op sis La 26 aprilie, în incinta sălii de ședințe a Consiliului raional Serviciul de Informare și Securitate a organizat un seminar de informare cu participarea primarilor satelor și comunelor din raion. În cadrul seminarului participanții au facut cunoștință cu acțiunile practice pe care le întreprinde Serviciul de Informații și Securitate privind consolidarea sistemului național de reacție și neadmitere a propagării ideologiilor radicale, justificării și susținerii activităților teroriste. În acest context au fost elucidate sarcinile și atribuțiile autorităților publice locale în contracararea acestui flagel în localitățile pe care le gestionează, cît și modul de conlucrare a APL cu Serviciul de Informații și Securitate în domeniul respectiv.

Galerie foto

 La 27 aprilie  curent în sala de ședințe a Consiliului raional a  avut loc  ședința Colegiului consultativ constituit în raionul Fălești, în cadrul căreia au fost examinate chestiunile  cu privire la efectuarea controlului, respectarea legislaţiei funciare de către agenții economici agricoli, primari și alți deținători funciari,  cu privire la măsurile  de prevenție întreprinse pentru protecția resurselor biologice acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiție a pescuitului,cu privire la activitatea Inspectoratului de stat pentru supravegherea tehnicii „Intehagro” Fălești, cu privire la înregistrarea si asigurarea evidenței la nivel teritorial a tuturor plătitorilor și a obligațiilor acestora față de bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), cu privire la monitorizarea respectării Regulilor de întreținere a instalațiilor electrice în raion, cu privire la starea sănătății copiilor  instituționalizați, calitatea alimentării,îndeplinirea normelor naturale ale produselor incluse în meniurile aprobate.

Galerie foto

og cernobil  Au trecut 32 de ani de al dezastrul nuclear care a curmat multe vieți omenești și a schilodit destinele celor care prin curaj și jertfire de sine nu-au dăruit continuitatea neamului. Efectele devastatoare s-au imprimat în soarta mai multor generații, distrugînd aspirațiile oamenilor de liniște și pace.

  Cu prilejul consemnării memoriei victimelor catastrofei nucleare produse la 26 aprilie 1986 la cel de-al patrulea reactor atomic de la Cernobîl, la 25 aprilie curent a fost organizat un miting de comemorare. La activitate au participat conducerea raionului, angajații Consiliului raional și ai primăriei orașului Fălești, olaboratorii Inspectoratului de poliție alături de participanții la lichidarea consecințelor avariei și văduvile acestora au venit la complexul memorial „Aleea Eroilor” spre a a exprima profunda recunoștință pentru sacrificiul adus întru asigurarea unui viitor armonios.

pietrosu opg La 24 aprilie doamna Iraida Bînzari, președintele raionului s-a aflat într-o vizită de lucru în comuna Pietrosu. În cadrul vizitei doamna președinte împreună cu specialiștii Consiliului raional au întreprins mai multe vizite la instituţiile de menire social-culturală din localitate, la domiciliul persoanelor social-vulnerabile, în scopul de a se informa despre starea de lucru şi problemele existente în diverse domenii de activitate. De asemenea, președintele raionului și reprezentanții serviciilor desconcentrate au fost prezenți la o întrunire cu locuitorii satului Pietrosu, unde au informat cei prezenți despre unele reușite ale Consiliului raional și obiective pentru viitor, au răspuns la multiplele întrebări adresate de către populație, acordându-le  asistență și sprijinul necesar în soluţionarea problemelor abordate.

Galerie foto

 În incinta secției administrativ - militare la 24 aprilie curent a avut loc ședința comisiei de încorporare în serviciul militar în termen, unde 14 tineri au fost predestinați să satisfacă serviciul militar în Armata Națională.

 Domnul Vladimir Tabîrță, vicepreședintele raionului, președintele comisiei de încorporare și Doamna Lilia Osoianu, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat au transmis mesaje de încurajare tinerilor să satisfacă serviciul militar cu demnitate și destoinic, iar părinților  -  mulțumire pentru faptul că au educat  copii sănătoși pentru societate.

Galerie foto

Stimați Bibliotecari!

zbibliotecarului Aprilie ne aduce odată cu frumosul timp instalat afară sărbătoarea Dumneavoastră profesională. Această unică ocazie ne oferă prilejul de a vă felicita cordial, redefinind încă o dată menirea pe care o aveți – cea de a consolida spiritual comunitatea, sprijinindu-l pe fiecare să-și valorifice timpul prin lectură.

 Veridici făuritori de cultură, ați știut dintotdeauna să vă apărați cu cinste cetățile, porțile cărora sunt mereu deschise pentru cei dornici de cunoaștere. V-ați asumat cu drag responsabilitatea și rolul de a ghida cititori din floarea vîrstei pînă în pînzele încărunțite.

 Stimați angajați ai bibliotecilor școlare, sătești, publice și raională, astăzi cînd în corespundere cu standardele la nivel național, reformarea sistemului pentru modernizarea biblioteconomiei a fost larg și unanim acceptată de Dumneavoastră, bibliotecarii din raionul Fălești, ați adus încă o dată dovada faptului că obolul Dumneavoastră la amplificarea continuă a rolului culturii în societatea noastră este incontestabil.

 În acest context, apreciem înalt calitatea serviciilor noi de bibliotecă prestate în bibliotecile noastre adesea ca pionerat, motivarea pe care ați știut să o aduceți cetățenilor pentru a reveni în aceste oaze de lumină pe care le gestionați și desigur, abnegația cu care vă realizați menirea.

 Este dificil să fascinezi cu urări metaforice pe cei care zilnic se află între cărți, între cuvinte. Or, felicitările noastre sunt simple și sincere. Vă doresc tuturor multă sănătate, bunăstare, energie creatoare, aprecierea membrilor comunității,viața senină, reușite profesionale și căldură în căminele familiale.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

  La 20 aprilie, curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc întîlnirea de lucru a Doamnei Angela Cutasevici, secretar de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu reprezentanții secțiilor și direcțiilor Consiliului raional, managerii instituțiilor de învățămînt din raion. Vizita în raionul Fălești a fost realizată conform graficului întâlnirii membrilor Guvernului și a funcționarilor publici de conducere de nivel superior din cadrul ministrelor, avînd drept scop familiarizarea publicului cu politicile în domeniul educației. Totodată Doamna Cutasevici a vorbit despre reforma curiculară, metodologia de conferire a gradelor didactice și de atestare a cadrelor didactice, despre unele modificări în modalitatea de predare și optimizarea unor disciplini.

Galerie foto