Nr.
d/o
Denumirea
oraşului/satului /comunei
Numele Prenumele primarului ales Tel. de serviciu
(+373 259)

1.

or. Făleşti Rusu Vladimir 23447
2.  Albineţul Vechi Colesnic Serghei 70236
3.  Bocani Dreglea Grigore 78736
4.  Catranîc Popovici Mihail 52854
5.  Călineşti Zaporojan Vasile 61336
6.  Călugăr Șamalai Valentina 79472
7.  Chetriş Diaconu Zinaida 51911
8.  Ciolacu Nou Basarab Serghei 67522
9.  Egorovca Stancev Gheorghe 75336
10.  Făleştii Noi Bejenari Vladimir 60506
11.  Glinjeni Gafinciuc Petru 71336
12.  Hiliuţi Televca Lidia 74536
13.  Hînceşti Munteanu Maria 93750
14.  Horeşti Revenco Elena 77138
15.  Ilenuţa Moroi Alexandru 68236
16.  Işcalău Procopiuc Maria 77336
17.  Izvoare Strechi Sergiu 69336
18.  Logofteni Capusta Ivan 60036
19.  Mărăndeni Goncearenco Anatolie 72336
20.  Musteaţa Cuibari Constantin 50816
21.  Natalievca Simac Oleg 55136
22.  Năvîrneţ Hreașcă Elena 73336
23.  Obreja Veche Ganea Ghenadie 65736
24.  Pietrosu Grădinari Ghenadie 56336
25.  Pînzăreni Cojocaru Raisa 57636
26.  Pîrliţa Neagu Mihail 62336
27.  Pompa Dubceac Nina 55640
28.  Pruteni Severin Ion 66536
29.  Răuţel Istrati Tudor 54236
30.  Risipeni Mosoreti Dmitri 59236
31.  Sărata Veche Galiţ Maria 64336
32.  Scumpia Friptuleac Petru 63336
33.  Taxobeni Onofrei Victor 68581

 

Lista funcționarilor publici din cadrul Aparatului primăriilor raionului Fălești

Nr/o Primăria Numele, prenumele Funcția
1 Orașului Fălești Rusu Vladimir Primar
Antonciuc Anatoli Vice-primar
Omelciuc Elena Secretar al Consiliului local
Rusu Eugenia Contabil-șef
Cervaniuc Veceslav Arhitect-șef
Cobzarenco Victor Specialist
Caras Daniela Specialist
Șoldan Maria Specialist
Cosovan Alexei Specialist
Bargan Aliona Specialist
Ursachi Ana Specialist
Mitelov Igor Specialist
Grecu Margareta Specialist
Cebotariov Elena Specialist
2 Albinețul Vechi Colesnic Serghei Primar
Talmaci Maria Secretar al Consiliului local
Grimaliuc Alexandra Contabil șef
Huzun Angela Specialist
Paiziuc Tatiana Specialist
3 Bocani Dreglea Grigore Primar
Vieru Mihail Secretar al Consiliului local
Boica Gheorghe Contabil-șef
Cireș Tatiana Specialist
4 Catranîc Popovici Mihail Primar
Bulhac Liuba Secretar al Consiliului local
Tambur Maria Contabil șef
Boboc Rodica Specialist
5 Călinești Zaporojan Vasile Primar
    Ghemu Raisa Secretar al Consiliului local
    Procopciuc Ala Contabil șef
Procopciuc Vasile Specialist
Tofan Antonina Specialist
6 Călugăr Șalamai Valentina Primar
Harea Ina Secretar al Consiliului local
Trocin Elena G Contabil-șef interimar
vacant Specialist
Bunescu Vitalii Specialist
7 Chetriș Diaconu Zinaida Primar
Ivanov Elena Secretar al Consiliului local
Rusu Angela Contabil-șef
Sacicov Rodica Specialist
Rotari Ivan Specialist
8 Ciolacu Nou Basarab Serghei Primar
    Pivovari Vladimir Secretar al Consiliului local
    Nazarco Alexandra Contabil-șef
    Nazarco Ivanna Specialist
    Salamandîc Aculina Specialist
9 Egorovca Stancev Gheorghe Primar
    Esipciuc Marina Secretar al Consiliului local
    Cernovscaia Antonina Contabil-șef
    Zagorodnova Galina Specialist
    Zagorodnova Svetlana Specialist
10 Făleștii Noi Bejenari Vladimir Primar
    Bobu Maria Secretar al Consiliului local
    Bologan Veronica Contabil-șef
    Șuvari Liliana Specialist
    vacant Specialist
11 Glinjeni Gafinciuc Petru Primar
    Carabaș Natalia Secretar al Consiliului local
    Prodan Nina Contabil-șef
    Cașeli Lilia Specialist
    Cozonac Liliana Specialist
12 Hiliuți Televca Lidia Primar
    Cosovan Valeria Secretar al Consiliului local
    Nichiforeac Emilia Contabil șef
    vacant Specialist
    Covali Raisa Specialist
13 Hîncești Munteanu Maria Primar
    Ciubatîi Tamara Secretar al Consiliului local
    Dogotari Natalia Contabil șef
    Sacicova Ala Specialist
    vacant Specialist
14 Horești Revencu Elena Primar
    Iacob Natalia Secretar al Consiliului local
    Munteanu Anastasia Contabil șef
    Pantea Ion Specialist
    Osoianu Vera Specialist
15 Ilenuța Moroi Alexandr Primar
    Pîcăleu Oleg Secretar al Consiliului local
    Savca Raisa Contabil șef
    Ionel Elena Specialist
    Ionel Mariana Specialist
16 Ișcalău Procopciuc Maria Primar
    Gladcaia Maria Secretar al Consiliului local
    Vameșu Lucia Contabil șef
    Ciobanu Nadejda Specialist
    Tambur Margareta Specialist
17 Izvoare Strechi  Serghei Primar
    Butnaraș Alina Secretar al Consiliului local
    Andrieș Valentina Contabil șef
    Friptu Gheorghe Specialist
    Lungu Sofia Specialist
18 Logofteni Capusta Ivan Primar
    Dilion Svetlana Secretar interimar al Consiliului local
    Grădinaru Raisa Contabil șef
    Dilion Svetlana Specialist
    Moscaliuc Nina Specialist
19 Mărăndeni Goncearenco Anatolie Primar
    Isac Natalia Secretar al Consiliului local
    vacant Contabil șef
    Guțu Aurelia Specialist
    Bîrnaz Domnica Specialist
20 Musteața Cuibari Constantin Primar
    Rotari Victor Secretar al Consiliului local
    Rosovscaia Eudochia Contabil șef
    Proaspăt Alexei Specialist
    Carpenco Adela Specialist
21 Natalievca Simac Oleg Primar
    Babira Svetlana Secretar al Consiliului local
    Oleinic Anton Contabil șef
    Cozari Galina Specialist
    Bisericanu Olga Specialist
22 Năvîrneț Hreașca Elena Primar
    Filip Tatiana Secretar al Consiliului local
    Trișnevschi Lilia Contabil șef
    Andronic Vitalie Specialist
    Zaharia Lucia Specialist
23 Obreja Veche Ganea Ghenadie Primar
    Oroșciuc Galina Secretar al Consiliului local
    Stîrcu Nina Contabil șef
    Moraru Ghenadie Specialist
    Cantea Cristina Specialist
24 Pietrosu Grădinari Ghenadie Primar
    Rusu Nina Secretar al Consiliului local
    Cojocaru Svetlana Contabil șef
    Rotari Svetlana Specialist
    Trocin Marin Specialist
25 Pînzăreni Cojocari Raisa Primar
    Ștefănescu Elena Secretar al Consiliului local
    Baltag Liudmila Contabil șef
    Zamari Valentina Specialist
    Romașcu Raisa Specialist
26 Pîrlița Neagu Mihail Primar
    Graur Tatiana Secretar al Consiliului local
    Cozaru Tamara Contabil șef
    Lupașcu Ludmila Specialist
    Gherțan Grigore Specialist
27 Pompa Dubceac Nina Primar
    Pascari Adela Secretar al Consiliului local
    Botnari Aliona Contabil șef
    Iutiș Iulia Specialist
    Vatamaniuc Natalia Specialist
28 Pruteni Severin Ion Primar
    Cheptea Eugenia Secretar al Consiliului local
    Roșu Tamara Contabil șef
    Revenco Valerian Specialist
    Pădurari Iulia Specialist
29 Răuțel Podrea Vasile Primar
    Tcaciuc Viorica Secretar al Consiliului local
    Osoianu Valentina Contabil șef
    Bădărău Anastasia Specialist
    Păpușoi Viorica Specialist
30 Risipeni Mosoreti Dmitri Primar
    Coliban Nelli Secretar al Consiliului local
    Rusu Dora Contabil șef
    Boboc Rodica Specialist
    Brașoneavu Constantin Specialist
31 Sarata Veche Galiț Maria Primar
    Caras Ghenadie Secretar al Consiliului local
    Paladi Dina Contabil șef
    Caras Zinaida Specialist
    Paladi Adela Specialist
32 Scumpia Friptuleac Petru Primar
    Popovici Didina Secretar al Consiliului local
    Dubceac Larisa Contabil șef
    Golovaciuc Maria Specialist
    Bețișor  Valeriu Specialist
33 Taxobeni Onofrei Victor Primar
    Tolocica Elena Secretar al Consiliului local
    Ciuvaga Liudmila Contabil șef
    Bulgac Nina Specialist
    Bulgac Gheorghe Specialist