MESAJ DE FELICITARE
CU PRILEJUL SĂRBĂTORII
ZIUAAUTONOMIEI LOCALE ŞI
LUCRĂTORULUI DIN
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ” 

Stimaţi consilieri ai consiliilor locale şi lucrători din cadrul organelor administraţiei publice din raion!

Această semnificativă Sărbătoare, conse­mnată la 01 februarie, reprezintă nu doar o simplă celebrare a unei zile profesionale, dar, de fiecare dată şi o prioritară ocazie de recunoaştere a importanţei autonomiei lo­cale în procesul edificării unui stat democrat, apreciere a rolului şi eforturilor majore ale reprezentanţilor administraţiei publice locale depuse la dezvoltarea socio-economică, cul­turală şi infrastructurii comunităţilor, soluţio­narea competentă şi neîntîrziată a diverselor probleme stringente, cu care se confruntă societatea civila.

Activînd, propriu-zis, în condiţii nu chiar din cele mai prielnice, favorizate adeseori şi din lipsa de resurse financiare, prin mani­festare de spirit creativ şi de iniţiativă, perseverenţă, dăruire de sine şi înaltă responsabilitate faţă de exercitarea atribu­ţiilor de serviciu, Dumneavoastră, stimaţi colegi, reuşiţi să consolidaţi capacităţile auto­nomiei locale, să făuriţi lucruri frumoase şi esenţiale în toate sectoarele şi domeniile gestionate, care nu sunt trecute cu vederea, fiind răsplătite prin recunoştinţă şi stimă dăruită din partea cetăţenilor.

Sunt ferm convins, că aceste înalte calităţi profesionale, care vă caracterizează, atitu­dinea receptivă, nepărtinitoare, atentă şi grijulie faţă de oameni vă vor domina activitate şi în continuare, contopindu-se trainic cu sensul existenţei Dumneavoastră.

Fie ca această zi de sărbătoare să vă genereze un nou torent de energie, idei şi proiecte novatoare, pe care să le fructificaţi cu pasiune, amploare şi mult succes în munca cotidiană.

Vă exprim cele mai sincere cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru susţinere şi conlucrare întru binele locui­torilor raionului, dorindu-vă tuturor multă sănătate, prosperitate, încredere în forţe şi înţelepciune, împliniri personale pe potriva aspiraţiilor, avantajoase realizări în aciivi-tatea de consolidare a autonomiei locale, linişte, lumină şi căldură în sufletele şi căminele Dumneavoastră.

Cu deosebit respect,

VALERIU MUDUC,

 Preşedintele raionului Făleşti