În ziua de 26 mai Palatul raional de Cultură ,,Mihai Volontir” a fost gazdă a mediului de afaceri din raionul Fălești, participanți la gala de înmînare a trofeelor învingătorilor la concursul raional ,,Cel mai bun antreprenor al anului 2016”. La acest eveniment de anvergură printre oaspeții de onoare au fost prezenți Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Mahu Octavian, șef  al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat , Domnul Mihail Vranschih, academician, doctor habilitat în științe agricole,cetățeni de onoare ai raionului Fălești Domnii Rusnac Andrei, Mihail Popovici, Mihail Goncearenco și Vasile Ursachi, antreprenori și primari. Ansamblul de vioriști ai Școlii de muzică  din  Fălești au lansat sărbătoarea prin  interpretarea celebrului vals a lui Eugen Doga. 

  Cu un mesaj  de  salut  pentru  cei prezenți a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a informat publicul despre situația economică din raion, despre succesele antreprenorilor,  realizările lor remarcabile în plan profesional, îndemnîndu-i  pe viitor să contribuie mai activ la dezvoltarea activității antreprenoriale. Consiliul raional  a inițiat organizarea anuală a concursului ,,Cel  mai bun antreprenor  al anului” în diverse sfere. Concursul    este la cea de-a  III-a  ediție  și  urmărește  scopul de a promova practicile de succes  în domeniul afacerilor,  de a remarca cele mai  competitive  întreprinderi  din raion care utilizează   strategii de marketing eficiente  și  ating  standarde internaționale  ale managementului calității. La ediția din acest an  în competiție s-au înregistrat  peste 2000 de oameni de afaceri , iar după  verificarea  îndeplinirii  condițiilor de eligibilitate,  în competiție au rămas 94 de antreprenori . Suma  totală a veniturilor încasate la bugetul public a constituit  peste  200 milioane  lei.

 În perioada 24-25 mai curent Serviciul Protecției Civile a organizat și desfășurat competițiile echipelor și posturilor sanitare din raion, în conformitate cu planul de activitate al Serviciului Protecției Civile pentru anul 2017. În aceste competiții au fost antrenate 34 echipe sanitare din toate primăriile raionului, ÎCS ,,SAMMY GABLAGGI” S.R.L și ÎCS ,,MARTHATEX” S.R.L cu un contingent de peste 800 persoane și 2 posturi sanitare formate din 8 persoane.
 De menționat, că anul curent toate formațiunile medicale au fost echipate cu uniforme speciale și echipamentul necesar pentru competiții. Deasemenea, de către membrii echipei de arbitri a fost menționat sporirea gradului de pregătire teoretico-practică a membrilor formațiunilor medicale. În premieră în regulamentul competițiilor a fost inclus și comportamentul, ,,activitate artistică”. De notat că majoritatea formațiunilor au dat dovadă de multă ingeniozitate în selectarea și prezentarea numerelor artistice.
 Pentru cei mai buni, care au manifestat activism și cunoștințe în domeniul protecției civile, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a înmînat diplome ale Consiliului raional și premii bănești.

 Echipele sanitare:
  - Întreprinderea cu Capital Străin ,,SAMMY CABLAGGI” S.R.L- I loc
  - Primăria Năvîrneț- II loc
  - Primăria Glinjeni- III loc

 Posturile sanitare s-au plasat :
  - Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe din orașul Fălești - locul I
  - Combinatul de panificație Fălești – locul II

 La prestația artistică au fost cei mai buni:
  Primaria Isalau – locul I,
  Primăria Hiliuți- locul II,
  Primăria Catranîc- locul III

Galerie foto

  La 21 mai curent Secția administrativ - militară din cadrul Centrului militar teritorial Bălți, de comun cu Asociația Arte Marțiale Fălești și cu suportul Primăriei comunei Risipeni au organizat jocul militar – sportiv ,,Pe meleagurile natale”.
  Scopul acestei activități a fost promovarea imaginei Armatei Naționale în societate, prin educarea tinerei generații cu dragostea față de neam, țară, grai, respectul față de valorile naționale și tradițiile militare, precum și pregătirea tinerilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen. Programul a cuprins evaluarea orchestrei militare, prezentarea exercițiului lupta corp la corp, probe sportive la care au participat 7 echipe din primăriile raionului: Orașul Fălești, satele Risipeni, Ișcalău, Izvoare, Glinjeni, Scumpia, Reuțel. La această activitate a participat și ansamblul artistic din cadrul gimnaziului ,,Diomid GHERMAN,, din satul Risipeni. Premierea învingătorilor a avut loc în urma disfășurării competițiilor sportive unde echipele s-au clasat pentru locul I – satul Risipeni, locul II- Orașul Fălești și locul III- satul Scumpia. Activitatea a luat sfîrșit cu gustarea din terciul ostășesc.

