Un inedit eveniment a adunat câteva sute de oameni în sala Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir” din orașul Fălești, în dimineața zilei de 17 iunie, unde s-a desfășurat Festivalul Național al Dinastiilor de Familie „La Izvorul Osoiencilor”. Festivalul este organizat de Consiliul raional Fălești, Secția raională Cultură și Turism, primăria comunei Horești, Organizaţia Obştească „Horeştenii”, surorile Osoianu cu susţinerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 Parada portului popular a dat start frumosului eveniment. Toți participanții și-au demonstrat frumoasele straie naționale - simbol reprezentativ al valorilor autentice ale patrimoniului cultural.

   Ziua de 15 iunie curent a adunat tot personalul medical al raionului Fălești în Palatul raional de cultura ,,Mihai Volontir” pentru a omagia  ziua profesională a lucrătorului medical și a farmacistului - nobila profesie de medic. La eveniment au fost prezenți  Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Oleg BELBAS, directorul Agenției Teritoriale Vest al CNAM, Domnul Vladimir TĂBÎRŢA, Domnul Roman RADU, vicepreședinți ai raionului, Doamna Lilia OSOIANU, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat.

   Cu un mesaj  de mulțumire pentru  medicii din raion a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a menționat că  profesia de medic merită conștientizată nu doar cu ocazia acestui eveniment omagial, dar zilnic. Pentru activitatea prodigioasă, responsabilitate, contribuție personală la dezvoltarea și perfecționarea asistenței medicale acordate populației, Președintele raionului a conferit Diploma Consiliului raional următorilor lucrători medicali,

s zc     La 12 iunie curent în satul Mărăndeni, raionul Fălești pe terenurile agricole ale SRL ”Agro-Papuros” a fost organizată ”Ziua Cîmpului sfeclei pentru zahăr 2018”de compania Sudzucker Moldova.

     La eveniment a participat Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului Fălești, Domnul Dr. Koss, spicherul companiei Sudzucker, Doamna Alisa Pîrlog, secretar de stat la Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Domnul Gheorghe Gabere, director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Domnul Chiriac, președintele Asociației Producătorilor Sfeclei de Zahăr din Republica Moldova și agenți economici din nordul republicii inclusiv raionul Fălești. Agenda a cuprins tematici privind selecția noilor soiuri și demonstrarea lotului experimental, demonstrarea lotului experimental de testare a erbicidelor SUDZUCKER Moldova și firmele partenere precum si despre particularitățile protecției plantelor în anul 2018 si despre profilul solului.  În cadrul evenimentului a fost prezentata şi o demonstrare în acțiune a agregatelor și echipamentelor firmelor partenere.

 La  07 iunie curent, Centrul Național Anticorupție a  organizat  un seminar de instruire  cu reprezentanții secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional, instituțiilor publice din raion, serviciilor desconcentrate și cu primarii satelor și comunelor. Agenda instruirii anticorupție a cuprins chestiuni privind rigorile integrității instituționale, integritatea profesională a agentului public  și  denumirea manifestărilor de corupție și avertizarea de integritate.

 Pentru publicul prezent la instruire , în calitate de  formator  a fost prezent  Domnul  Vitalie Moisei, şef al Direcţiei educaţie anticorupţie, care a adus la cunoștința tuturor despre prevederile legale privind integritatea profesională a agentului public.

Galerie foto

   La  07 iunie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele comisiei raionale  Situații Excepționale a convocat într-o ședință primarii, reprezentanții instituțiilor publice pentru a examina două chestiuni  importante incluse în ordinea de zi:

- Cu privire la măsurile de securitate pe apă în perioada estivală a anului 2018.

- Cu privire la acordarea ajutorului material.

   În scopul preîntîmpinării și asigurării protecției populației la bazinele acvatice amplasate pe teritoriul raionului Falesti, Doamna Iraida BÎNZARI a emis dispoziția cu nr.9 la 06 iunie 2018 ,,Cu privire la măsurile de securitate pe apa în perioada estivală a anului 2018” , act de care au luat cunoștință  toți primarii satelor și comunelor și reprezentanții instituțiilor publice din  raion.

Galerie foto

 

 La 31 mai curent a avut loc recepția  lucrărilor de reparație a drumului L- 253 ,,Călugăr – Musteața – G-61”. Costul lucrărilor de reparație constituie 1416,78 mii lei, mijloace financiare  alocate de catre Consiliul raional.
 A fost executată reparația capitală a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă pe o lungime de 2,2 km  și reparate  podurile de acces către drum, lucrări  executate de SRL ”Marcons Drum”.  Conducătorii auto și locuitorii din satele  Socii Noi  și Musteața vor beneficia de un drum calitativ pentru deplasare.

Galerie foto

glac La data de 30 mai curent, în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc ședința grupului de lucru pentru Planificare Strategică privind actualizarea capitolului ,,apă și canalizare” al Strategiei de Dezvoltare Socio- Economică a raionului  Fălești. Ședința a fost deschisă  de Domnul Radu ROMAN, vicepreședintele raionului.

 Participanții la întrunire: Domnul  Vlad Ghițu, consultant regional GIZ/MSPL, Serghei Culibaba, manager  local de proiect, Pavel Ivanciuc, facilitator a societății civile,  grupul  de experți GFA/GIZ, membri GFA/GIZ și membri GLPS au discutat despre metodologia de actualizare a capitolului ,,apă și canalizare”, despre situația actuală, obiective și priorități de dezvoltare a sectorului de ,,apă și canalizare”. Activitate organizată în cadrul proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova, este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Galerie foto