La 19 septembrie curent a avut loc deschiderea oficială a căminului pentru elevii liceeni  din localitățile rurale ale raionului, dornici să studieze  în instituțiile liceale ale orașului Fălești.

 La eveniment au participat Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, Domnul Vladimir Tabîrță, vicepreședintele raionului,  Doamna Silvia Matasî, șef al Direcției Generale Educație, colaboratorii DGE, manageri școlari din oraș, diriginții claselor liceale, părinți, elevii și personalul care activează la cămin.

 Doamna președinte a raionului a  menționat, că deschiderea acestui lăcaș este realizarea unui vis de ani de zile, asigurarea unor condiții bune de trai și studii elevilor din satele raionului. Cu un mesaj de mulțumire pentru conducerea raionului și Direcției Generale Educație  a venit  Doamna Cristina Bordeianu, mama unuia dintre locatarii căminului, care au adus aportul la deschiderea acestui lăcaș. Din numele elevilor a vorbit eleva Ana-Elena Procopciuc, care a mulțumit autorităților pentru crearea condițiilor bune pentru colegi și a venit cu un îndemn  să învețe bine să  bucure cu rezultate frumoase.

 Căminul pentru elevi a fost renovat cu aportul financiar al Consiliului raional la reparație - 1953,3 mii lei, dotări - 666,0 mii lei. În total suma de 2619,3 mii lei a fost investit  în scopul creării condițiilor bune pentru elevii  dornici să studieze în liceele  din orașul Fălești.

Galerie foto

semina fp 19 09 La 19 septembrie, în sala de ședințe a Consiliului raional a fost organizat un seminar de informare pentru funcționarii publici implicați în achizițiile publici privind noile modificări a legii nr. 131 privind achiziții publice care intră în vigoare începând cu 1 octombrie 2018.

 În cadrul seminarului Doamna Aurelia Botică, specialist al Agenției Achizitii Publice, cu o amplă prezentare a informat reprezentanții autorităților contractante din raion (primari, contabili, secretarii ai grupurilor de lucru pe achiziție) despre principalele modificări a legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

 - punerea în aplicare a mecanismelor de certificare a persoanelor din cadrul autorităţilor contractante şi furnizorilor de servicii de achiziţie, responsabile de organizarea, desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor de achiziţii publice,

 Centrul mobil de radiografie pulmonară a ajuns astăzi 18 septembrie în satele Călinești și Hîncești , unde au fost examinate 127 persoane și respectiv 98 persoane. Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a vizitat aceste localități pentru a discuta personal cu cetățenii și personalul medical și de a se informa cum decurge testarea sănătății oamenilor din mediul rural, care se desfășoară în cadrul campaniei „Un doctor pentru tine”. 
 Menționăm că centrul mobil de radiografie va activa în teritoriul raionului Fălești până la finele acestei săptămâni. Scopul este de a preveni şi trata problemele de sănătate ale oamenilor.

 Galerie foto

 Astăzi, 13 septembrie , în sala de ședințe a consiliului raional s-a desfășurat vizita de studii a delegației oficiale a Guvernului Republicii Belarus,  aflată în Republica Moldova în scopul studierii experienței Republicii Moldova în promovarea reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii. Agenda propusă pentru vizita de studii în raionul Fălești, are ca scop familiarizarea delegațiilor cu rezultatele pozitive ale implementării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii în raion. Din partea raionului Fălești au participat angajații Direcției Generale Educație, direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei și Copilului, reprezentanții serviciului de asistență psihopedagogică.

 În luarea sa de cuvînt, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a familiarizat oaspeții cu rezultatele pozitive obținute și obiectivele ce urmează a fi realizate în continuare în domeniul realizării reformei nominalizate, cît și obiectiele propuse pentru viitorul apropiat.

 Despre formele și metodele de lucru în vederea realizării reformei dezinstituționalizării, educației incluzive și dezvoltării timpurii au vorbit șefa Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Doamna Emilia Ciobanu și șefa secției în cadrul Direcției Generale Educație, Doamna Saviuc Aliona.

 Pe parcursul vizitei de lucru oaspeții au adresat mai multe întrebări la care au primit răspunsuri bine argumentate, cu cunoștință de cauză.

Galerie foto

 În după amiaza zilei de luni, 10 septembrie, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici a convocat în ședință reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Nord, președintele raionului Fălești, Iraida Bînzari și specialiștii ministerului, , pentru a analiza și a identifica soluții cu referire la finalizarea construcției apeductului pentru orașul Fălești.

 Potrivit reprezentanților subdiviziunii responsabile de politica de dezvoltare regională a ministerului, valoarea lucrărilor necesare pentru finalizarea proiectului este de circa 35,5 milioane de lei. Din suma totală au fost achitați circa 14,5 milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, iar alte 21 de milioane de lei vor fi achitate până la finele anului curent.

 „Până în prezent au fost montate conductele PE 100 de diametrul D=500, cu lungimea totală de 8.362 km și au fost montate noduri în 8 cămine existente. Obiectivul general al proiectului este de a asigura cu apă potabilă și sanitație populația din raionul Fălești și alte cinci localități din raioanele Glodeni si Ungheni. Soluționarea acestor probleme va contribui la dezvoltarea economică a Regiunii de Nord, va asigura protecția mediului și va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor din regiune”, a menționat Secretarul de Stat, responsabil de domeniul dezvoltării regionale și rurale, Dorin Andros.

 De menționat, că pe 7 septembrie Guvernul a decis să  redistribuie unele alocații între programele aprobate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Scopul este de a soluționa problemele ce țin de finalizarea construcției apeductului pentru orașul Fălești. Acest proiect este inclus în Documentul Unic de Program pentru anii 2017-2020.

Sursa: http://madrm.gov.md

 Vineri, 7 septembrie, în incinta Consiliului raional Fălești au fost organizate consultări publice pe marginea proiectului capitolului „Alimentare cu apă și canalizare” din Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Fălești (2018-2025), actualizat în contextul proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în orașul Fălești”, finanțat de Uniunea Europeană.

 La eveniment au participat autorități publice locale de nivelul I și președinții comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului raional Fălești, membrii Grupului local pentru planificare strategică, operatorul de aprovizionare cu apă și canalizare, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile din raionul Fălești, echipa de experți GFA/GIZ și Business Consulting Institute.

 În cadrul consultărilor publice pe marginea capitolului „Alimentare cu apă și canalizare” din strategia menționată au fost prezentate concluziile analizei diagnostice privind dezvoltarea sectorului în raionul Fălești, precum și un șir de recomandări privind dezvoltarea sectorului „Apă-Canalizare” din raion pentru perioada 2018-2025. Totodată, participanți la eveniment au discutat componenta actualizată a capitolului „Apă și Canalizare” din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului Fălești.

 Proiectul capitolului „Apă și Canalizare” din Strategia menționată va fi prezentat la o ședință a Consiliului raional Fălești în vederea aprobării finale. În cadrul Consiliului raional Fălești, urmează a fi creat un grup de lucru pentru monitorizarea implementării capitolului respectiv.

 În sala de ședințe a Consiliului raional, la 7 septembrie, s-a desfășurat ședința comună a comisiei raionale antiepizootice și a comisiei raionale de sănătate publică cu participarea primarilor satelor și comunelor, șefilor instituțiilor medico-sanitare publice din raion și a agenților economici, care se ocupă cu creșterea porcinelor.

 În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile privind măsurile de profilaxie pentru prevenirea pestei porcine și pestei rugumetoarelor mici; cât și situația epidemiologică de rujeolă și măsurile urgente pentru stoparea și răspândirea infecției.

 Pe chestiunile nominalizate au fost prezentate informațiile respective și în urma discuțiilor s-au adoptat hotărâri.

 Galerie foto