Galerie foto

  Direcția Generală Educație la 20 mai a organizat Festivalul raional ,,Gala Sportului-2017” consacrat Zilei Sportului și Mișcării Olimpice. Evenimentul s-a desfășurat pe stadionul orăşănesc ,,Spicul”. Startul Festivalului a fost dat prin ,,cursa olimpică”, pentru elevii claselor a V-a a XII-a în faţa Şcolii Sportive din orașul Făleşti. Sărbătoarea sportului a întrunit echipele reprezentative ale tuturor genurilor de sport înregistrate în Școala Sportivă pentru Copii și Juniori Fălești, filialele ei și echipele de sportivi din școlile raionului.  

  La 17 mai curent, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru primarii satelor și comunelor pentru acordarea asistenței informaționale de specialitate ce vizează activitatea primarului.
  Agenda întrunirii a cuprins chestiunea cu privire la modalitatea de întocmire corectă a proceselor – verbale cu privire la contravenții, clarificarea problemelor de competență teritorială, prezentarea de soluții practice pe marginea întrebărilor ce au apărut în legătură cu aplicarea Codului Contravențional. Reprezentantul Procuraturii raionului a acordat asistență metodică necesară noilor agenți constatatori în persoana administrației publice locale care a fost investită cu atribuții de constatare a unor contravenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 208 din 17.11.2016, intrat în vigoare la 16.03.2017. Informația cu privire la cooperare pentru dezvoltarea unui serviciu și sistem durabil de alimentare cu apă și canalizare în raionul Fălești ne-au relatat reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord și al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

  La 16 mai, în preajma Hramului oraşului Fălești, pe platoul din fața magazinului „Unimarket” a fost inaugurată cea de-a VI-a ediție a expo-tîrgului universal „Primăvara la Fălești”. Evenimentul este organizat de filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Consiliului raional Fălești şi al primăriei orașului.
  La inaugurarea evenimentului, directorul filialei Bălţi a CCI a RM Galina Codiţa, mulţumind participanţilor şi autorităţilor publice locale pentru aportul adus în desfăşurarea evenimentului, a menţionat, că expo-tîrgul universal „Primăvara la Fălești” are scopul de a susţine şi promova întreprinzătorii, contribuind la extinderea pieţii interne şi celei externe, de a familiariza consumatorii cu produsele şi serviciile autohtone.
  Cu mesaje de salut către cei prezenți s-au adresat dl Roman Radu , vicepreşedintele raionului Fălești și dl Vladimir Rusu, primarul orașului Fălești.
  În perioada 16 - 18 mai , în strada Moldovei, agenții economici autohtoni vor prezenta publicului produse de calitate înaltă și la prețuri accesibile. Printre agenții economici prezenți făleșteni la expoziție sunt: S.A. „Mold – Nord”, SRL „Elantop Grup”, Î.I. „Țiriac Galina”.

Galerie foto

  În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 78 din 12 februarie 2010, la 16 mai curent Domnul Pavel IANEȚ, viceministrul tineretului și sportului a întreprins o vizită de lucru în raion.
  Agenda vizitei a cuprins întrevederea cu Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și întîlnire cu primarii satelor și comunelor, reprezentanții serviciilor desconcentrate și serviciilor din cadrul Consiliului raional.
  În cadrul întrunirii, Domnul viceministru a punctat prioritățile Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2017 și în perspectivă și anume: elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și de politici în domeniul tineretului şi sportului, studiilor și cercetărilor în domeniul de tineret, promovarea spiritului civic în rîndurile tinerilor și dezvoltarea sectorului de voluntariat, a participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, susținerea și dezvoltarea oportunităților antreprenoriale, dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor în rîndul tinerilor, sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse, consolidarea consiliilor locale ale tinerilor, diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor, intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor;