Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare, conducerea raionului a organizat o sărbătoare pentru agricultorii și lucrătorii din industria prelucrătoare din raion. Activitatea s-a desfășurat la 23 noiembrie curent în incinta Palatului raional de cultură,,Mihai Volontir” unde au fost prezenți agenții economici din sectorul agrar, reprezentanți din cadrul autorităților publice locale și din sectorul financiar-bancar.

  Cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din agricultură a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a menționat  că ,, agricultura este pentru țara și poporul nostru, mai mult decât un domeniu strategic al vieții economice și cu certitudine, mai mult decât o prioritate, un izvor de inspirație și devotament față de pământul strămoșesc”. Doamna președinte a transmis cuvinte de mulțumire pentru toti agricultorii care grație responsabilității și hărniciei de care dau dovadă an de an, indiferent de greutăți, sectorul agroalimentar adaugă o însemnată plusvaloare, fapt pentru care conducerea raionului  le este recunoscătoare.

jb gov Raportul Secretarului de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a reliefat realizările pe anii 2016-2018 din domeniu și acțiunile de perspectivă.

dip gov

Apreciem atitudinea constructivă a Prim-ministrului Pavel Filip, Președinte al Consiliului Național pentru protecție a Drepturilor Copilului, față de Copii, ca grijă față de viitorul țării.

 Această diplomă reflectă activitatea cooperantă a tuturor structurilor de la Fălești și ne motivează la mai multă responsabilitate și dedicație.

 La 21 noiembrie curent, de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli  Mihail şi Gavriil în mai multe localităţi din raionul Făleşti s-a sărbătorit hramul localităţilor. Graţie atitudinii responsabile ale autorităţilor publice locale cetăţenii acestor localităţi s-au bucurat de mai multe activităţi culturale şi sportive organizate cu suportul artiştilor amatori din localităţi cât şi a artiştilor profesioniști, care au evoluat cu mult drag, aducând bucuria şi zâmbetul pe faţa spectatorilor.

  

 În majoritatea localităţilor, la aceste festivităţi a participat şi conducerea raionului, în frunte cu Doamna preşedintă Iraida Bînzari.

 Galerie foto

  La 20 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat un seminar de instruire susținut de Autoritatea Națională de Integritate, privind Planul de instruire a specialiștilor și a subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul autorităților publice locale din raion cu abordarea următoarelor tematici:

 1. Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice avansate calificate.
 2. Completarea Registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale
 3. Completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale în format electronic.
 4. Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
 5. Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.
 6. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 7. Ordinea de eliberare a certificatelor de integritate.

  Participanții la seminar au adresat multiple întrebări la care au primit răspunsuri corespunzătoare.

  Pentru informații suplimentare subiecții declarării averii și a intereselor personale se pot adresa la numerele de telefon 022-820-619; 022-820-607; 022-820-616.

Galerie foto

IMG 5718

 Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului la 13 noiembrie curent a convocat într- o ședință de lucru șefii Centrelor de sănătate din raion. În cadrul ședinței s-a discutat despre prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 988 din 10.10.2018 privind aprobarea Regulelor de organizare a asistenței medicale primare. Prevederile Regulilor de organizare a asistenței  medicale primare cu referire la exercitarea independentă a profesiunii de medic de familie. Regulile de organizare a asistenței medicale primare stabilesc reglementări privind asistența medicală primară în Republica Moldova, care funcționează pe principiile medicinii de familie. Principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație.

 La 8 noiembrie 2018 IDIS ”Viitorul” a desfășurat Conferința ”Eficiența administrației publice locale din Moldova:  indicator al integrității, sustenabilității financiare și bună guvernare”.

 Evenimentul dat s-a desfășurat în cadrul inițiativei ”Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”, implementată de IDIS ”Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO).

 Al treilea an consecutiv IDIS ”Viitorul” monitorizează evoluția administrațiilor publice locale și raionale în ce privește deschiderea acestora către cetățeni, prin determinarea nivelului de transparență a activității acestora.

 De notat, că Consiliul raional Fălești și în anul acesta se regăsește printre cele mai transparente autorități raionale, calificându-se pe locul II în clasamentul celor mai transparente administrații publice locale de nivelul doi, obținând 64,2 puncte procentuale.

 Astfel, Consiliului raional Fălești, pentru a treia oara i s-a decernat trofeul și diploma care confirmă plasamentul Consiliului raional pe locul doi în topul celor mai transparente autorități de nivelul II.

Galerie foto

  La 08 noiembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința de constituire a Comitetului de sud-Bazin Șovăț  la care au participat reprezentanții administrației publice locale de nivelul I și II și a Agenției  ,,Apele Moldovei”.

  

  În cadrul  ședinței s-a discutat despre situația actuală în bazinul râului, managementul integrat al resurselor de apă, procedura de creare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț, proiectul Regulamentului de funcționare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț. Agenda ședinței a mai cuprins  chestiuni  privind prezentarea Planului de Gestionare al Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră , starea actuală a stației de epurare ale apelor uzate a orașului Fălești și discuții privind elaborarea planului de acțiuni 2019-2020 al sub-bazinului râului Șovăț.