Locuitorii satului Pietrosu, la 18 iulie au avut parte de un moment de sărbătoare – deschiderea oficială a Oficiului de Sănătate Pietrosu, amplasat în clădirea primăriei. Grație aportului adus de Consiliul raional Fălești  în sumă de 40 000 lei și a surselor financiare identificate din bugetul IMSP „Centrul de Sănătate Ișcălău”, s-a reușit efectuarea lucrărilor de reparație și amenajare a birourilor oficiului cât și crearea unor condiții adecvate pentru oferirea unei asistențe medicale primare calitative.

 Recent satul Chetriș a fost gazdă a unui eveniment inedit, festivalul folcloric al cîntecului popular din zona Prutului de mijloc. Printre oaspeții prezenți la festivitate a fost Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului și Domnul Grigore Budu, șeful Secției Cultură și Turism, care au împărtășit împreună cu participanții și oaspeții sărbătorii atmosfera rustică și voia bună.
 Fiind la a V-a ediție, festivalul desfășurat în poiana Zahoreanca a adunat colective artistice din raionul Fălești, Glodeni, ansambluri de dans și meșteri populari. Cu dragoste de neam şi ţară în convingerea că:

 În codrii haiducului, Pe malul Prutului,  Prietenii se adună,  La joc şi voie bună.

 Scopul activității este de a promova și valorifica obiceiurile și tradițiile populare din zona Prutului de Mijloc, conservarea cît și transmiterea în cea mai frumoasă formă a patrimoniului cultural, a obiceiurilor locale către tînăra generație.

Galerie foto

Copii-Tezaurul,
iar Bunicii-Diamantul acestei națiuni.

 Raionul Fălești a fost menționat de către Parlamentul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova pentru atitudine conștiincioasă și  implicare activă în  promovarea proiectului ”Bunicii Grijulii”. Prezentă la activitatea de decernare a celor mai buni, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului, alături de Domnul Oleg Gherman, șeful Inspectoratului de Poliție Fălești au fost desemnați cu diplome ale Guvernului Republicii Moldova pentru cooperare fructuoasă în cadrul desfășurării activităților ce vizează prevenirea incidentelor cu implicarea copiilor şi contribuție meritorie la promovarea proiectului „Bunicii Grijulii la nivelul comunității”.

 Președintele raionului a felicitat colaboratorii Inspectoratului de Poliție din Fălești pentru promovarea reușită  a proiectului, implicând în echipă circa 60 bunici grijulii,  mulțumind bunicilor și copiilor pentru implicare în asigurarea vieții copiilor la trafic, reducerea pericolelor și identificarea modalității de a ajuta persoanele în etate să se simtă utili și activi.

 Menționăm că Proiectul “Bunicii Grijulii” este un serviciu social inițiat de Inspectoratul General al Poliției, fiind implementat în toate raioanele din ţară cu începere din luna octombrie 2017. Actualmente fac parte circa 1500 de bunici voluntari.

Galerie foto

   La  5 iulie curent, la orele 10:00 în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat ședința  ordinară a Consiliului rational.

   Ședința a fost prezidată de  Domnul Vasile  Cireș, consilier raional. La ședință au fost prezenți 27 din 33 de consilieri raionali, reprezentanți ai Consiliului raional, ai  serviciilor desconcentrate/descentralizate și primarii satelor și comunelor din raion. În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile:

 Ziua de 6 iulie a coborât în bernă toate Drapelele de Stat în semn de doliu pentru comemorarea victimelor stalinismului. Evenimentul a  avut loc la monumentul Mândria și Puterea Poporului unde au participat conducerea raionului, reprezentanții serviciilor descentralizate a Consiliului raional, serviciile desconcentrate, reprezentanții Primăriei Orașului Fălești și colaboratorii Inspectoratului de Poliție Fălești. Cu cuvinte  de reminiscență, compătimire și profundă  recunoștință pentru cei care au suferit în urma deportărilor staliniste și a victimelor regimului a  venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a relatat despre una din cele mai dureroase pagini din istoria românilor basarabeni - deportările. Nu se cunoaște o cifră exactă a celor care au avut de suferit de pe urma acestui tip de represiune, estimările ridicându-se la câteva sute de mii de persoane deportate. Cu referire la subiectul deportărilor, a menționat Doamna Președinte, că este de datoria noastră să cunoaştem trecutul şi de a transmite către generaţiile în creştere să cinstim memoria victimelor acestui regim, să fim recunoscători celor care au  pătimit.

 La 04 iulie curent în sala de şedinţe a Consiliului raional a avut loc ședința grupului de lucru pentru Planificarea Strategică privind actualizarea capitolului ,,apă şi canalizare” al Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Făleşti.

 Cu un cuvânt de salut pentru participanți a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului. Scopul ședinței a fost de a prezenta situația actuală a sectorului de ,,apă și canalizare” din raionul Fălești și  elaborarea viziunii, obiectivelor și priorităților de dezvoltare a sectorului de ,,apă și canalizare” a capitolului AAC Strategia raională. La ședință au participat membrii grupului de lucru, experţi şi reprezentanți din cadrul primăriei orașului Făleşti. De către grupul de experţi GFA/GIZ a fost prezentat, în baza chestionarilor completate de către autoritățile publice locale, situaţia actuală a sectorului. În cadrul ședinței s-a discutat despre necesitatea regionalizării şi crearea operatorului regional în domeniul dat. După finalizarea ședinței a fost organizată o vizită de lucru la staţia de tratare a apei de la Gara Făleşti, comuna Risipeni, la apeductul,,Prut-Făleşti” şi Staţia de captare din satul Gherman.

Galerie foto

Consiliul raional Fălești

Reflecții asupra vizitei Guvernului în teritoriu

„Nu-ți fie teamă că înaintezi prea încet.
Teme-te dacă te oprești”

 Provocările impuse de schimbările din societate la etapa actuală solicită eficientizarea permanentă a activității sistemului de administrare, orientându-se spre satisfacerea necesităților cetățenilor plasând omul în centrul priorităților.

 Inițiativa Domnului Pavel Filip, prim-ministrul republicii Moldova, de a organiza ieșirile Guvernului în teritoriu vine să confirme această realitate.

 Pentru raionul Fălești data de 22 iunie a fost un eveniment, o zi de muncă de intensitate deosebită, un dialog constructiv pe verticală între cetățenii raionului , Administrația publică locală și administrația publică centrală.