La ședința Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești, care s-a desfășurat la 20 martie curent au fost discutate mai multe chestiuni referitor la modul de organizare și conlucrare a autorităților publice locale și a serviciilor raionale în vederea organizării desfășurării companiei de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților. În acest context Doamna Mocanu Cristina, șef al Inspecției Ecologice Fălești a informat despre planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Bilunarului ecologic, cu perioada de desfășurare 01 martie – 22 mai 2018 și a Acțiunii „Râu curat de la sat la sat” care se va desfășura în perioada de 01 martie până la 05 iunie 2018.

 La 16 martie curent, în sala de şedinţe a consiliului raional s-a desfăşurat întâlnirea angajaților consiliului raional şi a şefilor serviciilor desconcentrate cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene doamna Daniela Morari. În discursul său doamna secretar de stat a informat publicul prezent despre politicile şi priorităţile imediat următoare a ministerului respectiv în vederea implementării acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Galerie foto

 Marți,13 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului orășenesc Fălești  a  avut loc seminarul de instruire “Utilizarea Ghidului pentru echipele multidisciplinare  teritoriale privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie“, organizat la inițiativa Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, cu suportul Asociației Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”, Asociației Promo-LEX și Centrul  de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”.

 În cadrul instruirii au participat  membrii echipelor multidisciplinare  din primăriile satului Catranîc,Călinești, Pîrlița, Risipeni, Sarata Veche, specialiștii  din  cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

buget fel Pe aripile primăverii a sosit din nou minunata zi de 8 Martie – sărbătoare a femeilor din întreaga lume și de toate vîrstele. E ziua cînd ne închinăm cu plecăciune în fața ființelor dragi, dorindu-le pe lîngă buchetele de flori primăvaratice și toată comoara sentimentelor noastre de admirație, dragoste, prețuire și adîncă considerație pentru firea lor dătătoare de viață.

 Pe bună dreptate ne mîndrim astăzi de faptul, că în localitățile raionului nostru trăiesc mame gospodine, cu neasemuită dragoste și atitudine grijulie față de copii, femei care se consacră din plin făuririi bunului nostru comun. Activînd în toate domeniile economice și de deservire a populației, instituțiile educaționale, medicale și culturale, dînsele dau dovadă pretutindeni de multă dăruire, responsabilitate, abnegație, spirit creator și de inițiativă.

 Ne mîndrim, deasemenea, și cu toate fetele și fetițele din ținutul nostru, care alături de cei maturi, frecventînd cu pasiune școala sau grădinița, manifestă mult har, cumințenie, înțelepciune și străduință, îndreptățind cu certitudine doleanțele și așteptările părinților dragi.

 Conștientizăm cu plenitudine, că pînă și cele mai alese cuvinte nu ar putea să cuprindă imensitatea valorii și dimensiunea rostului aflării lor în toiul vieții noastre cotidiene.

 În această frumoasă și luminoasă zi de sărbătoare, venim în fața Dumneavoastră, scumpe doamne și domnișoare, cu cele mai alese, neobișnuite și cordiale cuvinte de felicitare, însoțite de sincere urări de sănătate, fericire și prosperitate. Răbdarea și tandrețea să Vă asigure succesul în tot ceea ce faceți.

 Să fiți mereu prețuite la justa valoare, inspirate de căldura sufletească, susținerea și înțelegerea celor din jur.

Cu profund respect,
Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

    În premieră în raionul Fălești  la 6 martie, s-a desfășurat Gala Femeilor de Succes, activitate consacrată Zilei Internaționale a Femeilor . Cu acest prilej, Palatul raional de Cultură ,,Mihai Volontir” a găzduit femei ce activează în  domeniile: mediul de afaceri și agricultură, educație, ocrotirea sănătății, cultură și asistență socială, servicii de stat și administrația publică.  Toate doamnele  au fost întîmpinate cu flori și mărțișoare pe fundalul melodiei - valsul de Șestacovici, aranjată  de orchestra Secției Cultură și Turism.  

    Cu un mesaj de felicitare și cu un buchet de flori pentru doamnele prezente la eveniment a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a transmis sincere și calde felicitări însoțite cu cuvinte alese de sănătate, realizări frumoase, împliniri familiare și profesionale.

 Astăzi, 2 martie 2018 s-au împlinit 26  de ani de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru. Cu acest prilej în orașul Fălești a avut loc mitingul de comemorare consacrat eroilor căzuţi în luptele pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova.

 Conducerea raionului și a orașului Fălești, șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate, colaboratorii Inspectoratului de Poliție, veteranii și participanții la război, funcționari din cadrul Consiliului raional și ai primăriei orașului au depus flori  la Complexul Memorial ,,Aleea Eroilor” în memoria celor căzuți pe câmpul de luptă.

 La 21 februarie  curent a avut loc ședinţa Colegiului consultativ al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat constituit pentru raionul Făleşti care s-a desfăşurat în sala de şedinţe al Consiliului raional. În cadrul şedinţei Consiliului consultativ au fost examinate chestiunile: