La 26 aprilie se împlinesc 33 ani de la catastrofa nucleară produsă la aceeași dată în 1986. Cu acest prilej,  la 25 aprilie curent, conducerea raionului a organizat un miting de  comemorare a victimelor  acelei tragedii, la care au participat  Domnul Viorel BABII, președintele  raionului, Domnii Vladimir TĂBÎRȚĂ,  Roman RADU, vicepreședinți ai raionului, Domnul  Vladimir RUSU , primarul orașului Fălești. Cu un discurs pentru  cei prezenți la eveniment a venit Domnul Viorel BABII, președintele raionului la care a menționat despre consecințele unuia dintre cele mai  mari catastrofe nucleare din secolul al XX-lea asupra sănătății populației și a mediului înconjurător, care a fost  devastator. La eveniment au participat Doamna Maria BURLACU, văduvă a participantului la lichidarea  consecinței  catastrofei și Domnul  Gheorghe BAXAN, președintele organizației teritoriale a participanților la lichidarea  consecinței  catastrofei de la Cernobîl.

  La lichidarea consecinţelor avariei nucleare de la Cernobîl au participat 3550 de cetăţeni ai Republicii Moldova, dintre care 1003 au decedat, iar peste 2.000 se află sub supraveghere medicală. Majoritatea persoanelor sînt din zona de centru a Republicii Moldova (60,6%), din cea de nord – 24,2%, sud – 15,2%. „Lichidatorii” din Moldova s-au aflat la Cernobîl în medie 62 zile, iar din raionul nostru au fost trimiși la Cernobîl 40 de persoane, dintre care 12 au decedat.

 

 La moment  la evidență  sunt 23 participanți și 9 văduve.

  Mitingul a luat sfîrșit cu depuneri de flori la Aleea Eroilor din orașul Fălești. Pentru  participanții care a manifestat  eroism și spirit de sacrificiu care au riscat cu propria viață și pentru cei care nu mai sunt printre noi, Consiliul raional a organizat o masă de pomenire.

Galerie foto

  La 24 aprilie în  sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc lansarea proiectului „ACCES - Asistență pentru Cunoștințe, Competențe, Antreprenoriat și Succes”, care este implementat de AO „Caroma Nord” cu suportul  financiar al  Uniunii Europeane.

  Scopul proiectului prevede promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social prin consolidarea capacităților și cunoștințelor grupurilor vulnerabile din raionul Fălești în vederea creării și dezvoltării afacerilor sociale,  în scopul creării  locurilor de  muncă și oportunități de integrare socio-profesională, care va contribui ulterior la bunăstarea cetățenilor și a comunităților din regiune.

Obiectivele proiectului:

  • Creșterea șanselor pentru asistență, formarea și integrarea profesională a 60 tineri( până la 18 ani) din raionul Fălești în situații desfaforizate prin:
    • participarea la sesiune de formare profesională;
    • dobândirea deprinderilor de bază și a competenților necesare pentru a găsi un loc de muncă sau pentru a iniția o afacere.
  • Dezvoltarea antreprenoriatului social în rîndul personelor defavorizate în scopul reducerii șomajului din raion și regiunea de Nord.

Galerie foto

  Societatea cu Răspundere Limitată ,,GĂRILE AUTO MODERNE”, filiala Fălești  implementează proiectul ,,Modernizarea Gărilor Auto” , în valoare  de 2,5 mil. lei, cu suportul financiar a  Societății cu Răspundere Limitată ,,GĂRILE AUTO MODERNE”.

  

  Scopul Proiectului este de modernizarea  Gărilor Auto.  Societatea cu Răspundere Limitată ,,GĂRILE AUTO MODERNE”, filiala Fălești   este prima din republică unde se implementează acest proiect. Lucrările sunt executate de antreprenorul  ÎCS ,,GENESIS INTERNATIONAL” SRL.   

Galerie foto

  La 21 aprilie curent  în incinta Liceului Teoretic ,,Mihai Eminescu” din orașul Fălești  s-a desfășurat etapa raională a concursului literar republican „La izvoarele înțelepciunii”, dedicat scriitorului Camil Petrescu cu participarea a 21 de elevi ai claselor IX –XI din 19 instituții de învățământ din raion.

