În perioada 26-27 ianuarie la invitația Consiliului raional,  raionul Fălești a fost vizitat de o delegație din cadrul primăriei orașului Darabani, județul Botoșani  împreună cu viceprimarul orașului  Domnul Gîrbaci Mihai-Alin. Scopul a fost vizita la instituțiile de cultură și educație din raion, oportunitatea elaborării unui proiect transfrontalier în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

proc 1

Stimați colaboratori ai Procuraturii

   În ajunul sărbătorii Dumneavoastră profesionale, consemnată tradițional la 29 ianuarie, Vă adresez cele mai sincere felicitări și urări de bine. Îmi exprim tot respectul și gratitudinea pentru profesionalismul, abnegația și principialitatea de care dați dovadă în munca nobilă pe care o desfășurați. Într-o societate democratică, Dumneavoastră aveți un rol primordial, de a consolida statul de drept, de a asigura supremaţia legii și protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale  oamenilor.

otb gr

  La 24 ianuarie 2018 preşedintele raionului Făleşti doamna Iraida Bînzari a participat la Şedinţa colegiului consultativ al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat constituit pentru raionul Făleşti care s-a desfăşurat în sala de şedinţe al consiliului raional. În cadrul şedinţei consiliului consultativ au fost examinate următoarele chestiuni:

  1- Cu privire la activitatea de administrare fiscală şi încasările la buget în raion pentru 2017.
Raportor: Tatiana Marciuc, şef interimar Direcţie de deservire fiscală IFS Bălţi.

org pr

 La  23 ianuarie curent  în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat un seminar de informare cu primarii  satelor și comunelor raionului, în cadrul căruia au fost  examinate mai multe probleme  ce țin de activitatea autorităților publice locale. Un interes deosebit a trezit comunicarea cu Doamna Silvia Matasî, șeful Direcției Generale Educație  care a trecut în revistă problemele principale referitor la modul de gestionare și organizare a activității instituțiilor de educație timpurie , care sunt  în subordinea autorităților publice locale.

scivila La 18 ianuarie curent în incinta Consiliului raional a avut loc o ședință de inițiere a activităților cu implicarea societății civile în cadrul proiectului de servicii publice locale ,,Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în orașul Fălești, finanțat de Uniunea Europeană. La ședință  au participat reprezentanți ai:  Consiliului raional, primăriei  orașului Fălești, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, managerul de proiect, GIZ Moldova în regiunea Nord, reprezentant  al organizației implementatoare, reprezentantul instituției beneficiare de investiția preconizată. Scopul ședinței a fost de a familiariza participanții cu privire la scopul, activitățile și rezultatele proiectului, discuții preliminare cu privire la identificarea preliminară a grupului de lucru și a comitetului strategic al autorităților locale și planificarea activităților viitoare. S-a discutat cu privire la crearea grupului de lucru, crearea Comitetului Local de Cetățeni, planul de implementare a proiectului și stabilirea responsabilităților părților implicate.

 La 16 ianuarie curent, Secția Administrație Publică a organizat un seminar de informare cu secretarii Consiliilor locale. Agenda întrunirii a cuprins chestiunea privind  mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării care a fost relatat de Domnul Radu Roman, vicepreședintele raionului , desemnat persoană responsabilă de exercitarea atribuțiilor de coordonare, aplicare și implementare a domeniului diasporă, migrație și dezvoltare în Strategiile, Planurile și Programele de dezvoltare locală la nivel decizional. În acest context  s-a informat despre prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul  diasporei, migrației și dezvoltării.

15zc  La 15 ianuarie 1850 s-a născut  marele poet Mihai Eminescu. Cu acest prilej la omagierea a  celei de-a 168 de ani de la naștere a poetului,  elevii Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” din orașul Fălești au prezentat un recital de poezie din opera eminesciană . La eveniment au fost prezenți: Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului,  Doamna Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, vicepreședinții raionului, șefi de secții și direcții din cadrul Consiliului raional, reprezentanți ai instituțiilor de cultură.