Mesaj de felicitare

cu prilejul Zilei de 9 Mai ostaşilor Victoriei, tuturor celor care au trecut şi suferit crîncenele grozăvii ale celui de doilea război mondial

Stimaţi concetăţeni !

Ziua de 9 Mai, cînd marcăm Măreaţa Victorie asupra fascismului, anual ne trezeşte puternice sentimente de mîndrie pentru fapta celor care, cu preţul propriei vieţi, cu tinereţea lor plină de viitor, au opus o dîrză înverşunare tentativei de a înrobi popoare dornice de libertate. Pentru că fascismul, în esenţa lui, a însemnat nu numai un dictat asupra anumitor popoare, ci şi un dezastru internaţional.

Dumneavoastră, participanţii direcţi la nimicirea fascismului, cît şi cei care trudind în spatele frontului aţi dobîndit Biruinţa asupra acestei odioase fiare, serviţi pentru toate generaţiile de după 9 Mai 1945 exemplu de înaltă dăruire Patriei, idealurilor şi aspiraţiilor ţării.

Pe parcursul anilor, care s-au scurs de la acel 9 Mai, deşi rîndurile Dumneavoastră s-au rărit simţitor, aţi rămas la fel de dornici de libertate, aţi creat valori inestimabile în numele traiului fericit. Aşa veţi rămîne în memoria generaţiilor care v-au cunoscut, precum şi a celor care au să vină. Pentru că fapta Dumneavoastră are tot dreptul de a fi păstrată în eternă memorie.

Vă felicit, dragi Ostaşi ai Victoriei, dragi concetăţeni trecuţi prin focul războiului, cu ocazia Zilei Victoriei asupra fascismului. Sănătate, pace, căldură şi lumină în sufletele şi căminele familiale.

Slăvită fie în veci fapta Dumneavoastră nemuritoare !

Cinste şi slavă tuturor celor care au adus şi păstrat libertatea !

Cu stimă, VALERIU MUDUC,

Preşedintele raionului Făleşti

 

 

Aviz 
cu privire la admiterea la concursul privind ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în probleme juridice  în cadrul Direcţiei Generale Finanţe şi Economie

La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante au fost admişi următorii candidaţi:

1. Jachină Inga

2. Rotari Leonid

3. Gavdiuc Vadim

Concursul se va desfăşura la data de 08 mai, la ora 10.00, în incinta Consiliului raional Făleşti, Sala de Şedinţe.

 

 

 

A N U N Ţ
cu privire la admiterea la concusul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Secţia Cultură şi Turism

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009, Consiliul raional Făleşti   anunţă  lista  candidaţilor admişi  la proba scrisă, care se va  desfăşura  pe data de08 aprilie 2013, ora 11.00pe adresa: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50, incinta Consiliului raional, et.II , sala de şedinţe , telefon de contact: 0259/2-30-62.

1. Bejenari Mariana

2. Creţu Luminiţa

3. Şova Gheorghe

 

 

La 25 martie 2013 a  avut loc o întrevedere a reprezentanților asociației obşteşti pentru copii şi tineri "Faclia" cu preşedintele raionului. În cadrul întrevederii s-a discutat despre posibilitatea de colaborare în cadrul proiectului "Munca decentă pentru TINEri" - îmbunătăţirea situaţiei socio - economice a tinerilor din Moldova prin abilitatea acestora şi a societăţii civile".

 

26 martie este o dată semnificativă pentru cetăţenii raionului Făleşti - eliberarea raionului de sub jugul fascist. La evenimentul de comemorare din acest an au participat administraţia publică locală de nivelul I şi II în frunte cu vicepreşedintele raionului Petru Balan, primarul oraşului Victor Zalevschi, șef adjunct al oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat, Lilia Osoianu, și Preşedintele organizaţiei raionale a veteranilor de război şi ai muncii, Bobu Valeriu. Cu un mesaj de felicitare către cetăţeni a venit Eugen Godlevschi martor ocular a zilei de eliberare și a celor lupte crincene avute loc pe acest meleag.


La 20 martie 2013 în incinta Consiliului raional Făleşti a avut loc şedinţa comisiei raionale de siguranţă rutieră. La ordinea de zi a şedinţei au fost puse în discuţie următoarele chestiuni: