Duminică, 19 noiembrie, Palatul raional de Cultură „M.Volontir” s-a transformat într-o adevărată casă mare a neamului, găzduind mai multe formații folclorice și meșteri populari, participanți la Festivalul Folcloric cu genericul „Tezaurul națiunii – făclie luminoasă a neamului”, scopul căruia este de a demonstra că persoanele ajunse la vîrsta înțelepciunii dețin o adevărată comoară a valorilor culturale, care merită să fie transmise și preluate de către tînăra generație, pentru a fi păstrate și valorificate în continuare cu multă dăruire de sine, asemeni unui perpetuum mobile.

 La 16 noiembrie curent în incinta Consiliului raional Fălești s-a desfășurat o întîlnire de lucru cu reprezentanții din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Doamna Mariana Cebotari şi un expert din Cehia - Radim Gill. Scopul întîlnirii a fost discuții privind elaborarea studiului și a planului de actiuni în domeniul specializarii regionale în Regiunea de Nord. Din partea Consiliului raional a participat vicepresedintele raionului Domnul Radu Roman, șeful secției Economie Domnul Povivailov Ion, specialist principal în cadrul secției Economie  Domnul Prodan Alexandru și directorul Centrului de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană Domnul Victor Cimpoieș. În cadrul discuțiilor participanții au identificat priorităţile şi problemele privind dezvoltarea domeniului de procesare a produselor agricole și alimentare, industria textilă și pielărie, industria automobilelor şi turismului.

 Vineri, 10 noiembrie 2017 în comuna Obreja Veche s-au desfășurat aplicații practice la protecția civilă cu tematica „Acțiunile organelor de conducere și a serviciilor protecției civile în caz de cutremur de pământ, contaminare cu elemente radioactive în rezultatul avariei la stația atomo – electrică de la Cernobîl, și înzăpezire”.

 La desfășurarea aplicațiilor au fost antrenate toate structurile protecției civile din comună cât și unele structuri ale serviciilor protecției civile raionale.

 Pentru 12 tineri din raion data de 8 noiembrie 2017 a avut o însemnătate deosebită, ei fiind înrolați în rîndurile Armatei Naționale destinați în Departamentrul Trupelor Speciale de Carabinieri a Ministerului Afacerilor Interne. Membrii comisiei de încorporare, prezenți la activitatea festivă de încorporare,  prin mesajele lor au îndrumat viitorii militari să îndeplinească serviciul  cu demnitate, demonstrînd bărbăție și patriotism. Domnul Vladimir Tăbîrță, vicepreședintele raionului, președintele comisiei de încorporare, Doamna Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat,  au felicitat tinerii adresînd un mesaj de mulțumire părinților și rudelor acestora prezenți la activitate.

Galerie foto

  În scopul susținerii persoanelor în etate și cu dizabilități, la 30 octombrie curent în incinta Consiliului raional a fost petrecută şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.

  Membrii comisiei au examinat dosarele solicitanților Serviciului social „Respiro”, serviciului de plasament temporar la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi”,  solicitanţilor serviciului de îngrijire socială la domiciliu atât gratuit, cât și contra cost și a solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna noiembrie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare

  La 27 octombrie curent în satul Catranîc cu prilejul  consemnării a 400 de ani de la fondare, oficial a fost aprinsă flacăra albastră, simbol că localitatea a fost conectată la sursa de gaze naturale. Oaspeți de onoare a evenimentului au fost Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și  Domnul Vasile BOTNARI, directorul general al Societății pe Acțiuni ,,Moldova Gaz”. Mihai Popovici, primarul localității a menționat că prima  instituție care este conectată la gaz este grădinița de copii, dar pentru anul viitor este planificată și conectarea  gimnaziului și a gospodăriilor din localitate.

   Reușita conducerii autorității publice locale este că pentru anul 2018, satul  Catranîc va fi inclus în programul investiții de stat pentru gazificarea gospodăriilor. La moment doar  2 gospodării sunt conectate la gaze naturale.

 La 27  octombrie , în satele Răuțel și Catranîc au fost deschise două oficii poștale moderne,  oficiul Poștal MD-5945 în satul Răuțel și Oficiul Poștal MD-5915 în satul Catranîc.

 La eveniment au fost prezenți Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Serghei NASTAS, directorul general al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, Domnul Ion PÎRGARU, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, Domnul Vasile GUȚU, directorul Centrului de Poștă Bălți, Domnul Mihai POPOVICI, primarul satului Catranîc și Domnul Tudor ISTRATI, primarul satului Răuțel.