Astăzi, 13 septembrie , în sala de ședințe a consiliului raional s-a desfășurat vizita de studii a delegației oficiale a Guvernului Republicii Belarus,  aflată în Republica Moldova în scopul studierii experienței Republicii Moldova în promovarea reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii. Agenda propusă pentru vizita de studii în raionul Fălești, are ca scop familiarizarea delegațiilor cu rezultatele pozitive ale implementării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii în raion. Din partea raionului Fălești au participat angajații Direcției Generale Educație, direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului, reprezentanții serviciului de asistență psihopedagogică.

 În luarea sa de cuvînt, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a familiarizat oaspeții cu rezultatele pozitive obținute și obiectivele ce urmează a fi realizate în continuare în domeniul realizării reformei nominalizate, cît și obiectiele propuse pentru viitorul apropiat.

 Despre formele și metodele de lucru în vederea realizării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii au vorbit șefa Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Doamna Emilia Ciobanu și șefa secției în cadrul Direcției Generale Educație, Doamna Saviuc Aliona.

 Pe parcursul vizitei de lucru oaspeții au adresat mai multe întrebări la care au primit răspunsuri bine argumentate, cu cunoștință de cauză.

Galerie foto

 În după amiaza zilei de luni, 10 septembrie, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici a convocat în ședință reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord, președintele raionului Fălești, Iraida Bînzari și specialiștii ministerului, , pentru a analiza și a identifica soluții cu referire la finalizarea construcției apeductului pentru orașul Fălești.

 Potrivit reprezentanților subdiviziunii responsabile de politica de dezvoltare regională a ministerului, valoarea lucrărilor necesare pentru finalizarea proiectului este de circa 35,5 milioane de lei. Din suma totală au fost achitați circa 14,5 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar alte 21 de milioane de lei vor fi achitate până la finele anului curent.

 „Până în prezent au fost montate conductele PE 100 de diametrul D=500, cu lungimea totală de 8.362 km și au fost montate noduri în 8 cămine existente. Obiectivul general al proiectului este de a asigura cu apă potabilă și sanitație populația din raionul Fălești și alte cinci localități din raioanele Glodeni si Ungheni. Soluționarea acestor probleme va contribui la dezvoltarea economică a Regiunii de Nord, va asigura protecția mediului și va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din regiune”, a menționat Secretarul de Stat, responsabil de domeniul dezvoltării regionale și rurale, Dorin Andros.

 De menționat, că pe 7 septembrie Guvernul a decis să  redistribuie unele alocații între programele aprobate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Scopul este de a soluționa problemele ce țin de finalizarea construcției apeductului pentru orașul Fălești. Acest proiect este inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020.

Sursa: http://madrm.gov.md

 Vineri, 7 septembrie, în incinta Consiliului raional Fălești au fost organizate consultări publice pe marginea proiectului capitolului „Alimentare cu apă și canalizare” din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Fălești (2018-2025), actualizat în contextul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești”, finanțat de Uniunea Europeană.

 La eveniment au participat autorități publice locale de nivelul I și președinții comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului raional Fălești, membrii Grupului local pentru planificare strategică, operatorul de aprovizionare cu apă și canalizare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile din raionul Fălești, echipa de experți GFA/GIZ și Business Consulting Institute.

 În cadrul consultărilor publice pe marginea capitolului „Alimentare cu apă și canalizare” din strategia menționată au fost prezentate concluziile analizei diagnostice privind dezvoltarea sectorului în raionul Fălești, precum și un șir de recomandări privind dezvoltarea sectorului „Apă-Canalizare” din raion pentru perioada 2018-2025. Totodată, participanți la eveniment au discutat componenta actualizată a capitolului „Apă și Canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Fălești.

 Proiectul capitolului „Apă și Canalizare” din Strategia menționată va fi prezentat la o ședință a Consiliului raional Fălești în vederea aprobării finale. În cadrul Consiliului raional Fălești, urmează a fi creat un grup de lucru pentru monitorizarea implementării capitolului respectiv.

 În sala de ședințe a Consiliului raional, la 7 septembrie, s-a desfășurat ședința comună a comisiei raionale antiepizootice și a comisiei raionale de sănătate publică cu participarea primarilor satelor și comunelor, șefilor instituțiilor medico-sanitare publice din raion și a agenților economici, care se ocupă cu creșterea porcinelor.

 În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile privind măsurile de profilaxie pentru prevenirea pestei porcine și pestei rugumetoarelor mici; cât și situația epidemiologică de rujeolă și măsurile urgente pentru stoparea și răspândirea infecției.

 Pe chestiunile nominalizate au fost prezentate informațiile respective și în urma discuțiilor s-au adoptat hotărâri.

 Galerie foto

  Astăzi, 7 septembrie la Fălești s-a desfășurat o activitate de amploare în cadrul proiectului „Bunicii Grijulii”. Este vorba de inaugurarea biroului teritorial în raionul Fălești. Activitatea a început în incinta Palatului raional de Cultură, cu întrunirea bunicilor grijulii din raionul Fălești, a reprezentanților autorităților publice locale și a instituțiilor de învățămînt, cît și a colaboratorilor Inspectoratului raional de Poliție. La întrunire au participat reprezentanții Inspectoratului general de poliție, șeful adjunct al Inspectoarului general de poliție, colonelul Gheorghe Cavcaliuc, Doamna Galina Cotorobai, președintele Asociației Obștești „Bunicii Grijulii”, Domnul Vladimir Tăbîrță, vicepreședintele raionului, Doamna Lilia Osoianu, șef adjunct a Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

  În discursul său Domnul Cavcaliuc Gheorghe, a menționat că echipa bunicilor grijulii din raionul Fălești este una din cele mai numeroase echipe din Republica Moldova, cu un număr de 67 membri. Ea întrunește în rîndurile sale oameni de o responsabilitate înaltă, cu experiență de viață și înțelepciune profundă, care cu multă dăruire de sine se consacră protejării securității vieții copiilor, contribuind totodată și la altoirea înaltelor valori morale și spirituale tinerii generații.

  În cadrul întrunirii Doamna Galina Cotorobai, președinta Asociației Obștești a înmînat bunicilor grijulii cardurile de reduceri la rețeaua de magazine Fourchette și Farmacia „Familia”. Deasemenea a menționat că cei mai buni bunici grijulii vor putea beneficia de bilete de tratament sanatorial la stațiunile balneare din Călărași și Cahul.

  În semn de apreciere pentru efortul pe care îl depun aproape în fiecare zi în vederea implementării proiectului, angajații din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului raional de poliție și Bunicii Grijulii, cît și copiii care au participat la concursul cu genericul ”Bunicii Grijulii – prietenii mei din comunitate” au fost premiați cu diplome de merit și distincții polițienești, înmînate de șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliției, Domnul Gheorghe Cavcaliuc.

  Tot în aceasta zi la trecerea de pietoni din preajma Liceului Teoretic „A.Pușkin” a fost instalat semnul rutier „Bunicii Grijulii”, iar la Casa Teritorială de Asigurări Sociale a fost instalat un panou informativ cu aceiași tematică.

Galerie foto

 Ultimile zile ale lunii august ne duc mereu cu gîndul spre acele sărbători naționale, pline de sentimente de patriotism și dragoste de țară și neam.  La aniversarea a 27-a a Independenței Republicii Moldova, statul nostru este la etapa cînd putem vorbi despre maturitatea, solidaritatea acestuia cît și despre demnitatrea fiecăruia din noi, dragostea de neam și patrie.

 Omagierea Independenței Republicii Moldova,în dimineața zilei de 27 august a început cu Parada  Portului Popular, unde colectivele artistice din raion cît și copii din gradinițe și școli au prezentat frumoasele elemente ale straielor noastre naționale. În platoul din parcul orășenesc, sub intonarea Imnului de Stat a început sărbătoarea. În continuare au evoluat copii din grădinițe și școli, Formația artistică ”Foleșteanca”.

 Cu un cuvint despre dragostea nutrită de moldoveni pentru țară, pentru tradiții și respectul pentru identitatea noastră, libertatea și demnitatea fiecăruia din noi, încrederea în ziua de mîine, voința de a merge pe calea progresului spre viitorul pe care îl merităm a venit președintele raionului Dna Iraida Bînzari.

 Au fost înmînate diploma și distincții de stat Participanților la conflictul armat de pe Nistru de către președintele raionului Doamna Iraida Bînzari și președintele Asoțiației Obștești „Combatantul” Domnul Andrei Galiț.

 Sărbătoarea a continuat cu un frumos program artistic în cadrul căruia au evoluat: orchestra de muzică populară  "Păunaş" a palatului raionla de cultură "Mihai Volontir" dirijor Valeriu Negri, conducător artistic Ion Vicol; formația folclorică ”Baștina”.

 Galerie foto

 În ajunul Sărbătorii Naționale „Ziua Independenței”, Consiliul raional a organizat un spectatol festiv dedidat unei dintre cele mai insemnate sărbători a poporului nostru, sărbătoarea identității și demnității noastre naționale.

 În seara zilei de 26 august Palatul raional de Cultură „Mihai Volontir”  și-a deschis larg ușile spre a permite locuitorilor orașului și ai raionului să savureze din frumoasele melodii interpretate de artiștii naționali și cei baștinași din raionul Fălești. Ca un simbol al patriotismului, al renașterii noastre naționale au răsunat din scenă operele lui Ion și Doinei Aldea Teodorovici.

 Cu un cuvânt despre dragostea nutrită de moldoveni pentru țară, pentru tradiții și respectul pentru libertatea și demnitatea fiecăruia din noi, încrederea în ziua de mîine, voința de a merge pe calea progresului spre viitorul pe care îl merităm a venit președintele raionului Doamna  Iraida Bînzari.

 Prezenți la sărbătoare, oaspeții din Ucraina , regiunea Noua Suliță, nu ai ezitat să ne felicite cu frumoasa sărbătoare a Statului Nostru dorindu-ne o conlucrare și coeziune a tuturor forțelor spre prosperarea țării. 

 Pentru cei prezenți în sală au evoluat tinerii dansatori, membri ai formației artistice „Favorit”.  Intrepreții naționali Tatiana Cozub, Maria Codreanu, Ady  au prezentat prin melodiile sale dragostea de țară, de plaiul natal, de focul din vatră.

 Cadou de excepție pentru toți a fost evoluarea în scenă a Formației Cornelia și Marcel Ștefăneț Project.

 Galerie foto