Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În perioada 18-21 noiembrie curent, Domnul Nicolae BÎRLIBA, profesorul scolii sportive pentru copii și juniori Fălești, maestru internațional al sportului  Republicii Moldova a participat  în Belgia la Campionatul mondial la haltere, Versia „IKMF – Național Kettlebell Marathon Federation”.

  La acest campionat au participat reprezentanți din 20 țări, cu participarea a 140 sportivi, printre care a participat și Domnul  Nicolae BÎRLIBA.

  Consiliul raional Fălești a susținut financiar participarea Domnului Nicolae la campionat, categoria 60 plus, categoria de greutate  75-85 în nominația Maraton.

  Obținând rezultate remarcabile, domnul BÎRLIBA, s-a clasat pe locul I printre veterani la ridicarea halterelor mici. Pentru rezultatele glorioase  pe plan național și internațional a Domnului Nicolae BÎRLIBA,  conducerea raionului și Consiliul raional aduce sincere mulțumiri sportivului pentru prestația la cel mai înalt nivel a performanțelor din domeniul sportului a raionului Fălești.

  - La nominația „Maraton” – exercițiul „smuls a halterei” de 16 kg, în decurs de o oră (neîntrerupt) dumnealui a ridicat haltera de 1001 ori, greutatea sumară ridicată fiind de 16 016 kg – titlu Campion Mondial.

  Domnul Nicolae BÎRLIBA este maestru Internațional al Sportului Republicii Moldova, a obținut titlu de Campion Mondial la haltere mici de 16 ori și titlu de Campion European la haltere mici de 14 ori.  Dumnealui a obținut pe parcursul vieții multe recorduri republicane și mondiale în cinstea valorilor naționale ale statalității Republicii Moldova - Ziua Independenței Republicii Moldova.

  La data de 21 noiembrie  curent, Domnul Veaceslav TAMBUR,  Vicepreședintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional  au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

  Astăzi, 18 noiembrie curent, s-a desfășurat vizita Directorului Biroului de Cooperare al Elveției la Chișinău, Guido Beltrani și Coordonatorul național al Programului sănătate, Valeriu Sava în raionul Fălești.

  Întrevederea a avut loc în incinta Consiliului raional Fălești unde reprezentanții Biroului de Cooperare al Elveției la Chișinău s-a întâlnit cu Domnul Veaceslav TAMBUR, Veaceslav FUSU, vicepreședinți ai raionului, Doamna Emilia CIOBANU, șef a Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Doamna Nina SCIASTLIVÎI, șef a Centrului de Sănătate Fălești, Doamna Angela COLIBABA, șef a Centrului de Sănătate Mărăndeni și domnul  Iurie BOBU, medic- coordonator al Centrului de Sănătate Publică Fălești, subdiviziunea Bălți.

 • bce_1
 • bce_2
 • bce_3

  După întrevederea cu conducerea raionului oaspeții au vizitat Centrul de Sănătate Fălești și Centrul de asistență comunitară integrată Bocșa.   

  Proiectul ”Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, este implementat cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și are ca scop îmbunătățirea calității serviciilor în asistența medicală primară, fortificarea capacităților în promovarea sănătății pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile și dezvoltarea abordării de asistență integrată care are la bază serviciile medicale și sociale la nivel comunitar.

  În cadrul proiectului urmează la Fălești la 29 noiembrie curent, să fie realizată vizita experților internaționali în asistența integrată, Viktoria Stein și Mandy Andrew, membri ai Fundației Internaționale de Asistență Integrată (IFIC).

  Mai multe fotografii

  Recent, în primăria Mărăndeni s-au petrecut aplicații practice la protecția civilă cu tematica „Acțiunile organelor de conducere și a serviciilor protecției civile în caz de cutremur de pământ, contaminare cu elemente radioactive în rezultatul avariei la stația atomo – electrică de la Cernobîl, și înzăpezire”.

  La desfășurarea aplicațiilor au fost antrenate toate structurile protecției civile din comună cât și unele structuri ale serviciilor protecției civile raionale.

  De notat atitudinea responsabilă a direcției gimnaziului din satul Mărăndeni către pregătirea și desfășurarea aplicațiilor în caz de cutremur de pământ și incendiu, cu implicarea elevilor, care au demonstrat cunoștințele profunde privind practica de evacuare a sinistraților, acordarea ajutorului medical primar, stingerea incendiului.

 • pc-marandeni_1
 • pc-marandeni_2
 • pc-marandeni_3

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 14 noiembrie  curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și a Inspectoratului de Poliție au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-14-11-2022_1
 • so-14-11-2022_2
 • so-14-11-2022_3

  Astăzi, 7 noiembrie  curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședința operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul autorității publice.

  Prezenți la ședință reprezentanții serviciilor din cadrul Consiliului raional și a Inspectoratului de Poliție au raportat situația la zi pe domeniile care le reprezintă.

  În cadrul ședinței s-au menționat activitățile care s-au desfășurat pe parcursul săptămânii precedente și activitățile care sunt planificate pentru săptămâna curentă.

 • so-07-11-2022_1
 • so-07-11-2022_2
 • so-07-11-2022_3

  Astăzi,  03 noiembrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării celor mai stringente probleme care au apărut pe teritoriul raionului Fălești.

 • cse-03-11_1
 • cse-03-11_2
 • cse-03-11_3

  Ordinea de zi a inclus următoarele chestiuni:

  1. Cu privire la pregătirea instituțiilor publice către sezonul rece al anului 2022-2023.

  Coraportori:

 • Constantin Bacalu, specialist Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri,
 • Cuschevici Constantin, șef secție Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri,
 • Svetlana Madan, șef direcție în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură
 • Rotaru Ion, director interimar al ÎM ,, DPGCL” Fălești,
 • Arhipov Alexandru, Director SA ,,Red Nord”.

  2. Cu privire la măsurile de minimalizare a riscurilor de producere a incendiilor și  cazurilor de intoxicație în fondul locativ în perioada rece  al anului 2022-2023.

  Raportor: Salamandîc Nicolae, șef serviciu Prevenție din cadrul secției Situații Excepționale Fălești.

  3. Cu privire la măsurile de protecție în apropierea bazinelor acvatice (caz de înec, odihnă pe gheață) în perioada rece al anului 2022-2023.

  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist pe protecția civilă, Secția Administrație Publică

  4. Cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei de toamnă privind salubrizarea și amenajarea localităților raionului. Cu privire la combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia pe teritoriul raionului. Cu privire la interzicerea scurgerii apei din bazinele acvatice de pe teritoriul raionului.

  Raportor: Irina Ursu, inspector, Inspecția pentru protecția mediului Fălești

  5. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor care au suferit în urma incendiilor caselor de locuit

  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist pe protecția civilă, Secția Administrație Publică