Sărbătoarea raională „Toamna de aur” organizată de Consiliul raional Fălești în ziua de duminică, 7 octombrie, a adunat în platoul din fața pieții orășenești multă lume vrednică din raion.  Obiceiul de a sărbători sfârșitul recoltării roadelor pământului este cunoscut din vechime. Roadele unui an agricol, rezultatul muncii și dragostei pentru pământ, dar și vrednicia neamului nostru au fost elogiate în cadrul evenimentului de duminică.

 Cu un cuvânt de salut și de felicitare cu ocazia sărbătorii pentru participanți a venit Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului. Primăriile si agenții economici din raion s-au întrecut în creativitate și ingeniozitate la pregătirea și amenajarea expozițiilor. Oaspeții s-au delectat din bucate alese și vin bun ale gospodarilor. În scenă au evoluat colective artistice din raion.

 Cântecele și dansurile cu tentă locală și valoare națională au fost aduse în scenă de către artiștii crescuți pe pământurile făleștene. Pentru participare activă și contribuție semnificativă adusă la desfășurarea sărbătorii primăriile participante cu expoziții, ansamblurile artistice cât și agenții economici au fost menționați cu distincții ale Consiliului raional și premii bănești.

Galerie foto

 În raionul Fălești, prinde rădăcini o frumoasă tradiţie, de a sărbători Ziua Vânătorului și a pescarului într-una din zilele toamnei.

 13 colective vânătorești din diferite localităţi ale raionului Fălești, s-au adunat în  dimineața zilei de 6 octombrie în poiana de lângă lacul orășenesc spre a se întrece în iscusința de a pregăti bucate tradiționale vânătorilor și de a demonstra deprinderile căpătate la vânat.

 Manifestarea a fost deschisă de către Valeriu Agop, Președintele Societăţii raionale a vânătorilor şi pescarilor. Calde cuvinte de salut cu ocazia Zilei Vânătorului au adresat audienţei vicepreședinții raionului, Domnii Vladimir Tăbîrță și Roman Radu. Pentru merite deosebite aduse la dezvoltarea localității, păstrarea și folosirea rațională a fondului cinegetic au fost decorate cu diplomele Consiliului raional Colectivele primare de vânători din localitățile Făleștii Noi, Pompa, Hitrești, Logofteni, Ciolacu Nou, Călugăr. La fel oaspetele de onoare al sărbătorii, Domnul Oleg Ciocoi, președintele Societății Naționale a Vânătorilor și Pescarilor a felicitat toți cei prezenți la sărbătoare, oferind distincția „Vânător de Onoare” Domnului Valeriu Agop.

 Programul sărbătorii a inclus câteva probe: competiţii ale chemătorilor de rațe și de tragere funiei, duelul culinar, toate decurgând destul de interesant şi  captivant.

 Multă măiestrie au depus echipele la prepararea bucatelor  vânătorești cum ar fi: ciorbă de pește, mistreț la proțap, ciulama din porumbei, rață la grătar. O comisie specială a apreciat calitatea acestora, considerându-le pe toate foarte gustoase.

 Fiecare echipă și-a amenajat destul de original expozițiile cu trofeele vânătorești și unele secvențe din viața colectivului. Alături  de bravii vânători la sărbătoare au fost prezenți soțiile și copiii acestora, care la fel au fost implicați în unele întreceri sportive.
 Un frumos cadou pentru toți vânătorii a fost evoluare maestrului Ian Raiburg.

Galerie foto

 A fi profesor este o misiune nobilă destul de complicată. Ea cere multă muncă, disciplină, dar mai ales vocaţie. Este extrem de dificil de a reda în cuvinte tot ceea ce înseamnă Pedagog în societatea prezentului, dar cert e faptul că gratitudinea este incomensurabilă.

 Cu această ocazie, în incinta Palatului de Cultură, la 5 octombrie curent, a avut loc festivitatea de marcare a Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ.

 Prezentă la festivitate, preşedintele raionului Fălești, dna Iraida Bînzari și-a exprimat profunda recunoștință faţă de profesori, pentru efortul care îl depun în educarea tinerii generații, dorindu-le multă sănătate, inspiraţie, susţinere familială, performanţă pe măsura dăruirii profesionale şi personale. Pentru merite deosebite, abnegație și profesionalism în activitatea educațională președintele raionului, Doamna Iraida Bînzari a înmânat cadrelor didactice din raion diplomele Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și cele din partea Consiliului raional Fălești.

