La 10 august curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un atelier de lucru privind actualizarea capitolului „apă și canalizare” al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului, la care au participat reprezentanții Consiliului raional, ÎM  „Direcția de producere a Gospodăriei Comunale și de locuințe, primăriei orașului Fălești”.

 De către grupul de experți ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) a fost prezentată situația actuală în sectorul apă și canalizare, unele  concluzii privind dezvoltarea sectorului dat în raionul Fălești, cît și au fost oferite unele recomandări de dezvoltare a sectorului apă și canalizare în raionul Fălești pentru anii 2018 – 2025.

Galerie foto

 La data de 02 august a demarat în raionul Fălești, campania de investigare fluorografică a persoanelor din grupa de risc la îmbolnăvirile de tuberculoză. Locuitorii comunei Obreja Veche sunt primii beneficiari ai serviciilor cabinetului mobil radiologic. Circa 90 de persoane, locuitori ai comunei au fost supuși examinării radiologice.

 La evenimentul de lansare a proiectului au fost prezenți președintele raionului, Iraida Bînzari, vicepreședintele raionului , Vladimir Tăbîrță, primarul comunei Obreja Veche, Ghenadie Ganea, șeful IMSP „Centrul de Sănătate Fălești”, Nina Sciastlivîi, medicul ftiziopulmonolog, Anatolii Gherman.

 Recent raionul Fălești a primit două ambulanțe de prim ajutor care au fost repartizate la punctele de asistență medicală de urgență prespitalicească din Risipeni și Glinjeni.

 Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a menționat că aceste ambulanțe vin să îmbunătățească sistemul medical pentru a aduce serviciile medicale mai aproape de oameni. Astfel problema de accesibilitate în localitățile rurale va fi rezolvată partial.

 Ambulanțele marca „Gaz Sobol”  în număr de 168 au fost procurate de Guvernul Republicii Moldova  prin intermediul unui împrumut acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei în valoare de 12 milioane euro, care au fost repartizate în toate raioanele republicii.

Galerie foto

 La 01 august în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei raionale epizootice. La ședința prezidată de Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului, au fost invitați primarii satelor și comunelor, specialiștii serviciilor desconcentrate din domeniu. De către membrii comisiei au fost discutate chestiuni privind situația epizootologică și epidemiologică la bolile zooantroponoze. Totodată s-a vorbit despre necesitatea vacinării animalelor, cît și profilaxia rabiei, în urma cazului de rabie depistat în raionul Fălești. Pe marginea aproblemelor examinate au fost adoptate hotărîrile respective.
 La fel în cardul ședinței președintele raionului a informat primarii despre campania de investigare fluorografică a persoanelor din grupa de risc la îmbolnăvirile de tuberculoză. Demararea campaniei va avea loc la data de 02.08.2018, în primăria Obreja Veche.

Galerie foto

 Primarii satelor și comunelor din raionul Fălești  au fost întruniți într-o ședință, la 19 iulie curent. Privitor la activitatea Agenției Servicii Publice, modalitatea de lucru a Centrului Multifuncțional Fălești și conlucrarea acestor instituții cu autoritățile publice locale au vorbit reprezentanții Agenției  Doamna Vasilache Eleonora și Nicolaeva Chira cît și Domnul Oleg Savciuc, șef al Centrului Multifuncțional Fălești.

 La fel au fost prezentate unele informații privitor la procedura simplificată de înregistrare a moștenirii, dar și unele aspecte ale activității Secției Administrativ militare .

Galerie foto


  Locuitorii satului Pietrosu, la 18 iulie au avut parte de un moment de sărbătoare – deschiderea oficială a Oficiului de Sănătate Pietrosu, amplasat în clădirea primăriei. Grație aportului adus de Consiliul raional Fălești  în sumă de 40 000 lei și a surselor financiare identificate din bugetul IMSP „Centrul de Sănătate Ișcălău”, s-a reușit efectuarea lucrărilor de reparație și amenajare a birourilor oficiului cât și crearea unor condiții adecvate pentru oferirea unei asistențe medicale primare calitative.

 Recent satul Chetriș a fost gazdă a unui eveniment inedit, festivalul folcloric al cîntecului popular din zona Prutului de mijloc. Printre oaspeții prezenți la festivitate a fost Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului și Domnul Grigore Budu, șeful Secției Cultură și Turism, care au împărtășit împreună cu participanții și oaspeții sărbătorii atmosfera rustică și voia bună.
 Fiind la a V-a ediție, festivalul desfășurat în poiana Zahoreanca a adunat colective artistice din raionul Fălești, Glodeni, ansambluri de dans și meșteri populari. Cu dragoste de neam şi ţară în convingerea că:

 În codrii haiducului, Pe malul Prutului,  Prietenii se adună,  La joc şi voie bună.

 Scopul activității este de a promova și valorifica obiceiurile și tradițiile populare din zona Prutului de Mijloc, conservarea cît și transmiterea în cea mai frumoasă formă a patrimoniului cultural, a obiceiurilor locale către tînăra generație.

Galerie foto