Raionul Fălești a fost clasat în topul celor mai transparente autorități publice locale din Moldova.  La 19 octombrie curent, Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” a organizat o conferință cu tematica „Transparența raioanelor: indicator al competitivității regionale în Moldova” în cadrul căreia a fost prezentat topul celor mai deschise raioane. Clasamentul a fost realizat în baza unei cercetări sociologice și a monitorizării paginilor web a Consiliilor raionale. Datele clasamentului pot fi accesate pe portalul transparenței guvernării locale în Moldova http://localtransparency.viitorul.org. Un moment important în agenda conferinței era premierea autorităților publice locale, unde Consiliul raional Fălești a fost clasat pe locul doi din cele 32 de raioane monitorizate.

Galerie foto

 La 18 octombrie curent, Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) a desfășurat în regiunea de nord a țării, o sesiune de promovare a Hotărârii Guvernului nr. 725 din 08.09.2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare (DMD). În cadrul acestor sesiuni au fost convocați funcționari ai administrațiilor publice locale de nivel 1 și 2, în scopul promovării domeniului dat și la nivel local. La acestă instruire au participat 10 reprezentanți din cadrul autoriăților publice locale  de nivelul 1 și 2 și din raionul Fălești, ( Consiliul raional și primăriile Fălești, Ișcalău, Răuțel, Pîrlița, Albinețul Vechi, Ilenuța, Mărăndeni și Sarata Veche). Prezentul Mecanism vine să instituie persoane responsabile de diasporă (cu titlu de recomandare pentru autorități publice locale) în fiecare localitate din Republica Moldova. De asemenea, s-a propus să fie desemnate persoane din cadrul autorităților publice locale care vor fi responsabile de coordonarea, aplicarea și implementarea domeniului DMD în Strategiile, Planurile și Programele de dezvoltare locală. Scopul Mecanismului este de a asigura implementarea eficientă a politicii în domeniu și de a contribui la sporirea efectelor pozitive și reducerea efectelor negative ale migrației. În cadrul sesiunii de către echipa BRD a fost prezentat Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul DMD și Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind reintegrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare.

 La 12 octombrie, într-o  vizită de lucru în raionul Fălești s-a aflat ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Vasile Bîtca. Dl ministru de comun cu președintele raionului Fălești, Iraida Bînzari, și șeful Secției Construcții a Consiliului raional, Cuschevici Constantin au vizitat șantierul de construcție a blocului fostei școli internat din str. Ștefan cel Mare. În rezultatul  reconstrucţiei şi supraetajării, în conformitate cu prevederile proiectului,  vor fi construite 40 de apartamente, dintre care 24 apartamente cu o odaie, 8 apartamente cu 2 odăi și  8 cu 3 odăi.  

 Dna Iunona Lungul, managerul Unității de Implementare a Proiectului II a subliniat că la moment se execută lucrări de construcție la nivelul superior, se montează carcasa din lemn pe acoperiș și se efectuează lucrări de finisări cu amestec uscat în apartamente. Au fost instalate rețelele interioare de electricitate, apă și canalizare. S-a început montarea teracotei în bucătării și blocuri sanitare.

Multstimați lucrători din învățămînt!

 A doua lună de toamnă sosește cu acorduri autumnale ale cîntecului nepereche „A ruginit frunza din vii... ” și semnificațiile comprimate de sensuri ale sărbătorii profesionale - - ZIUA LUCRĂTORULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT.

 Dumneavoastră îmbrăţișaţi una din cele mai nobile profesii din lume, și nu este întâmplător faptul că ea se sărbătorește toamna. Anume acest anotimp ne vine cu avalanșa belșugului, împlinirilor, a bilanţului, iar protagoniștii acestor categorii în mare parte sunteţi Dumneavoastră, profesorii.

 La 21 septembrie curent, primarii satelor și comunelor raionului au fost convocați într-o ședință de informare, pe mai multe subiecte ce țin de activitatea autorităților publice locale.

 Un interes deosebit a trezit informațiile prezentate de medicul – șef al Centrului de Sănătate Publică Fălești Dl Nicolae Talmaci și șeful Secției epidemiologice a bolilor transmisibile Dl Pavel Dobîndă privind situația epidemiologică prin tuberculoză și măsurile de profilaxie a maladiei date. În acest context Dna Eugenia Rău, consultant la ONG „Speranța Terei” a informat audiența privitor la implimentarea proiectului privind depistarea tuberculozei în rîndurile păturilor social-vulnerabile pe teritoriul raionului Fălești.

 În cadrul ședinței s-a examinat și chestiunea privind sarcinile de încorporare în serviciul militar în termen în perioada de toamnă a anului 2017, raportor Dl Lipsiuc Dmitri, șef al Secției Administrativ – Militare Fălești.

 La 20 octombrie 2017 în sala de ședințe a consiliului orășenesc s-a desfășurat  seminarul de instruire a secretarilor consiliilor locale și președinții comisiilor consultative de specialitate, organizat de către secția Administrație Publică și Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. În agenda seminarului s-au regăsit chestiunile privind elaborarea proiectelor de decizii, activitatea comisiilor consultative de specialitate,  modalitatea de efectuare a consultărilor publice și de coordonare a proiectelor de decizii cu organele de resort.

 Participanții la seminar au menționat că sunt binevenite desfășurarea seminarelor cu participarea reprezentanților Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, deoarece este o posibilitate reală de a găsi răspuns și la alte întrebări legate de respectarea legislației cu care se confrunță autoritățile locale în activitatea zi de zi.

Galerie foto