În conformitate cu prevederile Planului de activitate al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru anul 2018 și Memorandumului de Înțelegere între Agenția  Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova cu privire la Proiectul ,,Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile” în raionul Fălești   timp de trei zile  în perioada 03 decembrie - 05 decembrie curent,  s-a desfășurat un curs de instruire privind promovarea comunităților sănătoase cu participarea reprezentanților din cadrul autorităților publice locale, serviciile desconcentrate în teritoriu și reprezentanții instituțiilor medico-sanitare publice.

  La evenimentul de încheiere a cursului a fost prezentă   Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului care mulțumit reprezentanților Școlii de Management în Sănătate Publică  pentru informațiile utile pentru cetățenii raionului în domeniul sănătate publică.  

 Domnul Oleg LOZAN, directorul Școlii de Management în Sănătate Publică a prezentat  chestiuni privind: conceptul ,, Sănătate  pentru Toți “ și ,,Sănătate  în toate politicile”, conceptul Organizației Mondiale a Sănătății de ,,Orașe și Comunități Sănătoase”- dezvoltarea profilurilor de sănătate. În final toți participanții la curs au primit certificate de participare.

 Sesiunea de instruire a fost  organizată și desfășurată în cadrul Proiectului ,,Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, implementat de Institutul Tropical și de Sănătate Publică din Elveția, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Galerie foto

 La 03 decembrie curent, în sala de ședințe  a Consiliului  raional  s-a desfășurat seminarul de  instruire raion privind promovarea comunităților sănătoase, la care au participat reprezentanții Autorităților Publice Locale  și ai instituțiilor medico-sanitare publice din raion.

 Cu un cuvânt de salut pentru participanți a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului.

 Cursul a denumit chestiuni privind bazele conceptuale moderne ale sănătății publice, sistemului de sănătate, indicatori demografici, operațiuni esențiale de sănătate publică. povara bolilor netransmisibile, politici și strategii naționale și internaționale în sănătate publică, dezvoltarea profilurilor de sănătate.

 Activitatea a fost organizată în cadrul  proiectului ,,Viață  Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, implementat de  Institutul Tropical și de Sănătate Publică din Elveția, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

Galerie foto

   La 27 noiembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc  o întrunire cu utilizatorii de  resurse acvatice  din BH Camenca. Evenimentul a fost organizat de Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, în cadrul proiectului ,,Elaborarea planului integrat de gestionare a BH Camenca”.  În cadrul   întrunirii s-a discutat despre planul integrat de gestionare a BH Camenca prezentarea Planului de măsuri, analiza economică a utilizării resurselor de apă din BH Camenca, gestionarea bazinelor  acvatice- chestiuni prezentate de reprezentanții de la Agenția Apele Moldovei.  A fost ales și membrii grupului de lucru  din Secretariatul tehnic al Comitetului de sub-bazin hidrografic Camenca. 

Galerie foto

 Un eveniment  de duhovnicească amploare a avut loc la  27 noiembrie curent  în satul  Burghelea - resfințirea Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul.

Serviciu divin  a fost oficiat de un  înalt sobor de preoţi conduşi de Înalt Preasfinția Sa Marchel - Episcop  de Bălți și Fălești  și Anatolie Nicuriuc - preotul paroh al Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul din satul Burghelea. 

La ceremonie de sfințire a lăcașului au fost prezenți  numeroşi enoriaşi din localitate, Doamna Maria Procopciuc, primarul comunei Ișcălău, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului. 

Primele știri despre localitatea respectivă datează cu anul 1837. Dar  după mărturiile celor mai în vârstă  băștinași, satul are o istorie mai îndepărtată, deoarece vechea biserică din sat  a fost  construită în anul 1419. Satul poartă  numele unui boier, Constantin Burghele, căruia îi aparțineau aceste pământuri.  Sfânta sfințire a fost organizată la inițiativa preotului paroh  Anatolie Nicuriuc.  Cu contribuția  financiară a cetățenilor  și a agenților economici   din localitate s-a reușit o renovare atât în interior cât și în exterior a bisericii, a fost instalat  sistema de încălzire și au fost schimbate geamurile.  

 Galerie foto

  Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Agricultură şi Industria Prelucrătoare, conducerea raionului a organizat o sărbătoare pentru agricultorii și lucrătorii din industria prelucrătoare din raion. Activitatea s-a desfășurat la 23 noiembrie curent în incinta Palatului raional de cultură,,Mihai Volontir” unde au fost prezenți agenții economici din sectorul agrar, reprezentanți din cadrul autorităților publice locale și din sectorul financiar-bancar.

  Cu un mesaj de felicitare pentru toți angajații din agricultură a venit Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, care a menționat  că ,, agricultura este pentru țara și poporul nostru, mai mult decât un domeniu strategic al vieții economice și cu certitudine, mai mult decât o prioritate, un izvor de inspirație și devotament față de pământul strămoșesc”. Doamna președinte a transmis cuvinte de mulțumire pentru toti agricultorii care grație responsabilității și hărniciei de care dau dovadă an de an, indiferent de greutăți, sectorul agroalimentar adaugă o însemnată plusvaloare, fapt pentru care conducerea raionului  le este recunoscătoare.

jb gov Raportul Secretarului de Stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a reliefat realizările pe anii 2016-2018 din domeniu și acțiunile de perspectivă.

dip gov

Apreciem atitudinea constructivă a Prim-ministrului Pavel Filip, Președinte al Consiliului Național pentru protecție a Drepturilor Copilului, față de Copii, ca grijă față de viitorul țării.

 Această diplomă reflectă activitatea cooperantă a tuturor structurilor de la Fălești și ne motivează la mai multă responsabilitate și dedicație.

 La 21 noiembrie curent, de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli  Mihail şi Gavriil în mai multe localităţi din raionul Făleşti s-a sărbătorit hramul localităţilor. Graţie atitudinii responsabile ale autorităţilor publice locale cetăţenii acestor localităţi s-au bucurat de mai multe activităţi culturale şi sportive organizate cu suportul artiştilor amatori din localităţi cât şi a artiştilor profesioniști, care au evoluat cu mult drag, aducând bucuria şi zâmbetul pe faţa spectatorilor.

  

 În majoritatea localităţilor, la aceste festivităţi a participat şi conducerea raionului, în frunte cu Doamna preşedintă Iraida Bînzari.

 Galerie foto