 Melodiile interpretate de Ion Rață  și atmosfera caldă  de toamnă  au întregit pe deplin caracterul solemn al sărbătorii, iar cadoul inedit pentru cei prezenți în sală a fost spectacolul „Retro”, interpretat de  actorii Teatrului Național ,,Vasile Alecsandri”, din orașul Bălți.

Galerie foto

 În perioada 03 – 05 octombrie, cu o vizită de lucru în raionul Fălești se va afla reprezentantul Serviciului de stat de Arhivă al Republicii Moldova, Domnul Ion Lazari, care are  ca scop efectuarea controlului activității Serviciului raional de arhivă, asigurarea integrității fizice a documentelor de arhivă pentru ultimii 5 ani.

 La 3 octombrie, domnul Lazari Ion a avut o întrevedere cu președintele raionului , Doamna Iraida Bînzari, și șeful interimar al Serviciului raional de arhivă, Doamna Elena Trocin, unde au fost discutate careva probleme de ordin organizatoric.

  La 26 septembrie, a avut loc ședința de lucru privind stabilirea modalităților de colectare a contribuției pentru conectarea/reconectarea la rețelele de apeduct reabilitate în urma implementării proiectului de servicii publice locale „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Fălești.  La ședința care s-a desfășurat în biroul președintelui raionului au fost prezenți Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului, Domnul Roman Radu, vicepreședintele raionului, Domnul Vladimir Rusu, primarul orașului Fălești, reprezentanții Î.M. „DPGCL” din or.Fălești, reprezentanții ADR Nord și GIZ Moldova.

  Proiectul  „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Fălești” este parte componentă a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale din Republica Moldova” implementat de GIZ și Agenția de Dezvoltare Regională Nord.

Galerie foto

 În urma dialogului constructiv dintre cetățenii raionului, administrația publică locală și administrația publică centrală, desfășurat la 22 iunie curent în cadrul vizitei de lucru a Guvernului Republicii Moldova în raionul Fălești au fost identificate cele mai stringente  probleme cu care se confruntă cetățenii.

 De notat, că grație atitudinii responsabile, profesionalismului și managementului eficient al  conducerii Cuvernului Republicii Moldova în persoana Domnului Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, o bună parte din probleme au fost deja soluționate pentru altele sunt identificate căile de soluționare.  Cele mai stringente probleme care necesită o implicare a factorilor de  decizie de nivel central au rasunat din domeniul aprovizionare cu apă și canalizare și domeniul de sănătate. Astfel Guvernul Republicii Moldova a identificat sursa necesară pentru ca raionul să poată finisa construcția apeductului pentru orașul Fălești, alocînd 21 milioane lei care vor fi achitate până la finele anului curent.

 Deasemenea, au fost identificate mijloace financiare pentru procurarea unui aparat roentghen digital modern pentru IMSP ,,Spitalul rational Fălești,,.

 Populația din 13 localități a beneficiat de consultații gratuite ale medicilor în cadrul programului guvernamental ,,Un doctor pentru tine,,. Tot în cadrul acestui program peste 5000 de cetățeni din toate  localitățile raionului au beneficiat de examinare radiologică, fapt ce a sporit accesul populației la servicii profilactice de calitate, în zona rurală.   

 Serviciul medical de Urgență din raionul Fălești a fost dotat cu trei autospeciale moderne  care vor permite accesarea de către populație a serviciilor medicale de urgență  mult mai rapid și la un nivel mai calificat. Toate 3 autospeciale sunt dotate  cu utilaj medical performant pentru asistența medicală prespitalicească.

 În numele cetățenilor raionului Fălești, Administrația raionului aduce mulțumiri Primului Ministru al Republicii Moldova Domnului Pavel Filip și tuturor structurilor din subordine  pentru atitudine promtă în soluționarea problemelor stringente cu care se confruntă cetățenii raionului Fălești.

Galerie foto

 Centrul mobil de radiografie pulmonară s-a aflat la  20 septembrie curent  pe teritoriul  primăriei comunei  Sarata Veche. Peste 150 de persoane au fost examinate. Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului  a informat cetățenii din comunitate despre programul guvernamental   ,,Un doctor pentru tine” care  se implementează în prezent în raionul Fălești  și despre scopul acestui program care vine să prevină  afecțiunile pulmonare. Menționăm că centrul mobil de radiografie în curând își v-a încheia activitatea. 

 

 Galerie foto