Dragi concetăţeni !

  Ultimele zile ale acestui an, cu bucuriile, grijile şi necazurile lui, sunt gata să treacă în clepsidra timpului, dîndu-i voie anului 2013 să-şi deschidă calendarul cu file de năzuite speranţe şi perspective pentru fiecare din noi.

  Şi la această răspîntie de ani medităm cu toţii asupra realizărilor obţinute pentru a le fortifica şi a le da continuitate, asupra lacunelor şi nereuşitelor pentru a le evita şi a nu le repeta, privim înapoi cu dumerire şi iertare, înainte cu optimism şi încredere.

  În atmosfera magică generată de apropierea sfintelor sărbători de iarnă provocările anului, care pleacă, devin doar o reminiscenţă, iar faptele celor care au reuşit să le înfrunte şi să le depăşească, asigurînd  o stabilă şi ritmică dezvoltare socio-economică şi culturală a raionului, rămîn netrecătoare, demne de cinste, adîncă recunoştinţă şi de urmat pentru viitor.

  Cu cele mai sincere şi senine gînduri, plăcută satisfacţie sufletească şi deosebit respect faţă de Dumneavoastră, multstimaţi locuitori ai raionului, Vă adresez cele mai călduroase felicitări cu ocazia sosirii Anului Nou – 2013, Sfintei Sărbători a Naşterii Domnului.

  Vă urez tuturor un Crăciun Fericit şi un An Nou cu sănătate, prosperitate şi bunăstare, mai înalt în aspiraţii şi mai bogat în realizări, plin de energie, inspiraţie şi optimism, bucurie, armonie şi mîngîiere sufletească, pace, lumină şi căldură în căminele Dumneavoastră.

 

LA MULŢI ANI!

 

 

 

 

 

  La data 01.11.2012 în sala de ședințe a consiliului raional Fălești a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale, în cadrul căreia au fost discutate următoarele chestiuni:

-          cu privire la pregătirea serviciilor Protecției Civile din primăriile raionului și obiectelor pentru perioada de iarnă a anului 2012-2013

-          cu privire la identificarea și imunizarea animalelor din teritoriul raionului

-          cu privire la utilizarea buteliilor goale de sub hlor ce se păstrează la DPGCL

-          cu privire la atribuirea încăperilor, forțelor Protecției Civile și a tehnicii IMSP ”Spitalul raional Fălești” în cazuri de situații excepționale

-          cu privire la acordarea ajutorului material

  Pe chestiunile date au fost adoptate hotărîrile corespunzătoare.

 

 

Articol Postat: 01.11.2012 

 

În legătură cu necesitatea lichidării incompletului de funcţii din cadrul trupelor de carabinieri ale MAI, se anunţă selectarea candidaţilor pentru încadrare în serviciul militar prin contract atît din rîndul militarilor care îndeplinesc serviciul militar în termen (dacă au împlinit deja 9 luni de serviciu),  cît şi din rîndul militarilor trecuţi în rezerva Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

Condiţiile necesare pentru încadrare la serviciul militar prin contract:

-  cetăţenia Republicii Moldova;

-  vîrsta cuprinsă între 18-35 ani;

-  să dispună de pregătire militară (serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus sau instruirea la catedra militară);

-  lipsa antecedentelor penale la candidat şi la rudele sale apropiate, să nu fie sub urmărire penală şi să nu fie debitor de stat;

-  lipsa antecedentelor penale la candidat şi la rudele sale apropiate, să nu fie sub urmărire penală şi să nu fie debitor de stat;

-  să fie apt din punct de vedere medical, înălţimea cel puţin 1,75 m;

-  cel puţin studii medii de cultură generală (se admit şi candidaţii cu studii gimnaziale - cu condiţia continuării studiilor pe perioada îndeplinirii primului contract de muncă).

 

  La data de 25 octombrie 2012, ora 10.00 în sala de şedinţe a Consiliului raional  a avut loc întrunirea cu primarii raionului. Agenda de lucru a  inclus chestiunea cu privire la situaţia morbidităţii cu tuberculoză în raionul Făleşti  prezentată de Dl Gherman Anatol medic fiziopulmonolog a ÎMSP ,,Spitalul raional Făleşti”.  Cu un suport în ce priveşte informarea şi instruirea în activităţile de profilaxie a tuberculozei a venit  Asociaţia ,,Speranţa Terrei” din municipiul Bălţi.

