La 18 octombrie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a convocat în ședință comisia raională pentru organizarea, monitorizarea și  controlul pregătirii economiei și sferei sociale a  raionului către sezonul rece 2018-2019. Au fost invitați șefii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional și managerii instituțiilor din domeniul sănătății, șefii întreprinderilor prestatoare de servicii, energie termică și electrică.

 În cadrul ședinței au fost prezentate informațiile privind gradul de pregătire a instituțiilor pentru activitate în perioada rece a anului 2018-2019. Comisia a decis ca șefii subdiviziunilor Consiliului raional să monitorizeze permanent și să întreprindă măsuri în vederea executării Planului de măsuri pentru pregătirea și organizarea sezonului rece 2018-2019. Se recomandă furnizorilor de energie termică și electrică S.A ,,Red Nord” Fălești, întreprinderilor  prestatoare de servicii și lucrări S.A ,,Drumuri Bălți” sectorul Fălești, ,,Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe orașul Fălești” să asigure consumatorii cu energie electrică, gaz, cu serviciile respective și să pregătească echipele de intervenție pentru a avea capacitatea de a interveni rapid în situații de criză. ÎMSP ,,Spitalul raional Fălești” și Centrele de sănătate vor întreprinde măsuri în vederea funcționării stabile în condiții de iarnă și acordării asistenței medicale urgente în situații extreme. Șefii subdiviziunilor Consiliului raional, conducătorii  ÎMSP și a întreprinderilor furnizoare de energie termică, electrică  și servicii vor prezenta Președintelui  raionului,  președintele comisiei, după caz, informații despre situațiile de criză apărute în unitățile din subordine.

Galerie foto

 Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord s-a întrunit la 17 octombrie în ce-a dea treia ședință ordinară, prezidată de către Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești.

 În cadrul ședinței a fost prezentată situația curentă privind proiectele care se implementează de către ADR Nord. Astfel, de la începutul anului, în Regiunea de Dezvoltare Nord au fost valorificați 33,88 milioane de lei (42%) din cei 79,35 milioane de lei alocați din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) pentru implementarea a 11 proiecte de dezvoltare regională

 În cadrul ședinței au fost prezentate informații despre activitatea Comisiei regionale sectoriale (CRS) în domeniul Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC) și a CRS în domeniul Managementul deșeurilor solide (MDS) din cadrul CRD Nord, în perioada ianuarie-septembrie 2018. Serghei Cetulean, copreședinte al CRS/AAC, și Victor Cimpoieș, copreședintele CRS/MDS, au menționat că numai perspectiva regionalizării poate asigura prestarea serviciilor de calitate cetățenilor. Totodată, copreședinții CRS și-au exprimat încrederea că abordarea participativă în procesul de luare a deciziilor cu impact pentru regiune va contribui la consolidarea cooperării intercomunitare în cele două sectoare.

 Galerie foto

 14 octombrie Zi de Hram pentru localitățile: Sărata Veche, Obreja veche, Izvoare, Petrosu Nou. O minunată zi de toamnă care a adunat sătenii la o frumoasă sărbătoare cu trecerea în revistă a realizărilor din localitate, a celor mai activi săteni, dar de fapt o evaluare publică a activității primarilor . Toți cei 4 primari: D-na Maria Galiț - primarul comunei Sarata Veche, D-nl Vladimir Bejenari – primarul comunei Făleștii Noi, D-nl Ghenadie Ganea – primarul comunei Obreja Veche, D-nl Sergiu Strechi – primarul satului Izvoare, au fost apreciați cu foarte bine pentru activitate responsabilă în care investește suflet și dragoste de localitate și săteni. Atmosfera creată în cadrul sărbătorilor au demostrat cert acest lucru.

Galerie foto

 Duminică,14 octombrie 2018,curtea Casei de Cultură din s.Glinjeni, a fost îmbrăcată cu adevărate expoziții,obiecte de artizanat și mese cu bucate tradiționale. La inițiativa primarului localității- d-nul Piotr Gafinciuc, s-a organizat a III –a ediție a sărbătorii ”Toamna de aur la Glinjeni”,unde au fost invitați agenții economici din localitate,reprezentanți ai mahalalelor din Glinjeni ,dar și colectivele instituțiilor din teritoriu. Frumoasele expoziții – concurs al tuturor mahalalelor a fost un prilej de comunicare cu satenii vrednici cu mîini bătătorite, chipuri luminoase şi cu atîta dor de a transmite şi înmulţi lucrurile frumoase.

 Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului Fălești,prezentă la acest eveniment, a felicitat locuitorii satului cu această sărbătoare,iar în final a înmânat diplome și premii bănești învingătorilor. La sărbătoare au participat și colectivul Grădiniței de copii, cu o masă bogată cu bucate gustoase și multe compoziții de toamnă,confecționate din materiale din natură. În cadrul sărbătorii au evoluat orchestra de muzică populară „ Mugurel” și colectivul de dansuri populare „ Speranţa”.

