La 14 septembrie curent, au avut loc antrenamente ale Comisiei Situații Excepționale raionale, în cadrul cărora membrii comisiei au prezentat acțiuni în cazul pericolului de apariție a alunecărilor de teren în satele Năvîrneț și Moldovanca. Activitățile în teren  s-au desfășurat în satele sus-nominalizate.

 Totodată Comisia Situații Excepționale s-a întrunit în ședință spre a examina chestiuni privind evacuarea și reamplasarea substanțelor fitosanitare, starea tehnică a edificiilor și subsolurilor pentru adăpost în caz de situație excepțională. Deasemenea comisia a decis acordarea ajutorului material persoanelor ce au suferit în urma alunecărilor de teren și incendiere a caselor de locuit.

Galerie foto

 La 8 septembrie curent Fabrica de Zahăr din Fălești și-a reluat activitatea de prelucrare a  sfeclei de zahăr. Cu acest prilej, președintele raionului Iraida Bînzari şi vicepreședintele raionului Vladimir Tăbîrță au efectuat o vizită la fabrică pentru a verifica cum decurg lucrările. Dl Vitalie Ursachi, director executiv pentru materia primă zona de sud a Companiei „Sudzucker Moldova” a relatat că la momentul începerii lucrărilor în platforma de depozitare a materiei prime sunt cca 9 mii tone de sfeclă, iar încă 10 mii tone deja recoltate se află pe cîmp.

 Ziua Armatei Naționale pe care o sărbătorim în fiecare an la 3 septembrie, este un bun prilej pentru a sublinia rolul de instituție fundamentală a statului pe care îl are armata. 

 Indiferent de condițiile sociale, de contextul politic sau economic, Armata Națională a apărat și continuă să apere fără echivoc valorile fundamentale ale poporului, rămânând unul din cei mai buni garanți și apărători ai reperelor morale și sociale, un factor de echilibru în societate și un veritabil ambasador al Moldovei în lume.

 Un eveniment de amploare a avut loc în s.Călinești la data de 1 septembrie curent, deschiderea oficială a noului sediu a Oficiului Medicilor de Familie. Grație aportului adus de Consiliul raional Fălești în sumă de 30 000 lei și transmiterea gratuită a clădirii în gestiunea IMSP „Centrul de Sănătate Chetriș”, surselor financiare acordate de Compania Națională de Asigurări în Medicină s-a reușit crearea unor condiții adecvate pentru oferirea unei asistențe medicale primare calitative.

 Limba este elementul principal de identitate națională și merită laurii cuveniți. Oriunde ne-am afla în lume, limba noastră înseamnă pentru fiecare dintre noi, acasă. Avem datoria să celebrăm tezaurul culturii noastre și să transmitem mai departe această moştenire.

  La 29 august curent a avut loc ședința de coordonare a lucrărilor de construcție montaj a sistemei de apeduct a proiectului „Alimentarea orașului Fălești cu apă din râul Prut 2”.

  La ședința au participat Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești, Constantin Bîndiu, director interimar al ADR Nord, reprezentanți ai ADR Nord, specialiști din cadrul Consiliului raional Fălești, șefii serviciilor desconcentrate, reprezentantul operatorului economic.