Multstimați lucrători din învățămînt!

 A doua lună de toamnă sosește cu acorduri autumnale ale cîntecului nepereche „A ruginit frunza din vii... ” și semnificațiile comprimate de sensuri ale sărbătorii profesionale - - ZIUA LUCRĂTORULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT.

 Dumneavoastră îmbrăţișaţi una din cele mai nobile profesii din lume, și nu este întâmplător faptul că ea se sărbătorește toamna. Anume acest anotimp ne vine cu avalanșa belșugului, împlinirilor, a bilanţului, iar protagoniștii acestor categorii în mare parte sunteţi Dumneavoastră, profesorii.

 La 21 septembrie curent, primarii satelor și comunelor raionului au fost convocați într-o ședință de informare, pe mai multe subiecte ce țin de activitatea autorităților publice locale.

 Un interes deosebit a trezit informațiile prezentate de medicul – șef al Centrului de Sănătate Publică Fălești Dl Nicolae Talmaci și șeful Secției epidemiologice a bolilor transmisibile Dl Pavel Dobîndă privind situația epidemiologică prin tuberculoză și măsurile de profilaxie a maladiei date. În acest context Dna Eugenia Rău, consultant la ONG „Speranța Terei” a informat audiența privitor la implimentarea proiectului privind depistarea tuberculozei în rîndurile păturilor social-vulnerabile pe teritoriul raionului Fălești.

 În cadrul ședinței s-a examinat și chestiunea privind sarcinile de încorporare în serviciul militar în termen în perioada de toamnă a anului 2017, raportor Dl Lipsiuc Dmitri, șef al Secției Administrativ – Militare Fălești.

 La 20 octombrie 2017 în sala de ședințe a consiliului orășenesc s-a desfășurat  seminarul de instruire a secretarilor consiliilor locale și președinții comisiilor consultative de specialitate, organizat de către secția Administrație Publică și Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. În agenda seminarului s-au regăsit chestiunile privind elaborarea proiectelor de decizii, activitatea comisiilor consultative de specialitate,  modalitatea de efectuare a consultărilor publice și de coordonare a proiectelor de decizii cu organele de resort.

 Participanții la seminar au menționat că sunt binevenite desfășurarea seminarelor cu participarea reprezentanților Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, deoarece este o posibilitate reală de a găsi răspuns și la alte întrebări legate de respectarea legislației cu care se confrunță autoritățile locale în activitatea zi de zi.

Galerie foto

 Cu prilejul zilei profesionale, la 18 septembrie curent s-a desfășurat festivitatea dedicată lucrătorului din sfera protecției sociale a populației. Anual această sărbătoare este marcată în Republica Moldova în a treia duminică a lunii septembrie.

 La eveniment au participat Dna Iraida Bînzari, președintele raionului, vicepreşedinţii raionului, Dl Vladimir Tăbîrță și Dl Radu Roman, angajații aparatului Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, asistenți sociali comunitari, lucrători sociali, asistenți parentali profesioniști, părinți-educatori și asistenți personali. Invitat de onoare la eveniment a fost dna Valentina Buliga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

 La 16 septembrie curent, în preajma havuzului din strada Ștefan cel Mare s-a desfășurat activitatea cu genericul „O zi fără automobil” organizată în cadrul „Săptămânii Mobilității Europene” la care au participat circa 150 de copii și tineri.

 Organizatorii evenimentului, reprezentanții Consiliului raional Fălești, primăriei orașului, Direcției Inspecției Ecologice, a Centrului de Creație și Agrement „Lora Găină” au salutat cei prezenți în platou  și  i-au susținut în dorința de a  promova un mod sănătos de viață.  Pentru toți doritorii au fost organizate activități ca ciclism, cross, mers pe trotinetă, mers pe patine cu role, desen pe asfalt iar în final participanții au fost menționați cu diplome.

 Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcate tradiţional în a treia sîmbătă a lunii septembrie, adresez sincere şi cordiale felicitări, însoțite cu urări de bine şi prosperitate tuturor angajaților din ramura silvică,  celor care asigură paza și protecția pădurii, realizează una dintre cele mai importante și benefice sarcini -  cea de a  îngriji și ocroti pădurea, care este una dintre cele mai valoroase resurse ale acestui pământ, generatoare a unui mediu sănătos de viață.

 Conservarea şi dezvoltarea tezaurului forestier este o şansă în plus pentru noi şi generaţiile care ne urmează, deoarece elementele vitale pentru supraviețuire sunt  aer curat, apă potabilă de bună calitate, soluri stabile şi fertile. Sub acest aspect, pădurea trebuie considerată nu doar „fabrică de lemn”, dar şi „fabrică de oxigen”, depozit de apă, scut al solului, pavăză a culturilor agricole, a unităţilor economice şi aşezărilor omeneşti.

 Cu prilejul sărbătorii profesionale "Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei", Vă aduc sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activați în acest domeniu.

 Misiunea asistentului social este de a asista și sprijini anumite grupuri vulnerabile ale populației: pensionari, persoane în etate care locuiesc singure, persoane cu handicap, refugiați, copii din familii defavorizate, orfani, persoane aflate sub tutelă sau curatelă, șomeri, etc. Profesia dumneavoastră este una dificilă și neostenită care necesită profesionalism și efort considerabil,  dar și  căldură umană, de rînd cu dragostea față de cel apropiat.