 Galerie foto

 

 Sărbătoarea raională „Toamna de aur” organizată de Consiliul raional Fălești în ziua de duminică, 7 octombrie, a adunat în platoul din fața pieții orășenești multă lume vrednică din raion.  Obiceiul de a sărbători sfârșitul recoltării roadelor pământului este cunoscut din vechime. Roadele unui an agricol, rezultatul muncii și dragostei pentru pământ, dar și vrednicia neamului nostru au fost elogiate în cadrul evenimentului de duminică.

 Cu un cuvânt de salut și de felicitare cu ocazia sărbătorii pentru participanți a venit Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului. Primăriile si agenții economici din raion s-au întrecut în creativitate și ingeniozitate la pregătirea și amenajarea expozițiilor. Oaspeții s-au delectat din bucate alese și vin bun ale gospodarilor. În scenă au evoluat colective artistice din raion.

 Cântecele și dansurile cu tentă locală și valoare națională au fost aduse în scenă de către artiștii crescuți pe pământurile făleștene. Pentru participare activă și contribuție semnificativă adusă la desfășurarea sărbătorii primăriile participante cu expoziții, ansamblurile artistice cât și agenții economici au fost menționați cu distincții ale Consiliului raional și premii bănești.

Galerie foto

 În raionul Fălești, prinde rădăcini o frumoasă tradiţie, de a sărbători Ziua Vânătorului și a pescarului într-una din zilele toamnei.

 13 colective vânătorești din diferite localităţi ale raionului Fălești, s-au adunat în  dimineața zilei de 6 octombrie în poiana de lângă lacul orășenesc spre a se întrece în iscusința de a pregăti bucate tradiționale vânătorilor și de a demonstra deprinderile căpătate la vânat.

 Manifestarea a fost deschisă de către Valeriu Agop, Președintele Societăţii raionale a vânătorilor şi pescarilor. Calde cuvinte de salut cu ocazia Zilei Vânătorului au adresat audienţei vicepreședinții raionului, Domnii Vladimir Tăbîrță și Roman Radu. Pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea localității, păstrarea și folosirea rațională a fondului cinegetic au fost decorate cu diplomele Consiliului raional Colectivele primare de vânători din localitățile Făleștii Noi, Pompa, Hitrești, Logofteni, Ciolacu Nou, Călugăr. La fel oaspetele de onoare al sărbătorii, Domnul Oleg Ciocoi, președintele Societății Naționale a Vânătorilor și Pescarilor a felicitat toți cei prezenți la sărbătoare, oferind distincția „Vânător de Onoare” Domnului Valeriu Agop.

 Programul sărbătorii a inclus câteva probe: competiţii ale chemătorilor de rațe și de tragere funiei, duelul culinar, toate decurgând destul de interesant şi  captivant.

 Multă măiestrie au depus echipele la prepararea bucatelor  vânătorești cum ar fi: ciorbă de pește, mistreț la proțap, ciulama din porumbei, rață la grătar. O comisie specială a apreciat calitatea acestora, considerându-le pe toate foarte gustoase.

 Fiecare echipă și-a amenajat destul de original expozițiile cu trofeele vânătorești și unele secvențe din viața colectivului. Alături  de bravii vânători la sărbătoare au fost prezenți soțiile și copiii acestora, care la fel au fost implicați în unele întreceri sportive.
 Un frumos cadou pentru toți vânătorii a fost evoluare maestrului Ian Raiburg.

Galerie foto

 A fi profesor este o misiune nobilă destul de complicată. Ea cere multă muncă, disciplină, dar mai ales vocaţie. Este extrem de dificil de a reda în cuvinte tot ceea ce înseamnă Pedagog în societatea prezentului, dar cert e faptul că gratitudinea este incomensurabilă.

 Cu această ocazie, în incinta Palatului de Cultură, la 5 octombrie curent, a avut loc festivitatea de marcare a Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ.

 Prezentă la festivitate, preşedintele raionului Fălești, dna Iraida Bînzari și-a exprimat profunda recunoștință faţă de profesori, pentru efortul care îl depun în educarea tinerii generații, dorindu-le multă sănătate, inspiraţie, susţinere familială, performanţă pe măsura dăruirii profesionale şi personale. Pentru merite deosebite, abnegație și profesionalism în activitatea educațională președintele raionului, Doamna Iraida Bînzari a înmânat cadrelor didactice din raion diplomele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și cele din partea Consiliului raional Fălești.

 Melodiile interpretate de Ion Rață  și atmosfera caldă  de toamnă  au întregit pe deplin caracterul solemn al sărbătorii, iar cadoul inedit pentru cei prezenți în sală a fost spectacolul „Retro”, interpretat de  actorii Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri”, din orașul Bălți.

Galerie foto