La 28 iunie curent a avut loc ceremonia de închidere a Proiectului Fondului de Încredere NATO/PpP multi-annual privind distrugerea pesticidelor și produselor chimice periculoase din Republica Moldova, care s-a desfășurat la Depozitul Central Regional din s. Alexăndreni, raionul Sîngerei.

 La eveniment au fost prezenți Primul ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip, oficialii de rang înalt NATO, Ministrul Apărării, dl Eugen Sturza, membrii Corpului Diplomatic acreditat în Republica Moldova, Președinții de raioane, reprezentații Ministerului Apărării, autorităților publice locale.

 În discursul său prim-ministrul Pavel Filip a subliniat importanța acestui proiect pentru păstrarea unui mediu ambient sănătos, menționând că de-a lungul timpului primăriile celor 400 de localități în care existau depozite de pesticide semnalau un număr în creștere de afecțiuni în aceste zone. 

Totodată premierul a accentuat că realizarea cu succes a proiectului demonstrează eficiența cooperării Republicii Moldova cu NATO, inclusive pe dimensiunea securității ecologice.

 Președintele raionului Fălești, Doamna Iraida Bînzari, fiind prezentă la ceremonia de  închidere, a ținut un discurs notificând efectele distrugătoare ale utilizării pesticidelor atît pentru om cît și pentru agricultura în ansamblu. Dumneaei a menționat că Republica Moldova a fost poligon de experimentare a pesticidelor. Gospodăriile raionului Fălești servind drept un asemenea poligon unde cantitatea pesticidelor utilizate la ha era cea mai înaltă în țară.

 În raionul Fălești, la data de 22 iunie curent a avut loc în premieră ședința comună a Guvernului Republicii Moldova și a Administrației publice locale din raionul Fălești. În sala Palatului raional de Cultură, unde s-a desfășurat ședința, au fost prezenți Prim – ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, membrii cabinetului de miniștri, secretarii de stat ai ministerelor, reprezentanții administrației publice locale, a serviciilor desconcentrate, agenți economici și societatea civilă.

 Ședința a fost deschisă de președintele raionului , Iraida Bînzari, care a prezentat o informație generală despre raion, realizările din ultimii ani , cît și perspectivele de dezvoltare pe viitor. Totodată au fost enumerate principalele probleme care necesită o implicare active.

 Prim – ministrul, Pavel Filip a prezentat principalele direcții de activitate ale guvernului orientate spre stabilizarea situației economice din țară și deblocarea finanțării externe, în prezent, autoritățile sunt concentrate pe promovarea reformelor și a proiectelor de modernizare a țării. În acest sens, premierul a  evidenţiat reforma administraţiei publice centrale, lansată pentru sporirea eficienţei instituţiilor statului și reformele inițiate pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, care au generat creșterea economică, oferind statului posibilitatea de face investiții sociale.

 Un eveniment de anvergură a avut loc la 21 iunie, curent, în sala Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir”, o minunată sărbătoare dedicate antreprenorilor de succes de pe plaiul făleștean. Gala festivă de înmânare a trofeelor învingătorilor concursului raional Cel mai bun antreprenor al anului 2017 a fost deschisă cu o frumoasă melodie interpretată la vioară de vioristul Școlii de arte  din s.Mărăndeni.

 Cu un mesaj  de  salut  pentru  cei prezenți a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a informat publicul despre situația economică din raion, despre succesele antreprenorilor,  realizările lor remarcabile în plan profesional, îndemnându-i  pe viitor să contribuie mai activ la dezvoltarea activității antreprenoriale. Consiliul raional  a inițiat organizarea anuală a concursului ,,Cel  mai bun antreprenor  al anului” în diverse sfere. Concursul    este la cea de-a  III-a  ediție  și  urmărește  scopul de a promova practicile de succes  în domeniul afacerilor,  de a remarca cele mai  competitive  întreprinderi  din raion care utilizează   strategii de marketing eficiente  și  ating  standarde internaționale  ale managementului calității.

Un inedit eveniment a adunat câteva sute de oameni în sala Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” din orașul Fălești, în dimineața zilei de 17 iunie, unde s-a desfășurat Festivalul Național al Dinastiilor de Familie „La Izvorul Osoiencilor”. Festivalul este organizat de Consiliul raional Fălești, Secția raională Cultură și Turism, primăria comunei Horești, Organizaţia Obştească „Horeştenii”, surorile Osoianu cu susţinerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 Parada portului popular a dat start frumosului eveniment. Toți participanții și-au demonstrat frumoasele straie naționale - simbol reprezentativ al valorilor autentice ale patrimoniului cultural.

   Ziua de 15 iunie curent a adunat tot personalul medical al raionului Fălești în Palatul raional de cultura ,,Mihai Volontir” pentru a omagia  ziua profesională a lucrătorului medical și a farmacistului - nobila profesie de medic. La eveniment au fost prezenți  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Oleg BELBAS, directorul Agenției Teritoriale Vest al CNAM, Domnul Vladimir TĂBÎRŢA, Domnul Roman RADU, vicepreședinți ai raionului, Doamna Lilia OSOIANU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat.

   Cu un mesaj  de mulțumire pentru  medicii din raion a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a menționat că  profesia de medic merită conștientizată nu doar cu ocazia acestui eveniment omagial, dar zilnic. Pentru activitatea prodigioasă, responsabilitate, contribuție personală la dezvoltarea și perfecționarea asistenței medicale acordate populației, Președintele raionului a conferit Diploma Consiliului raional următorilor lucrători medicali,

s zc     La 12 iunie curent în satul Mărăndeni, raionul Fălești pe terenurile agricole ale SRL ”Agro-Papuros” a fost organizată ”Ziua Cîmpului sfeclei pentru zahăr 2018”de compania Sudzucker Moldova.

     La eveniment a participat Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești, Domnul Dr. Koss, spicherul companiei Sudzucker, Doamna Alisa Pîrlog, secretar de stat la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Domnul Gheorghe Gabere, director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Domnul Chiriac, președintele Asociației Producătorilor Sfeclei de Zahăr din Republica Moldova și agenți economici din nordul republicii inclusiv raionul Fălești. Agenda a cuprins tematici privind selecția noilor soiuri și demonstrarea lotului experimental, demonstrarea lotului experimental de testare a erbicidelor SUDZUCKER Moldova și firmele partenere precum si despre particularitățile protecției plantelor în anul 2018 si despre profilul solului.  În cadrul evenimentului a fost prezentata şi o demonstrare în acțiune a agregatelor și echipamentelor firmelor partenere.

 La  07 iunie curent, Centrul Național Anticorupție a  organizat  un seminar de instruire  cu reprezentanții secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional, instituțiilor publice din raion, serviciilor desconcentrate și cu primarii satelor și comunelor. Agenda instruirii anticorupție a cuprins chestiuni privind rigorile integrității instituționale, integritatea profesională a agentului public  și  denumirea manifestărilor de corupție și avertizarea de integritate.

 Pentru publicul prezent la instruire , în calitate de  formator  a fost prezent  Domnul  Vitalie Moisei, şef al Direcţiei educaţie anticorupţie, care a adus la cunoștința tuturor despre prevederile legale privind integritatea profesională a agentului public.

Galerie foto