Cu prilejul zilei profesionale, la 18 septembrie curent s-a desfășurat festivitatea dedicată lucrătorului din sfera protecției sociale a populației. Anual această sărbătoare este marcată în Republica Moldova în a treia duminică a lunii septembrie.

 La eveniment au participat Dna Iraida Bînzari, președintele raionului, vicepreşedinţii raionului, Dl Vladimir Tăbîrță și Dl Radu Roman, angajații aparatului Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, asistenți sociali comunitari, lucrători sociali, asistenți parentali profesioniști, părinți-educatori și asistenți personali. Invitat de onoare la eveniment a fost dna Valentina Buliga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

 La 16 septembrie curent, în preajma havuzului din strada Ștefan cel Mare s-a desfășurat activitatea cu genericul „O zi fără automobil” organizată în cadrul „Săptămânii Mobilității Europene” la care au participat circa 150 de copii și tineri.

 Organizatorii evenimentului, reprezentanții Consiliului raional Fălești, primăriei orașului, Direcției Inspecției Ecologice, a Centrului de Creație și Agrement „Lora Găină” au salutat cei prezenți în platou  și  i-au susținut în dorința de a  promova un mod sănătos de viață.  Pentru toți doritorii au fost organizate activități ca ciclism, cross, mers pe trotinetă, mers pe patine cu role, desen pe asfalt iar în final participanții au fost menționați cu diplome.

 Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcate tradiţional în a treia sîmbătă a lunii septembrie, adresez sincere şi cordiale felicitări, însoțite cu urări de bine şi prosperitate tuturor angajaților din ramura silvică,  celor care asigură paza și protecția pădurii, realizează una dintre cele mai importante și benefice sarcini -  cea de a  îngriji și ocroti pădurea, care este una dintre cele mai valoroase resurse ale acestui pământ, generatoare a unui mediu sănătos de viață.

 Conservarea şi dezvoltarea tezaurului forestier este o şansă în plus pentru noi şi generaţiile care ne urmează, deoarece elementele vitale pentru supraviețuire sunt  aer curat, apă potabilă de bună calitate, soluri stabile şi fertile. Sub acest aspect, pădurea trebuie considerată nu doar „fabrică de lemn”, dar şi „fabrică de oxigen”, depozit de apă, scut al solului, pavăză a culturilor agricole, a unităţilor economice şi aşezărilor omeneşti.

 Cu prilejul sărbătorii profesionale "Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei", Vă aduc sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activați în acest domeniu.

 Misiunea asistentului social este de a asista și sprijini anumite grupuri vulnerabile ale populației: pensionari, persoane în etate care locuiesc singure, persoane cu handicap, refugiați, copii din familii defavorizate, orfani, persoane aflate sub tutelă sau curatelă, șomeri, etc. Profesia dumneavoastră este una dificilă și neostenită care necesită profesionalism și efort considerabil,  dar și  căldură umană, de rînd cu dragostea față de cel apropiat.

 La 14 septembrie curent, au avut loc antrenamente ale Comisiei Situații Excepționale raionale, în cadrul cărora membrii comisiei au prezentat acțiuni în cazul pericolului de apariție a alunecărilor de teren în satele Năvîrneț și Moldovanca. Activitățile în teren  s-au desfășurat în satele sus-nominalizate.

 Totodată Comisia Situații Excepționale s-a întrunit în ședință spre a examina chestiuni privind evacuarea și reamplasarea substanțelor fitosanitare, starea tehnică a edificiilor și subsolurilor pentru adăpost în caz de situație excepțională. Deasemenea comisia a decis acordarea ajutorului material persoanelor ce au suferit în urma alunecărilor de teren și incendiere a caselor de locuit.

Galerie foto

 La 8 septembrie curent Fabrica de Zahăr din Fălești și-a reluat activitatea de prelucrare a  sfeclei de zahăr. Cu acest prilej, președintele raionului Iraida Bînzari şi vicepreședintele raionului Vladimir Tăbîrță au efectuat o vizită la fabrică pentru a verifica cum decurg lucrările. Dl Vitalie Ursachi, director executiv pentru materia primă zona de sud a Companiei „Sudzucker Moldova” a relatat că la momentul începerii lucrărilor în platforma de depozitare a materiei prime sunt cca 9 mii tone de sfeclă, iar încă 10 mii tone deja recoltate se află pe cîmp.

 Ziua Armatei Naționale pe care o sărbătorim în fiecare an la 3 septembrie, este un bun prilej pentru a sublinia rolul de instituție fundamentală a statului pe care îl are armata. 

 Indiferent de condițiile sociale, de contextul politic sau economic, Armata Națională a apărat și continuă să apere fără echivoc valorile fundamentale ale poporului, rămânând unul din cei mai buni garanți și apărători ai reperelor morale și sociale, un factor de echilibru în societate și un veritabil ambasador al Moldovei în lume.