La 21 noiembrie curent, de sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli  Mihail şi Gavriil în mai multe localităţi din raionul Făleşti s-a sărbătorit hramul localităţilor. Graţie atitudinii responsabile ale autorităţilor publice locale cetăţenii acestor localităţi s-au bucurat de mai multe activităţi culturale şi sportive organizate cu suportul artiştilor amatori din localităţi cât şi a artiştilor profesioniști, care au evoluat cu mult drag, aducând bucuria şi zâmbetul pe faţa spectatorilor.

  

 În majoritatea localităţilor, la aceste festivităţi a participat şi conducerea raionului, în frunte cu Doamna preşedintă Iraida Bînzari.

 Galerie foto

  La 20 noiembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional s-a desfășurat un seminar de instruire susținut de Autoritatea Națională de Integritate, privind Planul de instruire a specialiștilor și a subiecților declarării averii și a intereselor personale din cadrul autorităților publice locale din raion cu abordarea următoarelor tematici:

 1. Obținerea, prelungirea și revocarea semnăturii electronice avansate calificate.
 2. Completarea Registrului subiecților declarării averii și a intereselor personale
 3. Completarea și depunerea declarațiilor de avere și interese personale în format electronic.
 4. Respectarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale.
 5. Respectarea regimului juridic al conflictelor de interese.
 6. Respectarea regimului juridic al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
 7. Ordinea de eliberare a certificatelor de integritate.

  Participanții la seminar au adresat multiple întrebări la care au primit răspunsuri corespunzătoare.

  Pentru informații suplimentare subiecții declarării averii și a intereselor personale se pot adresa la numerele de telefon 022-820-619; 022-820-607; 022-820-616.

Galerie foto

IMG 5718

 Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului la 13 noiembrie curent a convocat într- o ședință de lucru șefii Centrelor de sănătate din raion. În cadrul ședinței s-a discutat despre prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 988 din 10.10.2018 privind aprobarea Regulelor de organizare a asistenței medicale primare. Prevederile Regulilor de organizare a asistenței  medicale primare cu referire la exercitarea independentă a profesiunii de medic de familie. Regulile de organizare a asistenței medicale primare stabilesc reglementări privind asistența medicală primară în Republica Moldova, care funcționează pe principiile medicinii de familie. Principiul de bază în organizarea asistenței medicale primare este garantarea accesului populației la serviciile medicale primare în volumul și de calitatea prevăzute de legislație.

 La 8 noiembrie 2018 IDIS ”Viitorul” a desfășurat Conferința ”Eficiența administrației publice locale din Moldova:  indicator al integrității, sustenabilității financiare și bună guvernare”.

 Evenimentul dat s-a desfășurat în cadrul inițiativei ”Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Republica Moldova”, implementată de IDIS ”Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO).

 Al treilea an consecutiv IDIS ”Viitorul” monitorizează evoluția administrațiilor publice locale și raionale în ce privește deschiderea acestora către cetățeni, prin determinarea nivelului de transparență a activității acestora.

 De notat, că Consiliul raional Fălești și în anul acesta se regăsește printre cele mai transparente autorități raionale, calificându-se pe locul II în clasamentul celor mai transparente administrații publice locale de nivelul doi, obținând 64,2 puncte procentuale.

 Astfel, Consiliului raional Fălești, pentru a treia oara i s-a decernat trofeul și diploma care confirmă plasamentul Consiliului raional pe locul doi în topul celor mai transparente autorități de nivelul II.

Galerie foto

  La 08 noiembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința de constituire a Comitetului de sud-Bazin Șovăț  la care au participat reprezentanții administrației publice locale de nivelul I și II și a Agenției  ,,Apele Moldovei”.

  

  În cadrul  ședinței s-a discutat despre situația actuală în bazinul râului, managementul integrat al resurselor de apă, procedura de creare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț, proiectul Regulamentului de funcționare a Comitetului de sud-Bazin Șovăț. Agenda ședinței a mai cuprins  chestiuni  privind prezentarea Planului de Gestionare al Districtului Bazinului Hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră , starea actuală a stației de epurare ale apelor uzate a orașului Fălești și discuții privind elaborarea planului de acțiuni 2019-2020 al sub-bazinului râului Șovăț.

    La 30 octombrie, în sala de ședințe a Consiliului raional , Secția Administrație publică a organizat un seminar practic pentru secretarii consiliilor locale. În cadrul seminarului secretarii au luat cunoștință de modalitățile  și pașii care urmează a fi  întreprinși pentru a plasa actele locale în registrul electronic al actelor locale, oferindu-le posibilități practice de a accesa registrul electronic. Informația a fost oferită de către Doamna Nelly Coliban, secretar al consiliului local Risipeni, primărie pilot în acest domeniu.

 

Galerie foto

  La 24 octombrie  curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a  avut loc un atelier de instruire privind cooperarea intercomunală în domeniul  asigurării cu apă și canalizare, unde au  participat  Domnul Radu ROMAN, vicepreședintele raionului,   Domnul Igor Neaga, expert regional CIZ și Domnul Victor Cimpoieș, expert BCI și reprezentanții autorităților publice de nivelul I și II. În cadrul întrunirii s-au prezentat informații privind cooperarea intercomunală în domeniul asigurării cu apă și canalizare  și  regionalizarea serviciilor  apă și canalizare cu studiu de caz  S.A ,,Servicii Comunale Florești”.  

  Ședință  a fost organizată în cadrul  proiectului ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare  Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de  Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ),  Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Galerie foto