) NR. 156-XVI din 6 iulie 2007, primirea cererilor motivate din partea cetățenilor privind scutirea de serviciul militar în termen și de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada de la 01.02.2020-31.03.2020.

  Perioada de la 01.04.2020-31.05.2020 este termenul de încorporare în serviciul civil și încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil.

  Astăzi  au fost examinate 7cereri  ale tinerilor motivate religios, pacifist, moral și familiar care solicită satisfacerea Serviciului Civil (de alternativă) în primăvara anului curent.

Galerie foto

  La 10 aprilie curent în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în  Serviciul Civil (de alternativă) din primăvara anului 2019.

  În conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-  XVI  din 6 iulie 2007 şi a dispoziţiei nr.5 din 16 ianuarie 2019 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.02.2019-01.04.2019.

  În această perioadă Serviciul Civil  a înregistrat 12 cereri motivate moral, pacifist și religios de scutire a serviciului militar în termen și de încorporare în serviciul civil (de alternativă). În cadrul ședinței au fost examinate toate cererile și 6 tinerii au fost încorporați în Serviciul civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni. Tinerii sunt angajați în câmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractelor începând cu 10.04.2019 până la 10.04.2020.

Galerie foto

 La 19 octombrie curent în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) pentru toamna anului 2017.
 În conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156- XVI din 6 iulie 2007 şi a dispoziţiei nr.68 din 18 iulie 2017 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.08.2017-29.09.2017. 
 În această perioadă Serviciul Civil al raionului Făleşti a înregistrat 20 cereri motivate moral, pacifist și religios de scutire a serviciului militar în termen și de încorporare în serviciul civil (de alternativă). În cadrul ședinței au fost examinate cererile și tinerii au fost încorporați în Serviciul civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni. Tinerii sunt angajați în cîmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractelor începînd cu 19.10.2017 pînă la 19.10.2018.

Galerie foto

  La 25 mai curent în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) în primăvara anului 2017.
  În conformitate cu prevederile Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156- XVI din 6 iulie 2007 şi a dispoziţiei nr.13 din 27 ianuarie 2017 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.02.2017-01.04.2017. În această perioadă Serviciul Civil al raionului Făleşti a înregistrat cereri motivate moral, pacifist și religios de scutire a serviciului militar în termen și de încorporare în serviciul civil (de alternativă) în primăvara 2017. În cadrul ședinței au fost examinate cererile și tinerii au fost încorporați în Serviciul civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni. Tinerii sunt angajați în cîmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractelor începînd cu 25 mai 2017 pînă la 25.05.2018.

 La 10.11.2016 în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa comisiei de încorporare în Serviciul Civil (de alternativă) în toamna 2016.

 În conformitate cu Legea nr. 156 XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) şi conform dispoziţiei nr.48 din 21 iulie 2016 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.08.2016-30.09.2016.

 În această perioadă la Serviciul Civil al raionului Făleşti s-au înregistrat 15 de cereri de încorporare în serviciul civil cu indicarea motivelor morale, religioase şi pacifiste. Și-au retras cererile 6 persoane din motive personale, de sănătate și lipsa unui loc de muncă, 9 tineri au fost încorporați în Serviciul Civil (de alternativă) pentru o perioadă de 12 luni cu începere de la 10.11.2016 pînă la data de 10.11.2017.

 Încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.10.2016 - 30.11.2016.

La 05.11.2015 în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa Comisiei de încorporare în Serviciul Civil(de alternativă) în toamna 2015.

 

Conform Legii cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) nr. 156-XVI  din 6 iulie 2007 şi conform dispoziţiei nr.53 din 20 iulie 2015 a Centrului Serviciului Civil al Republicii Moldova primirea cererilor motivate din partea cetăţenilor privind scutirea de serviciul militar  în termen şi de încorporare în serviciul civil s-a efectuat în perioada 01.08.2015-30.09.2015.

În această perioadă la Serviciul Civil al raionului Făleşti s-au înregistrat 17 de cereri de încorporare în serviciul civil cu indicarea motivelor  morale, religioase şi pacifiste. Au fost încorporaţi 14 tineri pentru o perioadă de 12 luni cu începere de la 05.11.2015..

Încheierea contractelor privind îndeplinirea serviciului civil se va efectua în perioada 01.10.2015 - 30.11.2014.