  Participanții au susținut două probe – scris și oral, verificate de către membrii juriului în componența a cinci profesori de limba română.  Testul în scris elevii l-au susținut on-line prin Programul Iren.  Pentru ambele probe, membrii Juriului și a Comitetului organizatoric – reprezentanții Secției Cultură și Turism, Direcției Generale Educație și Bibliotecii publice raionale „Mihai Eminescu” au  decis clasamentul învingătorilor:
- pe locul I s-a plasat eleva Ciur Ecaterina, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Fălești, căreia i s-a înmânat diplomă şi premiu bănesc în sumă de 200lei;
- pe locul II s-au plasat 2 concurenţi: eleva Galiț Gabriela, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din or. Fălești și eleva Chiseliov Iana, clasa a IX-a, Gimnaziul „Sergiu Moraru” din Obreja Veche, ambele fiind menționate cu diplome şi premii băneşti în sumă de 170 ;
- pe locul III s-au plasat  2 concurenţi: eleva Mironiuc Maria, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești și eleva Galiț Andriana, clasa a IX-a, Gimnaziul Făleștii Noi, ambele fiind menționate cu diplome şi premii băneşti în sumă de 150.

  Cu diplome de participare pentru rezultate meritorii au fost menţionaţi 16 elevi.
  Conform Regulamentului, la etapa republicană participă 3 elevi, în acest context membrii Juriului și al Comitetului organizatoric au decis să prezinte raionul la 18 mai  anul curent  la Chişinău cei mai bine pregătiţi concurenţi, învingători în etapa raională:

1. Ciur Ecaterina, deținătoarea premiului I;
2. Galiț Gabriela, deținătoarea premiului II;
3. Chiseliov Iana, deținătoarea premiului II;

Galerie foto

  La  18 aprilie curent la Societatea pe Acțiuni ,,FEE-Nord” s-au desfășurat aplicații la protecția civilă în caz de incendii, vânturi puternice și inundații.

  În sala de ședințe a Societății pe Acțiuni ,,FEE-Nord au participat reprezentanții organelor de conducere a Protecției Civile din raion,  conducerea  întreprinderii și angajații, unde s-a discutat despre măsurile de protecție a cetățenilor în diferite calamități naturale, după care a urmat aplicații practice.

Galerie foto

  La  15 aprilie 2019, Domnul Viorel BABII, Președintele raionului  a participat la  ședința reunită  a Adunării Generale a Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru și Forumul  Președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Evenimentul a avut loc în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, România.

 

  Ședința a fost prezidată de Emil Radu MOLDOVAN, Președintele  Consiliului Județean  Bistrița-Năsăud, unde au mai participat domnul Mircea COSMA, Directorul Executiv al Asociației  Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, domnul Maricel Popa, Președintele  Consiliului Județean Iași, președinți al Consiliilor județene din România, președinți de raioane din Republica Moldova, alte persoane oficiale. 

  Principalele hotărâri adoptate în cadrul ședinței au fost: aprobarea raportului de activitate al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pe anul 2018, aprobarea cuantumul cotizației Euroregiunii pentru anul 2019, planul de acțiuni pentru anul 2019.

  O decizie a fost adoptată referitor la procurarea  casei părintești a poetului Adrian Păunescu din satul Copăceni, raionul Sîngerei care după  reparație va fi transformată în Muzeul Literaturii Române. Tot în cadrul ședinței a fost acordat statutul de membru al Asociației Euroregiunea Siret-Prut-Nistru județului Vaslui, județului Tulcea și raionului Cantemir.

  Programul activității a inclus și depunere de flori la monumentul lui Petru Rareș și la monumentul cavalerilor ordinului „Mihai Viteazu”.

Galerie foto

  Vineri, 29 martie, în sala de ședințe a consiliului raional s-a desfășurat un seminar organizat  de către Consiliul de presa din Republica Moldova pentru funcționarii din serviciile publice  din raion.

  Participanții la seminar au fost informați despre activitatea  jurnalistică și codul deontologic al jurnalistului cât și despre atribuțiile de bază ale Consiliului de presă și activitățile pe care le desfășoară în scopul apărării cetățenilor, a căror drepturi și interese au fost lezate de către unii jurnaliști sau organe de presă. Discursul seminarului a fost susținut de către Dl Petru Macovei, secretarul Consiliului de presă din Republica Moldova.

Galerie foto