Mesaj de felicitare
Stimaţi lucrători din domeniul Construcţiilor

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorului din Construcţii Vă adresez cele mai călduroase felicitări însoţite de sincere şi cordiale urări de bine, expresii de profundă mulţumire şi recunoştinţă, înaltă apreciere a importantei activităţi, pe care zilnic, pe arşiţă, frig, ploaie şi vînt, o desfăşuraţi cu multă pasiune, abnegaţie, curaj civic, har şi sîrguinţă pe tărîmul construcţiilor.
Înfruntînd cu demnitate şi dîrzenie toate provocările de ordin economico - finaciar ale contemporanităţii, dumneavoastră reuţiţi să înalţaţi noi şi minunate edificii, să renovaţi şi să daţi un aspect modern celor construite în trecut, contribuind astfel la crearea unei placute şi atractive imagini a localităţilor, cît şi unor condiţii optimale, agreabile şi confortabile de muncă, căsnicie şi odihnă pentru cetăţenii raionului.
Vă doresc dumneavoastră, dragi Constructori, familiilor şi apropiaţilor dumneavoastră multă sănătate, prosperitate, trai senin, optimism, belşug şi succese în toate. Să aveţi mereu parte de stima, respectul şi recunoştinţa binemeritată.

Cu deosebită consideraţie,
Preşedintele raionului Făleşti
Valeriu Muduc

 
     La data de25 iulie 2013 în sala de şedinţe a Consiliului raional  a avut loc întrunirea cu primarii raionului. Agenda de lucru a  inclus chestiunea cu privire la suportul de urgenţă a producătorilor agricoli pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012 şi a porumbului în primăvara anului 2013, cu referire la unele servicii sociale acordate populaţiei raionului Făleşti, cu privire la iventarierea instituţiilor de învăţîmănt, cu privire la semnarea hărţii zonelor de protecţie sanitară a prizei de apă dea lungul bazinului rîului Prut. De către şeful Secţiei Cultură şi Turism a fost prezentată informaţia privind starea de lucru în instituţiile de cultură din localităţile raionului.
 

A N U N Ţ
cu privire la admiterea la concusul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist Serviciul Contabilitate în cadrul Aparatului Preşedintelui raionului

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Preşedintele raionului Făleşti  anunţă  lista  candidaţilor admişi  la proba scrisă, care se va  desfăşura  pe data de11 iulie 2013, ora 15.00pe adresa: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50, incinta Consiliului raional, et.II , sala de şedinţe , telefon de contact: 0259/2-30-62.

1. Palii Elena

2. Rotaru Maria