La data de 21 februarie curent, la consiliului raional a avut loc şedinţa grupului de  lucru cu primarii localităţilor care au beneficiat de investiţii alocate de la bugetul de stat pentru anul 2012 la care au participat şi specialiştii secţiei Construcţie, Gospodărie Comunală şi Drumuri.

În cadrul şedinţei sau  discutat problemele de valorificare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat şi termenul executării lucrărilor. 

   Obiectele finanţate din bugetul de stat:

1.                 Grădiniţa de copii din s. Mărăndeni (codul 5027)                                 – 250,0 mii lei;

2.                 Grădiniţa de copii „Ghiocel” din s. Risipeni (codul 5028)                    – 250,0 mii lei

3.                 Grădiniţa de copii din s, Glinjeni (codul 5029)                                      – 350,0 mii lei;

4.                 Gimnaziul „Sergiu Morau” din s. Obreja Veche (codul 5030)             – 200,0 mii lei;

5.                 Liceul teoretic din s. Călineşti (codul 5031)                                             – 250,0 mii lei;

6.                 Gimnaziul din s. Pruteni (codul 5032)                                                      – 250,0 mii lei;

7.                 Casa de Cultură din s. Moldoveanca, com. Logofteni (codul 5033)       – 50,0 mii lei;

8.                 Gimnaziul din s. Bocani (măsurile de protecţie a terenului aferent contra inundaţiilor) (codul 5315)  – 300,0 mii lei;

9.                 Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din s. Pînzăreni (codul 5037) – 200,0 mii lei;

10.             Drumul de la centrul localităţii pînă  la cimitirul din s. Taxobeni (codul 5034) – 250,0 mii lei;

11.             Drumurile din com. Scumpia (codul 5035)                                                – 200,0 mii lei;

12.             Drumurile din com. Pietrosu (codul 5036)                                                 – 200,0 mii lei;

La 15 februarie 2012 s-au marcat 23 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. La Făleşti, ostaşii afgani din tot raionul. Au depus flori întru pomenirea camarazilor căzuţi în lupte, s-au adunat pentru a-şi aminti încă o dată despre calvarul prin care au trecut în anii tinereţii.

Mitingul de comemorare a fost deschis de către dl Victor Zalevschi, primarul oraşului Făleşti. Apoi au luat cuvîntul dnii Valeriu Muduc, preşedintele raionului, Boris Dedov, preşedintele organizaţiei raionale a afganilor, Aurel Huşanu, comisarul militar raional.

În memoria celor căzuţi, întru susţinerea invalizilor acestui război Consiliul raional Făleşti a venit cu ajutoare băneşti, de asemenea a fost servită o masă de pomenire.

Mulţi participanţi la acest război au fost decoraţi cu diplome comemorative din parea Consiliului raional, iar Casa de Creaţie a înmînat fiecăruia cîte o iconiţă cu chipul lui Isus Hristos, toate lucrate de discipolii acestei Case. 

 

 

Marţi, 21 februarie 2012, începînd cu orele 10.00 în incinta  Consiliului raional Făleşti, va avea loc primirea în audienţă a cetăţenilor de către Dl Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

 

Pentru informaţii vă puteţi adresa la telefoanele: 2-36-22; 2-20-58.

     La 6 februarie curent, a avut loc şedinţa extraordinară a comisiei raionale pe situaţii excepţionale la care au participat Preşedintele raionului, Valeriu Muduc, vicepreşedinţii Bînzari Iraida şi Balan Petru, şefii serviciilor desconcentrate, directorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice din raion, agenţi economici. La comisie au fost prezentate rapoarte referitor la situaţia creată în principalele domenii de activitate de către responsabilii pe domeniile respective.
     Problemele puse în discuţie: situaţia drumurilor la moment şi procesul de dezăpezire, cazurile de accidente rutiere, incendii, situaţia sistemelor de alimentare cu apă potabilă, funcţionalitatea instituţiilor de învăţămînt, asistenţa medicală, asigurarea populaţiei din raion cu pîine şi produse alimentare, au permis comisiei să constate că situaţia în raion este sub control.

     Vineri, 3 februarie curent,  la Preşedintele raionului s-a desfăşurat o şedinţă de lucru cu participarea Directorului Camerei de Comerţ şi Industrie, Filiala Bălţi, d-na Galina Codiţă, directorului adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, d-na Osoianu Lilia, şefului Inspectoratului Fiscal de Stat Făleşti, d-nul Gurău Eugen. Invitaţi au fost agenţii economici din teritoriu. În cadrul şedinţei s-au discutat problemele legate de posibilitatea reanimării activităţii Ghişeului Unic, modalităţile de promovare a întreprinderilor raionului prin participarea lor la Forumul Internaţional Investiţional din 29-30 mai 2012 ce va avea loc în or. Chişinău şi alte probleme cu care se confrunţă agenţii economici din raion. 

  La data de 27 ianuarie 2012 în primăria comunei Scumpia a avut loc şedinţa de lucru a Preşedintelui raionului. Obiectivul şedinţei a fost  monitorizarea activităţii autorităţilor publice locale prin acordarea ajutorului metodologic.
  La şedinţă au participat specialiştii Consiliului raional şi ai Aparatului Preşedintelui, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, reprezentantul Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat, corespondentul Publicaţiei Periodice ,,Patria mea”. 

  Din partea autorităţilor publice locale au asistat  primarul comunei, funcţionarii primăriei, conducătorii instituţiilor bugetare, consilierii  Consiliului local. În urma examinării informaţiilor prezentate de specialiştii Consiliului raional şi ai Aparatului Preşedintelui în conlucrare cu activul primăriei s-au înaintat propuneri şi recomandări  privind intensificarea activităţii mai eficiente în cadrul primăriei, s-au identificat oportunităţi pentru atragerea investiţiilor în comunitate.

  În cadrul vizitei de lucru specialiştii primăriei, managerii instituţiilor din teritoriu au beneficiat de asistenţă informaţională şi metodologică din partea specialiştilor din consiliul raional şi serviciile desconcentrate.

 

 Aviz

  Primăria s. Pîrliţa anunţă concurs prin metoda cererii de ofertă de preţ pentru achiziţionarea produselor alimentare.
  Concursul se va desfăşura pe 06 februarie 2012, ora 10.00.
  Data limită de depunere a ofertelor - 06 februarie 2012 ora 9.30 pe adresa primăria, s.Pîrliţa, r-l Făleşti.

  Informaţii la tel. 0(259) 62336; - fax 0(259) 62336, 0(259) 62790.