La 07 iulie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului  a întrepins o vizită de lucru în autoritatea publică locală Scumpia, împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și reprezentanții Biroului Comun de Informații și Servicii.
  În cadrul vizitei, Doamna Iraida a vizitat instituțiile de menire social-culturale din comunitate: casă de cultură, biblioteca,  Oficiul Medicilor de Familie, grădinița de copii.

  Specialiștii din cadrul primăriei au primit asistență informațională și metodologică de specialitate în domeniul cadastru, infrastructură, cultural, juridic, agrar și administrativ. La ședința de totalizare a vizitei, Doamna președinte a specificat problemele cu care se confruntă primăria Scumpia și a îndemnat  primarul și specialiștii din cadrul autorității la o conlucrare mai eficientă cu specialiștii din cadrul Consiliului raional, implicarea mai activă la soluționarea problemelor satului și anume de comun cu Consiliul local să contribuie la crearea unui centru cultural în satul Scumpia prin repararea casei de cultură și a bibliotecii, recomandări pentru o administrare mai bună și calitativă pentru cetățeni.

Galerie foto

  Recent primăria comunei Sarata Veche a primit cu titlu gratuit de la serviciul pompierilor voluntari din Austria, o autospecială pentru stingerea incendiilor. Autospeciala a fost primită în cadrul proiectului „Autospeciale pentru Moldova”, unde Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este partener.
  La eveniment a participat dna Iraida Bînzari, președintele raionului, dna Valentina Buliga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, delegația pompierilor voluntari din Austria, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Direcției Situații Excepţionale Bălți, reprezentanții Secției Situații Excepționale Fălești și locuitorii satului Sărata Veche.

  Cu un mesaj de salut a venit către cei prezenți dna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești care a notat importanţa unei astfel de autospeciale, necesară și benefică pentru cetățenii localității.
  Cheia autospecialei a fost transmisă oficial primarului comunei Sărata Veche dnei Maria Galiţ de către dl Hans Kohler, voluntar al serviciului de pompieri din Austria. 
  La finele evenimentului orchestra Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne “Plai moldovenesc” a evoluat în fața publicului prezent la sărbătoare.

Galerie foto

 La data de 04.07.2017, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Fălești. În cadrul ședinței a fost examinată situația creată în satul Călinești în urma ploii torențiale și a vîntului puternic din 29.06.2017. De menționat că grație operativității primarului satului Dlui Zaporojan Vasile, situația a fost luată sub control și se întreprind măsuri pentru lichidarea consecințelor stihiei. Comisia raională pentru Situații Excepționale a alocat din fondul de rezervă al raionului 25 mii lei pentru acordarea ajutorului material cetățenilor ce au avut de pătimit în urma calamității naturale.
 La ședință au fost examinate și alte chestuni cum ar fi aprobarea actelor pierderilor culturilor agricole în urma grindinei din 23.06.2017, măsurile de de siguranță a odihnei la bazinele acvatice în perioada de vară, acordarea ajutorului material unor cetățeni gospodăriile cărora au suferit în urma incendiilor și alunecărilor de teren. Pe chestiunile examinate au fost adoptate hotărîrile corspunzătoare.

Galerie foto

  Astăzi, 05 iulie la sediul Serviciului Situații Excepționale a Ministerului Afacerilor Interne a fost oficializată transmiterea din partea pompierilor voluntari din Austria a tehnicii de intervenție în situații de risc, destinat primăriilor din Republica Moldova. Tehnica este oferită în baza proiectului „Autospeciale pentru Moldova” unde Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne este partener. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, pompieri voluntari austrieci, dar și oficiali din cadrul Ambasadei Austriei la Chișinău.
  Reprezentantul delegației pompierilor voluntari din Austria a menționat că în cadrul acestui program salvatorii și pompierii moldoveni vor beneficia de tehnică și utilaj de intervenție dar și de cursuri de instruire practică. Grație suportului organizațiilor de voluntari austriece țara noastră a beneficiat cu titlu gratuit de 30 de autospeciale de stingere a incendiilor, 9 dintre care au fost oferite la ceremonia de astăzi.   Nouă autospeciale din Austria vor interveni pentru lichidarea situațiilor de risc în mai multe raioane din țară, inclusiv și în raionul nostru, în primăria Sarata Veche. Doamna Maria Galiț, primarul comunei Sarata Veche  a reușit să atragă investiția în comunitate, care pentru viitor v-a contribui la crearea postului de voluntari pompieri și la nivel local, cu scopul de a reduce esențial timpul de reacție la evenimentele situații excepționale și v-a reuși asigurarea vieții cetățenilor și a bunurilor materiale. Conducerea Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al Ministerului Afacerilor Interne  a menționat importanța colaborării cu colegii voluntari austrieci în prevenirea și lichidarea riscurilor și a transmis mulțumiri voluntarilor pompieri din Austria. Mașinele urmează să ajungă în raioanele Edineț, Drochia, Dubăsari, Strășeni, Telenești, Călărași, Fălești dar și la Detașamentul Căutare Salvare nr.1 din municipiul Chișinău.

Galerie foto

  La 30 iunie curent în raionul Făleşti de către compania „ADAMA Agricultural Solutions SRL” a fost organizat seminarul ştiinţifico-practic cu genericul “SimpliCultura: Tehnologii de protecţie la culturile de cîmp“. Activitatea s-a desfăşurat la loturile demonstrative ADAMA a Societății cu Răspundere Limitată „Agro Papuros” din satul Mărăndeni.
 La acest eveniment au participat peste 160 de producători agricoli din regiunea de nord a ţării. Seminarul a fost moderat de către Tamara Ani-Fistic, directorul companiei Agro-TV.
  Cu un cuvînt de salut pentru cei prezenți, a venit dna Iraida BÎNZARI, preşedintele raionului, care a apreciat pozitiv activitatea gospodăriei agricole-gazdă, menţionînd că crearea loturilor experimentale demonstrează existenţa unor relaţii durabile de parteneriat între gospodăria agricolă SRL „Agro Papuros” şi ADAMA Agricultural Solutions SRL”. Relaţiile de parteneriat sînt doar constructive şi ceia ce face ADAMA, cel mai mare producător de fertilizanţi din lume, şi de fapt cel mai longevil, vine să ne confirme că de fapt lucrăm toţi împreună pentru realizarea aceluiaşi scop, pentru transformarea agriculturii din Republica Moldova într-o agricultură competitivă. Scopul companiei ADAMA este de a împărtăși un schimb de experienţă, pentru a eficientiza relaţiile dinte producători şi consumatori, iar parteneriatul reciproc avantajos şi atitudinea corectă faţă de toate noutăţile tehnologice în lupta cu dăunătorii şi diferite boli, este un ajutor pentru agricultură ca să devină o ramură competitivă.
  Printre participanţi au fost şi Vladimir Mosoi, administrator al Centrului de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz fitosanitar şi Fertilizanţi, Constantin Soare, director comercial pentru distribuitorii naţionali ADAMA. Participanții la seminar au luat cunoştinţă cu tehnologiile de protecţie a culturilor de cîmp utilizate pe loturile demonstrative.

Galerie foto

 La 29 iunie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a întrepins o vizită de lucru în autoritatea publică locală Bocani, împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional. În cadrul vizitei, Doamna Iraida a vizitat instituțiile de menire social-culturale din comunitate: căminul cultural, biblioteca, cantina social și oficiul medicilor de familie.
 Specialiștii din cadrul primăriei au primit asistență informațională și metodologică de specialitate în domeniul cadastru, infrastructură, juridic, agrar, administrativ.La ședința de totalizare a vizitei, Doamna președinte a specificat problemele cu care se confruntă primăria Bocani și a îndemnat primarul și specialiștii din cadrul autorității la o conlucrare mai eficientă cu Consiliul raional, implicarea mai activă la soluționarea problemelor satului, recomandări pentru o administrare mai bună și calitativă pentru cetățeni.

  

Galerie foto

 În conformitate cu graficul deplasării membrilor Guvernului în teritoriu la 20 iunie 2017 în raionul Făleşti a fost organizată vizita de lucru a Viceministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare dl Iurie Uşurelu.
 Vizita D-lui Viceministru a început cu participarea la Ziua Câmpului, desfăşurată la SRL „Agro-Papuros”, primăria Mărăndeni. În cadrul acestei activităţi s-a discutat despre aspectele tehnologice de producere a hibrizilor şi soiurilor culturilor de câmp : porumb, floarea soarelui şi grăunțoaselor de grupa I cu vizitarea loturilor demonstrative.
 Apoi, în incinta consiliului raional Dl viceministru a avut o întâlnire cu specialiştii consiliului raional, reprezentanţii serviciilor desconcentrate în teritoriu şi agenţi economici din agricultură.
 În luarea sa de cuvînt Dl viceministru a informat publicul despre politicile în domeniul agriculturii, realizările de până la moment. Astfel vorbind despre partea financiară a problemelor din agricultură, dl viceministru a menţionat, că a sosit timpul conştientizării cheltuirii banilor publici cu maximă eficientă şi corectitudine, ori subvenţiile constituite nu altceva decât o investiţie a statului în afacerile din domeniul agricol, din care statul aşteaptă să primească înapoi achitări de impozite şi locuri noi de muncă bine plătite.
 De asemenea, cei prezenţi, au fost informaţi referitor la esenţialele programe de dezvoltare şi promovare accesibile la moment. Au fost elucidate aspecte privind necesitatea evitării acţiunilor declarative în favoarea unei reale schimbări în producerea de produse ecologice, imperativitatea redresării sectorului zootehnic şi a sectorului producerii a produselor cu valoare adăugată, importanţa respectării asolamentului, necesitatea dezvoltării agriculturii pe baze ştiinţifice.
 La şedinţa dată a fost prezent şi Dl Nicolae Ciubuc, directorul Agenţiei de Intervenţii şi plăţi în Agricultură.
 Dânsul a informat participanţii la şedinţă despre prevederile noului Regulament de Subvenţionare, aprobat recent, şi a anunţat că o dată cu publicarea lui în Monitorul Oficial din 23.06.2017 se va da start procesului de colectare a dosarelor de la producătorii agricoli.
 Directorul AIPA a trecut în revistă activităţile eligibile pentru finanţare, informând că începând cu anul 2018 cererile vor putea fi depuse şi în regim on-line, fapt ce va contribui la operativitatea examinării dosarelor şi achitării subvenţiilor aprobate.
 Reprezentaţii Guvernului au răspuns la numeroase întrebări ale participanţilor la întrunire.

Galerie foto