Pe 30 martie 2018 a avut loc lecția deschisă „Copilul în lumea proprietății intelectuale” ținută pentru copii grupei pregătitoare a Grădiniței nr.6 „Lăstărel„ or. Fălești. Evenimentul a fost organizat de către Doamna Sedlețchi Elena,doctorand, lector universitar (absolventa Grădiniței nr.6 „Lăstărel„ or. Fălești, promoția anului 1989), în parteneriat cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. 

 În contextul susținerii ideilor noi de dezvoltare a învăţământului preșcolar, Direcția Generală Educație Făleşti a participat la lecția deschisă „Copilul în lumea proprietății intelectuale”. Prezent la eveniment, șeful Direcției Generale Educație Făleşti, dna. Silvia Matasî a urat mult succes autorului proiectului, accentuând importanța diseminării cunoștințelor despre sistemul proprietății intelectuale în rândul copiilor. Totodată dumneaei a menționat că această activitate este necesară pentru dezvoltarea multilaterală a copiilor, care va contribui la instigarea curiozității pentru invenții, creații și curajul de a materializa ideile de către cei mici. Lecția deschisă „Copilul în lumea proprietății intelectuale” a fost realizată cu succes, fapt remarcat de interesul deosebit al copiilor pentru acest domeniu nou și ușurința însușirii acestor informații.

Galerie foto

 Pe data de 29-30 martie în orașul Novoselitsa, Ucraina a fost organizată și desfășurată ședința a II a echipei transfrontaliere de implementare a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separata a deșeurilor solide”, implementat de Consiliul raional Fălești.

 La eveniment au participat 22 de reprezentanți ai echipelor de proiect a partenerilor din Republica Moldova si Ucraina. In cadrul primei zile participanții la ședința au analizat progresul implementării proiectului, activitățile desfășurate in ambele tari, practicile de succes si problemele cu care se confrunta actorii proiectului. Managerul proiectului Victor Cimpoieș a informat despre acțiunile deja înfăptuite în cadrul proiectului, formele si metodele de promovare a lui, colectarea si analiza informațiilor si materialelor justificative pentru raportarea intermediara, ce va avea loc după 6 luni de realizare a proiectului.

30.03.18n  La 30 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc  seminarul de  instruire pentru reprezentanții  autorităților publice locale de nivelul I. La ședință a participat primarii, specialiştii (în domeniu funciar), secretarii consiliilor locale, specialiști principali din cadrul Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, specialiștii Serviciului Cadastral Teritorial Fălești.  Instruirea a fost organizată de  reprezentanții Departamentului Cadastru care au familiarizat participanții la seminar cu chestiuni privind stabilirea hotarelor unităților administrativ teritoriale și hotarelor intravilanului localității, modul de elaborare  și actualizare a planurilor cadastrale și geometrice, modul de atribuire, modificare a destinației și schimbul terenurilor, formarea bunurilor imobile, delimitarea terenurilor proprietate publică și corelarea erorilor cadastrale.

Galerie foto

 În incinta ÎMSP ,,Spitalul raional” în sala de ședințe la data de 27 martie curent reprezentanții Agenției Teritoriale Vest a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină au prezentat raportul de activitate pentru anul 2017. La  ședință au participat Domnul Dumitru Parfentiev,  directorul general a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Doamna Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Domnul Vladimir Tabîrță, vicepreședintele raionului, managerii instituțiilor medico- sanitare publice din raion. După sedință, Domnul  Dumitru Parfentiev,  directorul general a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină a efectuat o vizită de lucru la  ÎMSP ,,Spitalul raional “ și la Centrul de Sănătate Fălești unde s-a familiarizat cu situația din domeniul de sănătate.

Galerie foto

 În conformitate cu prevederile planului anual de activitate a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2018, Memorandumului de înțelegere dintre  Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare cu privire la proiectul ,,Reducerea poverii bolilor netransmisibile pentru anii 2017-2020, la 29 martie curent a fost organizat atelierul de lucru pentru diseminarea rezultatelor studiului de evaluare al potențialului de reducere al bolilor netransmisibile.

 Activitatea a fost organizată de proiectul moldo-elvețian Viață Sănătoasă ,,Reducerea poverii bolilor netransmisibile” implementat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică.

 La 21 martie curent a avut loc ședinţa Colegiului consultativ al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat constituit pentru raionul Făleşti care s-a desfăşurat în sala de şedinţe al Consiliului raional.  În cadrul şedinţei Consiliului consultativ au fost examinate următoarele chestiuni:

 Cu privire la delicvența juvenilă, evaluarea riscurilor, cauzele si condițiile ce favorizează comiterea infracțiunilor de acest gen și căile de soluționare, despre activitatea Biroului de Probațiune Fălești, activitatea Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Fălești și măsurile de redresare a calității produselor alimentare și non-alimentare, la starea sănătății populației raionului Fălești și măsurile ce se impun pentru redresarea situației, cu privire la situația social-economică a raionului.

 La ședința Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești, care s-a desfășurat la 20 martie curent au fost discutate mai multe chestiuni referitor la modul de organizare și conlucrare a autorităților publice locale și a serviciilor raionale în vederea organizării desfășurării companiei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților. În acest context Doamna Mocanu Cristina, șef al Inspecției Ecologice Fălești a informat despre planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Bilunarului ecologic, cu perioada de desfășurare 01 martie – 22 mai 2018 și a Acțiunii „Râu curat de la sat la sat” care se va desfășura în perioada de 01 martie până la 05 iunie 2018.