  Alte chestiuni la fel de importante au fost examinate cu privire la: mersul executării sarcinii de încorporare în serviciul militar din toamna anului curent, implementarea serviciului ,, Telefonul copilului” pe lîngă Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului”, rezultatele inspecţiei sociale, obligativitatea înregistrării Autorităţilor  Publice Locale în calitate de operatori de date cu caracter personal.

 

 

 

Executor: Ana Bordeniuc specialist principal, Secţia Administraţie Publică

 

 

 

La 4 octombrie curent, în incinta Consiliului raional s-a desfăşurat seminarul de instruire pentru aleşii locali din raion.

Trainingul "Scrierea proiectelor" s-a desfăşurat în cadrul proiectului "Consolidarea economiei locale prin creşterea profesionalismului noilor aleşi locali II, finanţat de Fundaţia Hanns Seidel şi implementat de Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale "Viitorul".

La training au participat primari ai localităţilor raionului, consilieri ai consiliilor locale şi Consiliului raional, funcţionari ai subdiviziunilor Consiliului raional.

Materialul a fost prezentat de Ungureanu Carolina, Grand manager, asistată de Ana Znacenii într-o formă bine structurată, fapt ce a permis o mai bună asimilare a informaţiei.

Tema seminarului fiind "Elaborarea, gestionarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor" a fost desfăşurată prin informaţiile despre oportunităţile de finanţare pentru Republica Moldova, identificarea proiectelor, activităţile proiectului, matricea logică, declaraţia aplicantului.

Prezenţa a dat o notă înaltă calităţii materialului şi modului de prezentare.

Executor :  Iulia Babin,  Secretarul Consiliului raional

 

Dragi pedagogi!

Astăzi marcăm cu toţii una din cele mai însemnate sărbători profesionale pentru fiecare dintre noi. Căci nu există familie, care nu ar avea anumite tangenţe cu profesia de pedagog - om al luminii şi înţelepciunii, al cărui ogor fertil îl constituie grădiniţa, şcoala - toate instituţiile de învăţămînt.

Această sărbătoare constituie un nou şi minunat prilej de a vă exprima recunoştinţa noastră pentru destinul ce vi l-aţi asumat: dăruire plenară în numele viitorului, efort considerabil la făurirea potenţialului uman de miine, responsabilitate civică, dragoste nemărginită pentru copii, dîrzenie, optimism şi încredere în realizarea demersului educaţional.

Graţie acestor şi altor nobile abilităţi şi calităţi, pe care le posedaţi, reuşiţi să altoiţi discipolilor nu numai dragostea de carte, dar şi de a le transforma sala de clasă într-un loc sigur şi primitor pentru toţi, un loc unde talentul este încurajat, sentimentul de demnitate - dezvoltat şi consolidat.

Sunt ferm convins, că toţi acei în care investiţi atîta suflet, pasiune şi speranţă Vă vor îndreptăţi aşteptările, moşteni dragostea de muncă, devotamentul, omenia ce Vă caracterizează.

 

Scumpi pedagogi!

În această frumoasă zi de octombrie, cu deosebite sentimente de afecţiune şi respect, Vă adresez cele mai călduroase omagii cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale, însoţite de sincere expresii de admiraţie şi mulţumire, pentru munca nobilă pe care o desfăşuraţi. Vă doresc clase pline de copii ascultători, înţelepţi, dornici de a parcurge, împreună cu dumneavoastră, traseul devenirii prin cunoaştere, formare, convingeri şi afirmări.

Să aveţi mereu parte de tihnă şi susţinere familială, trainică sănătate, energie, elan ascendent şi profundă satisfacţie sufletească generată de realizări vocaţionale.

Valeriu Muduc

Preşedintele raionului Făleşti

 

Stimaţi poştaşi!

Cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale vă adresez cele mai călduroase felicitări, sincere şi alese urări de bine, expresii de profundă recunoştinţă şi mulţumire pentru prestigioasa şi importanta activitate de prestare a serviciilor poştale populaţiei din raion.

Prin atitudine conştiincioasă, devotată şi înalt responsabilă faţă de exercitarea atribuţiilor care vă revin reuşiţi cu demnitate să aduceţi zilnic în casele oamenilor bucuria comunicării, aşteptărilor împlinite.

Vă doresc din toată inima multă sănătate, prosperitate, trai senin, realizări pe potriva speranţelor, linişte şi căldură în căminele familiale.

Preşedintele raionului Făleşti                                                                    Valeriu Muduc