Diomid Gherman

[PV Nr.02 din 25 iunie 1998]


În temeiul art.17, p. „n” al Legii Republicii Moldova privind administraţia publică locală

Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul ocrotirii sănătăţii, merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei medicale a Republicii Moldova, aport esenţial la sporirea eficienţei asistenţei medicale din raionul Făleşti se conferă titlul „Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti” Dlui Diomid Gherman – Savant Emerit din Moldova, originar din satul Bocşa, raionul Făleşti.


Petru Antohi
   

[Decizia Nr.3/8 din 05 iunie 2008]


Pentru muncă îndelungată în domeniul sănătăţii, activitate rodnică, contribuţie esenţială la ridicarea nivelului asistenţei medicale din raion şi în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,-

Se conferă  Domnului Petru Antohi titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Valentin Isac 

[Decizia Nr.4/9 din 05 mai 2011]


Pentru permanentă şi eficientă asistenţă metodologică în domeniul arhitecturii şi urbanismului acordată autorităţilor publice din raion şi contribuţiei de mecenat la proiectarea şi edificarea în or. Făleşti a Monumentului „ Mîndria şi Puterea Poporului” care reprezintă statalitatea şi identitatea Ţării noastre şi în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,-
Se conferă Grafului Velntin Isac, originar din s. Călugăr, raionul Făleşti, mecenat, prezident al Corporaţiei „Stoliţa” din or. Kiev, titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Nicolai Bîrliba 

[Decizia Nr.8/11 din 29 septembrie 2011]


Pentru rezultate remarcabile în sport şi promovarea imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008,-
Se conferă  Domnului Nicolai Bîrliba titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.


Nicolae Ciubotaru

[Decizia Nr.2/6 din 26 iunie 2014]


Pentru rezultate remarcabile în promovarea valorilor cultur
al-artistice a imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, în temeiul art.43(2) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.4(3) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006 şi Regulamentul cu privire la conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare a raionului” aprobat prin decizia Consiliului raional nr.04/22 din 21.08.2008,-

Se conferă  Domnului Nicolae Ciubotaru titlul de Cetăţean de Onoare al raionului Făleşti.

 

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC