Comisia raională de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a drumurilor și-a desfășurat activitatea la data de 28 noiembrie 2017, evaluând calitatea lucrărilor de reparație a patru drumuri raionale. În rezultatul deplasării membrilor comisiei în teritoriu au fost examinate porțiunile de drum : Sărata Nouă – Ciolacu Nou – Pocrovca, Stația Fălești – Pietrosul Nou, R17 - Drumul de acces spre satul Sărata Veche, Catranîc – Ișcalău.

 La 28 noiembrie curent, în raionul Fălești cu o vizită de lucru s-a aflat Domnul Anatolie Munteanu, Secretarul General de Stat al Ministerului Justiției. În cadrul întrunirii cu primarii raionului și serviciile desconcentrate, care a avut loc în sala de ședințe a Consiliului raional, Domnul Secretar a vorbit despre politicile promovate de Ministerul Justiției, axînduse îndeosebi pe delicvența juvenilă, respectarea drepturilor omului. Publicul prezent în sală a fost cointeresat de informația prezentată, adresînd multiple întrebări la care au primit răspunsuri.

Galerie foto

 Tradițional, la finele lunii noiembrie, sărbătorim Ziua profesională a lucrătorului din  agricultură şi industria prelucrătoare . Această sărbătoare este un prilej de a face totalurile anului agricol, de a premia agenții economici și participanții la lucrările agricole ce au obținut rezultate bune în anul curent. În incinta Palatului raional de Cultură la 24 noiembrie curent s-a organizat o sărbătoare, pentru lucrătorii din domeniul agricol din raion.

Stimați lucrători din agricultură și industria prelucrătoare

 Sărbătoarea deosebit de semnificativă, destinată meseriei Dumneavoastră, este marcată nu întâmplător în ultima duminică a lui brumar. La fel ca și toamna, sunteți cei care până târziu, ne aduceți roade, meritând deplina noastră admirație pentru înnăscutul har gospodăresc de care dați dovadă.

 Importanța incontestabilă a meseriei Dumneavoastră se autodefinește zilnic când familiile au pe masă rezultatele muncii Dumneavoastră asidue – roade mănoase. Priceperea de a le crește și de a le aduna v-a călăuzit dintotdeauna, dar și pe parcursul anului curent, în care ați continuat să dați dovadă de noblețe în abordare, sacrificiu, chibzuință, atât de specifică plugarilor noștri, depunând eforturi atât separate, cât și conjugate, în vederea asigurării populației raionului și a țării cu produse de importanță vitală.

 La  22 noiembrie 2017, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru Situații Excepționale cu participarea primarilor satelor și comunelor raionului.

 În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile privind gradul de pregătire a structurilor protecției civile pentru asigurarea funcționalității tuturor ramurilor economiei raionului și a instituțiilor de menire socială, în perioada toamnă – iarnă, a fost aprobat Planul de măsuri privind profilaxia incendiilor în această perioadă, s-au examinat măsurile de prevenire a cazurilor de înec în bazinele acvatice, cauzate de spargerea straturilor fragile de gheață precum și chestiunea privind acordarea ajutorului material unor cetățeni, aflați în situații excepționale.

 Duminică, 19 noiembrie, Palatul raional de Cultură „M.Volontir” s-a transformat într-o adevărată casă mare a neamului, găzduind mai multe formații folclorice și meșteri populari, participanți la Festivalul Folcloric cu genericul „Tezaurul națiunii – făclie luminoasă a neamului”, scopul căruia este de a demonstra că persoanele ajunse la vîrsta înțelepciunii dețin o adevărată comoară a valorilor culturale, care merită să fie transmise și preluate de către tînăra generație, pentru a fi păstrate și valorificate în continuare cu multă dăruire de sine, asemeni unui perpetuum mobile.

 La 16 noiembrie curent în incinta Consiliului raional Fălești s-a desfășurat o întîlnire de lucru cu reprezentanții din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Doamna Mariana Cebotari şi un expert din Cehia - Radim Gill. Scopul întîlnirii a fost discuții privind elaborarea studiului și a planului de actiuni în domeniul specializarii regionale în Regiunea de Nord. Din partea Consiliului raional a participat vicepresedintele raionului Domnul Radu Roman, șeful secției Economie Domnul Povivailov Ion, specialist principal în cadrul secției Economie  Domnul Prodan Alexandru și directorul Centrului de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană Domnul Victor Cimpoieș. În cadrul discuțiilor participanții au identificat priorităţile şi problemele privind dezvoltarea domeniului de procesare a produselor agricole și alimentare, industria textilă și pielărie, industria automobilelor şi turismului.