La 27  octombrie , în satele Răuțel și Catranîc au fost deschise două oficii poștale moderne,  oficiul Poștal MD-5945 în satul Răuțel și Oficiul Poștal MD-5915 în satul Catranîc.

 La eveniment au fost prezenți Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Serghei NASTAS, directorul general al Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, Domnul Ion PÎRGARU, președintele Federației Sindicatelor din Comunicații, Domnul Vasile GUȚU, directorul Centrului de Poștă Bălți, Domnul Mihai POPOVICI, primarul satului Catranîc și Domnul Tudor ISTRATI, primarul satului Răuțel.

Stimați lucrătorilor din ramura transportului auto şi infrastructurii drumurilor!

 În ajunul Zilei automobilistului și drumarului, marcată tradiţional în ultima duminică a lunii octombrie aduc cele mai sincere urări de bine şi prosperitate tuturor lucrătorilor din domeniu.
 Este cunoscut faptul că ramura transportului auto şi infrastructurii drumurilor este o verigă importantă în economia ţării, or drumurile moderne şi infrastructura accesibilă sunt o carte de vizită a oricărei ţări.

  La 26 octombrie curent, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a convocat într-o ședință de lucru primarii raionului și agenții economici din agricultură . Agenda a cuprins tematici din domeniul  sănătății și bunăstării animalelor, certificarea produselor vegetale pentru export, alimentația copiilor din școli și grădinițe, situația din sectorul zooveterinar - informații prezentate de  Domnii  Ion Toma , director general adjunct al Agenției Naționale Siguranța Alimentelor, Vitalie Carauș, șef al Direcției Supraveghere Sanitar- Veterinară, Svetlana Lungu, șef al Direcției Protecția și Sănătatea plantelor.

 Raionul Fălești a fost clasat în topul celor mai transparente autorități publice locale din Moldova.  La 19 octombrie curent, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” a organizat o conferință cu tematica „Transparența raioanelor: indicator al competitivității regionale în Moldova” în cadrul căreia a fost prezentat topul celor mai deschise raioane. Clasamentul a fost realizat în baza unei cercetări sociologice și a monitorizării paginilor web a Consiliilor raionale. Datele clasamentului pot fi accesate pe portalul transparenței guvernării locale în Moldova http://localtransparency.viitorul.org. Un moment important în agenda conferinței era premierea autorităților publice locale, unde Consiliul raional Fălești a fost clasat pe locul doi din cele 32 de raioane monitorizate.

Galerie foto

 La 18 octombrie curent, Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) a desfășurat în regiunea de nord a țării, o sesiune de promovare a Hotărârii Guvernului nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD). În cadrul acestor sesiuni au fost convocați funcționari ai administrațiilor publice locale de nivel 1 și 2, în scopul promovării domeniului dat și la nivel local. La acestă instruire au participat 10 reprezentanți din cadrul autoriăților publice locale  de nivelul 1 și 2 și din raionul Fălești, ( Consiliul raional și primăriile Fălești, Ișcalău, Răuțel, Pîrlița, Albinețul Vechi, Ilenuța, Mărăndeni și Sarata Veche). Prezentul Mecanism vine să instituie persoane responsabile de diasporă (cu titlu de recomandare pentru autorități publice locale) în fiecare localitate din Republica Moldova. De asemenea, s-a propus să fie desemnate persoane din cadrul autorităților publice locale care vor fi responsabile de coordonarea, aplicarea și implementarea domeniului DMD în Strategiile, Planurile și Programele de dezvoltare locală. Scopul Mecanismului este de a asigura implementarea eficientă a politicii în domeniu și de a contribui la sporirea efectelor pozitive și reducerea efectelor negative ale migrației. În cadrul sesiunii de către echipa BRD a fost prezentat Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul DMD și Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare.

 La 12 octombrie, într-o  vizită de lucru în raionul Fălești s-a aflat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca. Dl ministru de comun cu președintele raionului Fălești, Iraida Bînzari, și șeful Secției Construcții a Consiliului raional, Cuschevici Constantin au vizitat șantierul de construcție a blocului fostei școli internat din str. Ștefan cel Mare. În rezultatul  reconstrucţiei şi supraetajării, în conformitate cu prevederile proiectului,  vor fi construite 40 de apartamente, dintre care 24 apartamente cu o odaie, 8 apartamente cu 2 odăi și  8 cu 3 odăi.  

 Dna Iunona Lungul, managerul Unității de Implementare a Proiectului II a subliniat că la moment se execută lucrări de construcție la nivelul superior, se montează carcasa din lemn pe acoperiș și se efectuează lucrări de finisări cu amestec uscat în apartamente. Au fost instalate rețelele interioare de electricitate, apă și canalizare. S-a început montarea teracotei în bucătării și blocuri sanitare.