31 martie -

termenul limită de prezentare

şi achitare a impozitului pe venit 

Vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor Codului fiscal, persoanele fizice au obligaţia depunerii Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit în următoarele cazuri:

-     lucrează la două sau mai multe locuri de muncă unde obţin salariu, care cumulativ depăşeşte suma totală de 26 700 lei pe an;

-     au obţinut venituri atît sub formă de salariu, cît şi din vînzarea proprietăţii, a căror sumă totală depăşeşte 26 700 lei pe an;

-     nu  au primit  salariu,  dar  au  obţinut  venituri  de  la  vînzarea proprietăţii (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 9 120 lei;

-     îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă tara;

-     solicită, spre restituire, impozitul pe venit achitat în plus.

Declaraţiile se prezintă la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia Vă deserviţi, nu mai tîrziu de 31 martie al anului curent. La aceeaşi dată urmează să se achite şi impozitul pe venit.

Formularul declaraţiei poate fi obţinut gratis la Oficiul fiscal la care Vă deserviţi. Totodată, formularul poate fi imprimat de sine stătător de pe portalul Serviciului FiscalFormularul CET08 - (Forma Excel) (Forma PDF).

Pentru informaţii puteţi accesa portalul www.fisc.md, studia Baza Generalizată a Practicii Fiscale, să Vă adresaţi la Oficiul fiscal la care Vă deserviţi sau să apelaţi la numărul (022) 0-8000-1525.

Totodată, aveţi posibilitatea de a prezenta Declaraţia electronic, prin obţinerea gratuită a cheii electronice.

Toate informaţiile privind serviciile electronice pot fi aflate pe portalul servicii.fisc.md sau apelînd la numărul de telefon (022) 822 222.

 

 

Marţi, 11 martie 2013, în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti s-a organizat întîlnirea reprezentanţilor serviciilor desconcentrate şi descentralizate, a primarilor satelor şi comunelor cu membrii grupului de comunicare şi informare al Guvernului Republicii Moldova, format din viceministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor ,Dl Vladimir Cebotari, viceministrul Mediului  Dl Lazăr Chirică, viceministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Dl Victor Zubco, şef al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice , Dl Viorel Pană.

În discursurile sale reprezentanţi APC au informat auditoriul despre importanţa şi beneficiile parcursului european al ţării în procesul de edificare a societăţii bazate pe valorile Uniunii Europene. Discuţiile au fost axate pe domeniul infrastructură. Participanţii la întrunire au adresat mai multe întrebări la care au primit răspunsuri respective de la reprezentanţii guvernului. 

   Marţi,  04 martie curent,  în biroul Preşedintelui raionului a avut loc şedinţa comisiei raionale pe problemele transporturilor auto de călători şi bagaje.  În cadrul şedinţei s-au examinat demersurile parvenite de la cetăţeni şi agenţi economici privitor la calitatea prestării serviciilor de transportare a călătorilor . În rezultat,  s-a decis atribuirea rutelor unor agenţi economici şi modificarea orarelor de circulaţie a rutelor suburbane .
   Spre final , dl Valentin Samson -  inspector superior auto de stat a serviciului Supraveghere transport şi accidente rutiere  a Inspectoratului de Poliţie Făleşti a prezentat  informaţia cu privire la măsurile întreprinse în vederea interzicerii staţionării în centrul or. Făleşti.

 

   La 2 martie curent, am consemnat 22 ani de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru - un trist, dureros şi de neuitat eveniment din istoria ţării noastre. Această zi a fost marcată de un miting comemorativ desfăşurat la Aleea Eroilor, care a fost deschis de către vicepreşedintele raionului Iraida Bînzari. Cu un mesaj de comemorare a tragicului eveniment a venit preşedintele raionului Valeriu Muduc, participant la războiul de pe Nistru. După un minut de reculegere, cuvîntul se oferă dlui Ion Moşanu, participant la război. În final, participanţii la miting au depus florii vii la Monument.

 

    La 20 februarie 2014 în sala de ședinte a Consiliului raional Fălești  serviciile desconcentrate din raion și-au prezentat raportul de activitate pentru anul 2013. La fel au fost discutate întrebările stringente care apar în activitatea cotidiană a raionului.

 

 

La 15 februarie a fost consemnat un important şi de neuitat eveniment - 25 ani de la retragerea trupelor armate din Afganistan. Printre cei 12 500 de tineri moldoveni trimişi pe cîmpul de luptă, au fost şi peste 200 de făleşteni care şi-au jertfit cei mai frumoşi ani ai tinereţii pentru binele şi pacea celorlalţi.
Deja a devenit o tradiţie de a marca această zi prin depunere de flori la monumentul de pe Aleea Eroilor. Mitingul de comemorare din acest an a fost deschis de către Preşedintele raionului, Valeriu Muduc. În memoria celor căzuţi pe cîmpul de luptă a fost citit un tedeum de pomenire. Cu un mesaj de felicitare a venit preşedintele Organizaţiei raionale a veteranilor din Afganistan, Dedov Boris, Comandantul interimar al Centrului Militar Teritorial Bălţi , Victor Guzun care a înmînat participanţilor la război distincţii ale Ministerului Apărării. 
Întru susţinerea invalizilor acestui război Consiliul raional a oferit ajutoare băneşti şi a fost servită o masă de pomenire. De asemenea, omul de afaceri, Renato Usatîi le-a înmînat familiilor care și-au pierdut apropiații pe front suport material.